Inzicht meditatie

De beoefening van Inzicht meditatie resulteert in een realistische kijk op het leven. Het moedigt het vrij zijn van conformisme aan en het werkt conditionering tegen. Dit leidt tot mentale onafhankelijkheid wat cruciaal is voor innerlijke vrijheid. Waar afhankelijkheid is, daar kan immers geen ware innerlijke vrijheid oftewel rust zijn. Naarmate je vrijer wordt van zintuiglijke indrukken — zowel van de wereld om je heen als van je innerlijke wereld — en alle oude ervaringen ebben weg, kan de geest steeds beter op zichzelf staan waardoor hij intelligenter en efficiënter wordt en geen kostbare energie verspilt. 'Op zichzelf staan', betekent o.a. dat je meer op jezelf vertrouwt in plaats van dat je overgeleverd bent aan pasklare antwoorden en de meningen van anderen.

De beoefening van inzicht is voor iedereen die er in alle opzichten iets positiefs van wil maken. Het vormt de essentiële basis voor ware levensvreugde.

Satipatthana — De meditatie van indachtigheid — is de allerbelangrijkste vorm van Inzicht meditatie (Vipassana) en daarmee de belangrijkste binnen het gehele boeddhistische systeem. Het is een natuurlijke en ongedwongen wijze van oefenen om tot direct inzicht te komen omtrent de ware aard van dingen. Deze wijze van tot inzicht komen doet het innerlijk hechten als vanzelf afnemen waarbij de beoefenaar al zijn ballast laat vallen. Zo zal hij door eigen inspanning de weg naar innerlijke vrijheid uit eigen ervaring ontdekken.

Inzicht meditatie wordt ook wel 'mindfulness' genoemd. In inzicht meditatie draait alles inderdaad om indachtigheid, maar over heel de wereld heen hebben mensen — net zoals bij het boeddhisme zelf — er vaak een eigen draai aan gegeven.

Sleutel tot Inzicht is heel zuiver in de oorspronkelijke Leer van de Boeddha. De sectie Inzicht meditatie behelst het belangrijkste onderdeel van het gehele boeddhistische trainingssysteem. De ontwikkeling van inzicht is in de meest eenvoudige bewoording beschreven en wordt ondersteund door de woorden van de Boeddha zelf. Dit geheel is door jarenlange ervaring, diepgaande kennis en onuitputtelijke energie tot stand gekomen. Dit alles waarborgt niet alleen een verantwoorde beoefening, maar ook een prettige, vreugdevolle en vooral een nieuwe ervaring.

Inhoudsopgave

Introductie

Vooruitblik

De essentiële basis voor de ontwikkeling van inzicht

De praktijk

De ontwikkeling van wijsheid

Groep pagina's

Details

Basis 1

Basis 2

Basis 3

Nog in te delen

Meditatie

Moraliteit

Bevrijding

Sferen

Realiteit

Opheffing

Persoonlijke eigenschappen

Bewustzijn

Bezoedelingen

Kamma

Dingen die moeten worden begrepen

Paden en Vruchten

Elementen

 

De pagina's uit De basis van meditatie vormen, zoals de naam zegt, een belangrijke basis voor als je begint met meditatie.

De pagina Appendix Vipassana is handig omdat deze naar specifieke aanhangsels inzake inzicht meditatie verwijst. Zo staat het woordenboek vol waardevolle informatie, maar via de Appendix zijn specifieke termen uit het woordenboek beschikbaar inzake inzicht meditatie.

De pagina's uit De Leer van de Boeddha benadrukken belangrijke aspecten van de boeddhistische Leer. Deze vertegenwoordigen de woorden van de Boeddha zelf. Dit is afgeleid van de toespraken die je kan vinden via de sitemap > Sutta Pitaka.

De pagina's uit deze pagina — Inzicht meditatie — diepen de basis van meditatie uit en leggen uit hoe de boeddhistische Leer in praktische en realistische zin toegepast wordt.

Hoewel een aantal hoofdstukken van de sectie Inzicht meditatie afzonderlijk kunnen worden gelezen, is het aan te raden ze op volgorde van de lijst te lezen. Zo sluiten de hoofdstukken het beste op elkaar aan.

Omdat de sectie Inzicht meditatie nog in ontwikkeling is, kan het zijn dat de volgorde van de hoofdstukken nog iets of wat aangepast wordt.

 

In de sectie Inzicht meditatie beschik je over een handige lijst waarmee je makkelijk die informatie kunt vinden waar je naar op zoek bent. Beschouw deze lijst echter als een extra hulpmiddel. Voor een goede opbouw is het verstandig om gewoon bij de Introductie te beginnen.

Het verbreiden van de ware Dhamma (en eraan meehelpen) is door de Boeddha aangetoond als het allerhoogste in de wereld. Steun a.u.b. dit werk door zo nu en dan een donatie over te maken. Jouw vrijgevigheid heeft een zeer gunstig effect op je. Vrijgevigheid (dana) is niet voor niets de basis oefening van het boeddhisme.

Naast de context van deze pagina bovenaan, behelzen de hoofdstukken van deze introductie enige aanvullende info.

 1. Geen gezweef
 2. Herken wat boeddhistische meditatie niet is
 3. De weg van de wijzen
 4. Niet er omheen maar er doorheen
 5. De grote ontdekkingstocht
 6. Wat is de meditatie van indachtigheid?
 7. Het kardinale startpunt voor alle goede dingen
 8. De kern van inzicht meditatie
 9. De werking van waakzaamheid
 10. Basis kernpunten voor inzicht
 11. Het mentaal gebied
 12. De middenweg
 13. De weg en het doel
 14. Vergaren
 15. Conditionering
 16. Afhankelijkheid en angst
 17. Waarom zijn we zo moe?
 18. Mogelijke oorzaken en herstel van hersenbeschadiging
 19. Onverschilligheid of gelijkmoedigheid?
 20. Voel je niet beschaamd
 21. De verwoestende gevolgen van geest verdovende medicijnen

Het eerste hoofdstuk van dit deel geeft een wat meer gerichtere toelichting op inzicht meditatie.

Het tweede hoofdstuk vormt de centrale basis voor de meditatie van indachtigheid wat gelijk is aan inzicht meditatie (Vipassana) oftewel mindfulness. Het hoofdstuk verwijst (o.a.) naar de woorden van de Boeddha zelf. Naar deze pagina wordt zo nu en dan verwezen vanuit de sectie Inzicht meditatie. Het is niet de bedoeling om meteen de gehele satipatthana training te gaan oefenen. Raadpleeg eerst De basis van meditatie.

Het derde en vierde hoofdstuk leveren essentiële algemene informatie.

Het laatste hoofdstuk — Appendix Vipassana — bevat belangrijke verwijzingen. Voor mensen die hun studie in Vipassana willen verdiepen, is dit een waardevolle aanvulling.

 1. Samenvatting inzicht meditatie
 2. De anapana sati oefening
 3. Satipatthana — De meditatie van indachtigheid
 4. Louter aandacht
 5. De drie algemene stadia
 6. Appendix Vipassana

In dit deel worden enkele aandachtspunten extra belicht die essentieel zijn voor de ontwikkeling van inzicht.

 1. Onafhankelijkheid opent de weg naar innerlijke vrijheid
 2. De werking van bewustzijn
 3. Autoriteit
 4. Een radicale revolutie
 5. Leraar en leerling
 6. Rechtvaardigheid
 7. De niet vooropgezette geest
 8. Het zelf
 9. Het hart
 10. Het proces van opkomen en vergaan
 11. Oorzaak en gevolg
 12. Het zien en begrijpen van oorzaken en gevolgen
 13. Verlangen
 14. Mentale stabiliteit

Hoewel geen enkel deel van de sectie Inzicht meditatie los staat van de praktijk, krijgt de praktijk in dit deel extra aandacht. Het is meer gericht op het meditatieve leven zelf.

 1. Hoop, verlangen en angst
 2. Zelfvertrouwen
 3. De onvrijheid van de zintuiglijke geest
 4. De kunst van het handelen
 5. In het heden leven
 6. In het heden leven — Deel 2
 7. In het heden leven — Deel 3
 8. In het heden leven — Deel 4
 9. In het heden leven — Deel 5
 10. Persoonlijkheid
 11. Het doel loslaten
 12. Eenzaamheid of alleen zijn
 13. Grondbeginselen kalmte en inzicht
 14. De essentiële kracht van eenvoud
 15. Het niet toenemen van dingen
 16. Worden of jezelf zijn
 17. Voorbeelden van conditionering

Dit deel omvat de belangrijkste details voor de praktijk, want hier zullen we belichten hoe de uiteindelijke bevrijding wordt verkregen. Middels de eerste hoofdstukken van dit deel wordt in eenvoudige bewoording naar het doel gewerkt.

 1. In de stroom treden
 2. Concept en praktijk
 3. De verweven factoren van het Achtvoudige Pad
 4. De verweven groepen van het Achtvoudige Pad
 5. Het wereldse en bovenwereldse Achtvoudige Pad
 6. Een allesomvattend en doordringend inzicht
 7. De ontwikkeling van wijsheid

Op een groep pagina zijn een aantal pagina's gegroepeerd die samen op een gerichte wijze naar een bepaald doel of onderwerp leiden. De groep pagina geeft uitleg van het doel en er zijn links naar de gerelateerde pagina's beschikbaar. Binnen de teksten op STI zijn vaak tips naar de groep pagina's gemaakt.

 1. De beëindiging van conditionering
 2. Satipatthana training

Op dit moment worden van delen uit het woordenboek, afzonderlijke pagina's gemaakt die hier worden geplaatst. Zo ontstaat een overzichtelijk deel met waardevolle aanvulling voor de ontwikkeling van inzicht. Dit deel wordt t.z.t. in groepen ingedeeld. Binnen die groepen zullen de pagina's op chronologische volgorde worden gerangschikt. De komende tijd zal je veel nieuwe pagina's zien.

Ook van de sectie De Leer van de Boeddha, zullen pagina's naar hier worden verplaatst. De sectie De Leer van de Boeddha, zal worden beperkt tot een goede basis informatie zodat die geschikt is voor beginners.

Alleen nieuwe pagina's waarvoor een compleet nieuwe tekst is geschreven worden gemarkeerd als Nieuw. De pagina's met info die afkomstig is uit het woordenboek, worden niet als zodanig gemarkeerd. Dit soort info kan echter wel aangepast zijn. De verwijzingen zijn sowieso verbeterd.

Tip Pagina's als het Woordenboek en de sectie Inzicht meditatie worden vaak bijgewerkt. Om de huidige content ervan te zien, is het nodig dat je het scherm vernieuwd.

In deze sectie worden pagina’s gebruikt die veel gebruiksgemak bieden. Zie Studie tips, rubriek Afzonderlijke pagina's.

Basis 1

 1. Pali — De oorspronkelijke boeddhistische taal
 2. Saddha — Het geloof van een boeddhist
 3. Nibbana — Het ongeconditioneerde
 4. Ti lakkhana — De drie kenmerken van het bestaan
 5. Samsara — Samsara, de eeuwigdurende rondzwerving
 6. Gahakarakam — Het ontdekken van de huizenbouwer
 7. Samma Sambuddha — Een universele Boeddha
 8. Tanha — Algemene info over begeerte
 9. Tanha — De drie vormen van begeerte
 10. Ditthi — Speculatieve opvattingen, bron van verkeerde en kwade aspiraties
 11. Mana — Eigendunk
 12. KomtMana — Eigendunk volledig doorgrond
 13. Mitta — Het essentiële van goede vriendschap
 14. Puja — Respect of aanbidding?
 15. Pativedha — Doordringend inzicht
 16. Samudaya — De hoofdoorzaak van lijden
 17. Paccaya — Voorwaardelijke conditie

Basis 2

 1. Pañca upadana kkhandha — De vijf groepen van hechten
 2. Vedana — Algemene info over gevoelens
 3. Sañña — Algemene info over waarnemingen
 4. Sankhara — Algemene info over mentale formaties
 5. Viññana — Algemene info over bewustzijn
 6. Phassa — Algemene info over contact
 7. Cetasika — Mentale factoren
 8. Ayatana — De zintuigsferen
 9. Avijja — Onwetendheid
 10. Moha — Begoocheling
 11. Pañña — Wijsheid

Basis 3

 1. Cattari Ariya Sacca — De vier Edele Waarheden
 2. Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad

Nog in te delen

De pagina's in deze groep worden op een later tijdstip ingedeeld wanneer er een beter algeheel overzicht is nadat meer pagina's zijn gemaakt. Ook de pagina's van de overige groepen kunnen nog worden verplaatst.

 1. Dukkhata — De staat van lijden
 2. Satta sambojjhanga — De zeven factoren van verlichting
 3. Bodhipakkhiya dhamma — De benodigdheden voor verlichting
 4. Iddhi pada — De wegen naar kracht
 5. Iddhi — Kracht
 6. Nama rupa — Geest en lichaam, wat wordt daarmee bedoeld?
 7. Nama — De geest
 8. Mano — De geest (2)
 9. Indriya — Vermogens
 10. De uiteindelijke kennis
 11. Sihanada — De leeuwenbrul

Meditatie

 1. Dasa paramita — De tien perfectheden
 2. Khanti — Geduld en verdraagzaamheid
 3. Avajjana — Aandacht, de eerste fase in het proces van bewustzijn
 4. Sati — Indachtigheid
 5. Anupassana — Contemplatie
 6. Satipatthana — De fundamenten van indachtigheid
 7. Ekayana — De enige weg
 8. Vipassana — Inzicht
 9. Indriya samatta — Evenwichtigheid van de vermogens
 10. Samatha vipassana — Kalmte en inzicht
 11. Bhavana — Mentale ontwikkeling
 12. Metta bhavana — De meditatie van liefdevolle vriendelijkheid
 13. Brahma vihara — De vier verheven bewustzijnsstaten
 14. Brahma vihara bhavana — De meditatieve ontwikkeling van de vier verheven staten
 15. Jhana — De meditatieve verdiepingen
 16. Jhananga — Jhana factoren die de vijf hindernissen opruimen
 17. Viveka — Onthechting volgens de Niddesa
 18. Samadhi — Concentratie
 19. Marananussati bhavana — De meditatie van de indachtigheid van de dood
 20. Rekenschap houden met de dood
 21. Boeddhistische teksten voor een uitvaart
 22. Avecca pasada — Onwrikbaar vertrouwen
 23. Nimitta — Leerstellige thema's
 24. Anurakkana — Het tot groei brengen van heilzame staten
 25. Padhana — De vier juiste inspanningen
 26. Kasina — Externe methoden voor concentratie
 27. Dhutanga — Ascetische beoefening
 28. Attha abhibhayatana — De acht fasen van meesterschap

Moraliteit

 1. Sila — Boeddhistische moraliteit
 2. Sikkhapada — De boeddhistische morele regels
 3. Tividha sikkha — De drievoudige training
 4. Apaciti — Respect
 5. Puñña kiriya vatthu — Bases van verdienstelijke daden
 6. Dana — Vrijgevigheid
 7. Boeddhisme en seks

Bevrijding

 1. Anissito — Onafhankelijkheid
 2. Vimutti — Bevrijding
 3. Ceto vimutti — Bevrijding van de geest
 4. Pañña vimutti — Bevrijding door wijsheid
 5. Ubhato bhaga vimutta — De op beide manieren bevrijdde
 6. Sukkha vipassaka — Iemand die alleen door inzicht ondersteund is
 7. Vimokkha — Fasen en manieren van bevrijding
 8. Kaya sakkhi — De lichaamsgetuige

Sferen

 1. Avacara — Sferen van het bestaan
 2. Deva — Hemelwezens die in de gelukkige sferen leven
 3. Sferen van het universum overeenkomstig de boeddhistische kosmologie

Realiteit

 1. Sacca — Waarheid
 2. Sacca ñana — Kennis van de waarheid
 3. Vijañana — Gewaarzijn
 4. Sampajañña — Helder begrip
 5. Paramattha — Het absolute
 6. Puggala — Individu

Opheffing

 1. Ahara — Voeding
 2. Nirodha samapatti — Het verwerven van uitdoving
 3. Anupubba nirodha — De negen opeenvolgende uitdovingen
 4. Nekkhamma — Verzaking

Persoonlijke eigenschappen

 1. Bala — Krachten
 2. Manasikara — Overweging
 3. Gotrabhu — De volwassene
 4. Patisambhida — Analytische kennis
 5. Abhiñña — De zes hogere krachten oftewel bovenwereldse kennis
 6. Te vijja — De drievoudige kennis
 7. Balo — Dwaas
 8. Viññu — Intelligentie

Bewustzijn

 1. Viññana kicca — Functies van bewustzijn
 2. Bhavanga sota — De onderstroom die de staat van het bestaan vormt
 3. Kiriya citta — Functioneel bewustzijn
 4. Javana — Impulsmomenten
 5. Avyakata — Neutrale staten van bewustzijn
 6. Vipallasa — Verdraaiingen
 7. Kama — Zintuiglijkheid
 8. Upadana — Hechten
 9. Papañca — Toename
 10. Technische tabellen

Bezoedelingen

 1. Wat zijn bezoedelingen?
 2. Pañca nivarana — De vijf hindernissen
 3. Asava — De hoofdbezoedelingen
 4. Anusaya — Latente neigingen
 5. Kilesa — De tien bezoedelingen
 6. Upakkilesa — De zestien bezoedelingen
 7. Saññojana — De tien banden
 8. Saññojana 2 — De tien banden — 2
 9. De hoofdbezoedelingen als natuurrampen
 10. NieuwAmagandha — De boeddhistische betekenis van stank
 11. NieuwPaccutthapana — Het strijden tegen realiteit
 12. Mara — Mara de misleider

Kamma

 1. Is het karma of kamma?
 2. NieuwKamma — De basiskennis over kamma
 3. NieuwKernwoorden rondom wilshandelingen
 4. Kamma — Kamma, heilzame en onheilzame wilshandelingen
 5. Kusala — Heilzaam
 6. Akusala — Onheilzaam
 7. Cetana — Wilshandeling
 8. Bhava — Worden oftewel in het bestaan komen
 9. De daden van een arahat
 10. GewijzigdMamsa bhojana — Het eten van vlees
 11. Goede of verkeerde gedachten
 12. Kamma patha — Koersen van handeling
 13. Puññapapa pahinassa — Voorbij verdienstelijke en verkeerde daden
 14. Ayuhana — Ophoping
 15. Upadhi — Basis gehechtheden
 16. Paticcasamuppada — De leer van het afhankelijk ontstaan

Dingen die moeten worden begrepen

 1. Adinava — Gevaar
 2. Assada — Schijnbare zintuiglijke bevrediging
 3. Nissarana — Ontsnappen
 4. Pahana — Overwinnen

Paden en Vruchten

 1. Magga — Pad
 2. Phala — Vrucht
 3. Sotapanna — De in de stroom getredene
 4. Anagami — De niet terugkerende
 5. Arahat — De heilige
 6. Ariya puggala — Edele personen
 7. Lokuttara samma ditthi — Bovenwerelds juist begrip

Elementen

 1. Dhatu — Elementen
 2. Dhatu vavatthana — Analyse van de vier elementen
 3. Akasa — Ruimte