Onwrikbaar vertrouwen

Avecca pasada

Het bespiegelen van de kenmerken van de Boeddha, de Dhamma en de Sangha zijn geen onbelangrijke meditatie objecten.

Inhoudsopgave

Het doel

Onwrikbaar vertrouwen in de Boeddha

Onwrikbaar vertrouwen in de Dhamma

Onwrikbaar vertrouwen in de Sangha

avecca pasada

'Onwrikbaar vertrouwen'.

Onwrikbaar vertrouwen (in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha), is een eigenschap van een edele discipel (ariyasavaka), d.w.z. iemand die één van de vier paden (zie lokuttara) verworven heeft. Op het laagste niveau (sotapatti) is er reeds sprake van een perfect vertrouwen omdat hijzelf de waarheid van de Dhamma heeft gezien.

Het doel

Op deze pagina de standaard canonieke tekst omtrent het geloof in de Boeddha, de Dhamma en de Sangha zoals deze in de sutta's voorkomt.

Daarnaast omvatten de Boeddha, de Dhamma en de Sangha specifieke kernmerken oftewel deugden. Het bespiegelen (anussati) van deze kenmerken zijn belangrijke meditatie objecten. Hierdoor verwerft de mediteerder inspiratie wat essentieel is voor het bereiken van het doel — Nibbana. Het geloof (saddha) of vertrouwen van een boeddhist moet altijd gebaseerd zijn op juist begrip.

Een belangrijk voordeel van deze bespiegelingen kan je lezen in (o.a.) M007 — Vatthupama Sutta — De gelijkenis van de doek, waar de Boeddha dit uitlegt.

Mededeling

De kernmerken of deugden van de Boeddha, de Dhamma en de Sangha zullen nog in detail worden toegelicht. Want wanneer meer details bekent zijn, neemt de waarde van de bespiegeling van deze meditatie onderwerpen toe. Hoewel de Pali tekst al vermeld is en reeds diverse links zijn gemaakt ter verklaring, zal het Pali verder worden toegelicht.

De standaard canonieke tekst gaat als volgt:

Onwrikbaar vertrouwen in de Boeddha

"Hij verwerft aldus een onwrikbaar vertrouwen (aveccappasadena) in de Boeddha (buddha): 'Inderdaad (itipi), de Gezegende (bhagava) is volmaakt (arahat), volledig verlicht (samma sambuddha), perfect in kennis en gedrag (vijjacaranasampanna), verheven (sugata), de kenner van de werelden (lokavidu), de onvergelijkbare (anuttara) leider van mensen die beteugeld dienen te worden (purisadammasarathi), leraar (sattha) van goden en mensen (devamanussanam), verlicht (buddha) en gezegend (bhagava).'"

So buddhe aveccappasādena samannāgato hoti: 'Itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā'ti'.

Onwrikbaar vertrouwen in de Dhamma

"Hij verwerft aldus een onwrikbaar vertrouwen (aveccappasadena) in de Dhamma: 'De Dhamma is goed uiteengezet (svakkhata) door de Gezegende, zichtbaar hier en nu (sanditthika), onmiddellijk effectief (akalika), uitnodigend tot onderzoek (ehipassika), waardig om nagestreefd te worden (opaneyyika), om door de wijzen (viññuhi) zelf ervaren te worden (veditabba).'"

Dhamme aveccappasādena samannāgato hoti: 'Svākkhāto bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūhī'ti'.

Onwrikbaar vertrouwen in de Sangha

"Hij verwerft aldus een onwrikbaar vertrouwen (aveccappasadena) in de Sangha: 'De Sangha van de discipelen (savakasangha) van de Gezegende volgt het goede pad (supatipanna), de Sangha van de discipelen van de Gezegende volgt het oprechte pad (ujuppatipanna), de Sangha van de discipelen van de Gezegende volgt het ware pad (ñayapatipanna), de Sangha van de discipelen van de Gezegende volgt het juiste pad (samicipatipanna), dat wil zeggen (yadidam), de vier paren van personen (cattari purisayugani), de acht typen individuen (attha purisapuggala). Deze Sangha van de discipelen van de Gezegende is offerwaardig (ahuneyya), is gastvrijheid waardig (pahuneyya), is giftenwaardig (dakkhineyya), is eerbiedige begroeting waardig (añjalikaraniya). Het is een onovertrefbaar (anuttara) veld van verdiensten in de wereld (puññakkhettam lokassa).'"

Saṅghe aveccappasādena samannāgato hoti: 'Suppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, ujuppaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, ñāyappaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, sāmīcippaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho, yadidaṃ cattāri purisayugāni, aṭṭha purisapuggalā. Esa bhagavato sāvakasaṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo, anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassā'ti'.

Document info
RegID YNcDObJ8QRixQ1m
Bijgewerkt 15 april 2023 14:37:07
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen