Inzicht meditatie

De beoefening van Inzicht meditatie resulteert in een realistische kijk op het leven. Het moedigt het vrij zijn van conformisme aan en het werkt conditionering tegen. Dit leidt tot mentale onafhankelijkheid wat cruciaal is voor innerlijke vrijheid. Waar afhankelijkheid is, daar kan immers geen ware innerlijke vrijheid oftewel rust zijn. Naarmate je vrijer wordt van zintuiglijke indrukken — zowel van de wereld om je heen als van je innerlijke wereld — en alle oude ervaringen ebben weg, kan de geest steeds beter op zichzelf staan waardoor hij intelligenter en efficiënter wordt en geen kostbare energie verspilt. 'Op zichzelf staan', betekent o.a. dat je meer op jezelf vertrouwt in plaats van dat je overgeleverd bent aan pasklare antwoorden en de meningen van anderen.

De beoefening van inzicht is voor iedereen die er in alle opzichten iets positiefs van wil maken. Het vormt de essentiële basis voor ware levensvreugde.

Satipatthana — De meditatie van indachtigheid — is de allerbelangrijkste vorm van Inzicht meditatie (Vipassana) en daarmee de belangrijkste binnen het gehele boeddhistische systeem. Het is een natuurlijke en ongedwongen wijze van oefenen om tot direct inzicht te komen omtrent de ware aard van dingen. Deze wijze van tot inzicht komen doet het innerlijk hechten als vanzelf afnemen waarbij de beoefenaar al zijn ballast laat vallen. Zo zal hij door eigen inspanning de weg naar innerlijke vrijheid uit eigen ervaring ontdekken.

Inzicht meditatie wordt ook wel 'mindfulness' genoemd. In inzicht meditatie draait alles inderdaad om indachtigheid, maar over heel de wereld heen hebben mensen — net zoals bij het boeddhisme zelf — er vaak een eigen draai aan gegeven.

Sleutel tot Inzicht is heel zuiver in de oorspronkelijke Leer van de Boeddha. De sectie Inzicht meditatie behelst het belangrijkste onderdeel van het gehele boeddhistische trainingssysteem. De ontwikkeling van inzicht is in de meest eenvoudige bewoording beschreven en wordt ondersteund door de woorden van de Boeddha zelf. Dit geheel is door jarenlange ervaring, diepgaande kennis en onuitputtelijke energie tot stand gekomen. Dit alles waarborgt niet alleen een verantwoorde beoefening, maar ook een prettige, vreugdevolle en vooral een nieuwe ervaring.

Inhoudsopgave

Introductie

Vooruitblik

De essentiële basis voor de ontwikkeling van inzicht

De praktijk

De ontwikkeling van wijsheid

Handige lijsten

 

De pagina's uit De basis van meditatie vormen, zoals de naam zegt, een belangrijke basis voor als je begint met meditatie.

De pagina Appendix Vipassana is handig omdat deze naar specifieke aanhangsels inzake inzicht meditatie verwijst. Zo staat het woordenboek vol waardevolle informatie, maar via de Appendix zijn specifieke termen uit het woordenboek beschikbaar inzake inzicht meditatie.

De pagina's uit De Leer van de Boeddha benadrukken belangrijke aspecten van de boeddhistische Leer. Deze vertegenwoordigen de woorden van de Boeddha zelf. Dit is afgeleid van de toespraken die je kan vinden via de sitemap > Sutta Pitaka.

De pagina's uit deze pagina — Inzicht meditatie — diepen de basis van meditatie uit en leggen uit hoe de boeddhistische Leer in praktische en realistische zin toegepast wordt.

Hoewel een aantal hoofdstukken afzonderlijk kunnen worden gelezen, is het aan te raden ze op volgorde van de lijst te lezen. Zo sluiten de hoofdstukken het beste op elkaar aan.

Omdat de sectie Inzicht meditatie nog in ontwikkeling is, kan het zijn dat de volgorde van de hoofdstukken nog iets of wat aangepast wordt.

 

Het verbreiden van de ware Dhamma (en eraan meehelpen) is door de Boeddha aangetoond als het allerhoogste in de wereld. Steun a.u.b. dit werk door zo nu en dan een donatie over te maken. Jouw vrijgevigheid heeft een zeer gunstig effect op je. Vrijgevigheid (dana) is niet voor niets de basis oefening van het boeddhisme.

Naast de context van deze pagina bovenaan, behelzen de hoofdstukken van deze introductie enige aanvullende info.

 1. Geen gezweef
 2. De grote ontdekkingstocht
 3. Wat is de meditatie van indachtigheid?
 4. Het kardinale startpunt voor alle goede dingen
 5. De kern van inzicht meditatie
 6. De werking van waakzaamheid
 7. Het mentaal gebied
 8. De middenweg
 9. De weg en het doel
 10. Vergaren
 11. Waarom zijn we zo moe?
 12. Onverschilligheid of gelijkmoedigheid?
 13. Voel je niet beschaamd

Het eerste hoofdstuk van dit deel geeft een wat meer gerichtere toelichting op inzicht meditatie.

Het tweede hoofdstuk vormt de centrale basis voor de meditatie van indachtigheid wat gelijk is aan inzicht meditatie (Vipassana) oftewel mindfulness. Het hoofdstuk verwijst (o.a.) naar de woorden van de Boeddha zelf. Naar deze pagina wordt zo nu en dan verwezen vanuit de sectie Inzicht meditatie. Het is niet de bedoeling om meteen de gehele satipatthana training te gaan oefenen. Raadpleeg eerst De basis van meditatie.

Het derde en vierde hoofdstuk leveren essentiële algemene informatie.

Het laatste hoofdstuk — Appendix Vipassana — bevat belangrijke verwijzingen. Voor mensen die hun studie in Vipassana willen verdiepen, is dit een waardevolle aanvulling.

 1. Samenvatting inzicht meditatie
 2. Satipatthana — De meditatie van indachtigheid
 3. Louter aandacht
 4. De drie algemene stadia
 5. Appendix Vipassana

In dit deel worden enkele aandachtspunten extra belicht die essentieel zijn voor de ontwikkeling van inzicht.

 1. Onafhankelijkheid opent de weg naar innerlijke vrijheid
 2. De werking van bewustzijn
 3. Autoriteit
 4. Een radicale revolutie
 5. Leraar en leerling
 6. Rechtvaardigheid
 7. De niet vooropgezette geest
 8. Het zelf
 9. Het hart
 10. Het proces van opkomen en vergaan
 11. Oorzaak en gevolg
 12. Het zien en begrijpen van oorzaken en gevolgen
 13. Verlangen
 14. Mentale stabiliteit

Hoewel geen enkel deel van de sectie Inzicht meditatie los staat van de praktijk, krijgt de praktijk in dit deel extra aandacht. Het is meer gericht op het meditatieve leven zelf.

 1. Hoop, verlangen en angst
 2. Zelfvertrouwen
 3. De onvrijheid van de zintuiglijke geest
 4. De kunst van het handelen
 5. In het heden leven
 6. In het heden leven — Deel 2
 7. In het heden leven — Deel 3
 8. In het heden leven — Deel 4
 9. In het heden leven — Deel 5
 10. Persoonlijkheid
 11. Het doel loslaten
 12. Eenzaamheid of alleen zijn
 13. Kalmte en inzicht
 14. Het niet toenemen van dingen
 15. Worden of jezelf zijn

Dit deel omvat de belangrijkste details voor de praktijk, want hier zullen we belichten hoe de uiteindelijke bevrijding wordt verkregen. Middels de eerste hoofdstukken van dit deel wordt in eenvoudige bewoording naar het doel gewerkt.

 1. In de stroom treden
 2. Concept en praktijk
 3. De verweven factoren van het Achtvoudige Pad
 4. De verweven groepen van het Achtvoudige Pad
 5. Het wereldse en bovenwereldse Achtvoudige Pad
 6. Een allesomvattend en doordringend inzicht
 7. De ontwikkeling van wijsheid

In de sectie Inzicht meditatie beschik je over handige lijsten waarmee je makkelijk die informatie kunt vinden waar je naar op zoek bent. Beschouw deze lijsten echter als een extra hulpmiddel. Voor een goede opbouw is het verstandig om gewoon bij de Introductie te beginnen.

 1. Rubrieken van de sectie inzicht meditatie
 2. Hoofdstukken van de sectie inzicht meditatie