Studie tips

Waardevolle tips om het bestuderen van het boeddhisme makkelijker en beter te maken.

Inhoudsopgave

Algemene tips

Alt+Pijltje naar links

Dhamma leren via je eigen TV

Wanneer de Boeddha tegen de monniken spreekt

Lezen en oefenen

Lezen

Oefenen

Alle links volgen?

Pali termen

Uitspraak van de Pali woorden

Afzonderlijke pagina's

Itemweergave

Definitiereeks

Rubriek Extra aanbevelingen

Raadpleeg de Sitemap

Verwijzing naar sutta's

Sutta Pitaka — Toespraken

Woordenboek als centrale informatiebron

Zoeken op de website

Personen, Kloosters, Plaatsnamen, Clans en confederaties

Algemene tips

Alt+Pijltje naar links

Je kunt in je browser op Alt+pijltje naar links drukken om naar de vorige locatie terug te gaan. De vorige locatie kan een andere pagina zijn of een locatie op dezelfde pagina. Die functie wordt ook linksboven in je browser weergegeven met een pijltje naar links.

Wanneer je bijvoorbeeld op de markering van een eindnoot hebt geklikt en naar de eindnoot bent gegaan, kan je deze functie ook gebruiken. Je kan ook op de link bij de eindnoot zelf klikken. Probeer het met deze eindnoot[1] uit.

Dhamma leren via je eigen TV

De Dhamma leren op je mobieltje of steeds voor de computer gaan zitten, is niet zo'n comfortabele methode. Je kunt het jezelf een stuk makkelijker maken.

Op een smart-tv zijn tegenwoordig diverse apps beschikbaar. Dat zijn programmatjes waarmee je bijvoorbeeld een bepaald platform kunt benaderen zoals YouTube of gewoon over het Internet kunt surfen. Zoek naar zo'n app op je TV en doe het volgende:

 1. Ga naar www.sleuteltotinzicht.nl
 2. Zet de pagina in je Favorieten om deze locatie voortaan makkelijker te openen. Je kunt er ook je startpagina van maken.
 3. Ga in je luie stoel zitten of op de bank liggen en geniet van de Dhamma!

Wie zegt dat TV kijken slecht is en daarom geen TV kijkt, zou daarom toch eerst eens wat beter moeten nadenken...

Wanneer de Boeddha tegen de monniken spreekt

Wanneer de Boeddha in de toespraken (sutta's) tegen de monniken spreekt, kan je dat ook zo lezen dat hij het tegen jou heeft. Iedereen die serieus is en de Dhamma wil leren en beoefenen, is net zo goed een waardige discipel, zie sekha.

Lezen en oefenen

Om het doel (Nibbana) in het boeddhisme te bereiken kan alleen door onszelf in te spannen, onszelf te oefenen. Een ander kan dat niet voor ons doen. Om correct te kunnen oefenen, is het nodig dat je weet wat de Boeddha heeft onderwezen, dat je de Dhamma kent. Want zonder correcte instructies kun je niet correct oefenen, zo eenvoudig is het. Onze basis ligt dus in eerste instantie bij kennis. Als je het goed doet zal je met behulp van die kennis geleidelijk aan diepe wijsheid ontwikkelen.

Er zijn natuurlijk meerdere manieren om de Dhamma te leren, maar hier gaan we er vanuit dat je dit doet via de website.

Lezen

Geduld is erg belangrijk. Probeer geduld op te brengen en lees de Dhamma niet als een stripboek. Ook gaat het er helemaal niet om om veel te lezen. Je schiet er niets mee op om veel te lezen als er niets blijft hangen. De kwaliteit is veel belangrijker dan de kwantiteit. Lees een alinea of een stukje tekst desnoods tweemaal of vaker. Race er niet gejaagd overheen zonder er echt aandacht aan te besteden. Neem teksten serieus omdat het de basis is voor jouw geluk. Besef ook, dat alles wat je leest, je niet altijd meteen volledig zult begrijpen. De kans is namelijk groot dat je tekstdelen tegenkomt waarvan je kennis nu eenmaal nog niet toereikend is. Dat is heel normaal, want de Dhamma is uitgebreid. Bovendien moet je eraan wennen en dient het 'in je hart' te komen. Wat ik hiermee bedoel is, dat je kennis zich gaandeweg zal uitbreiden en wijsheid tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Geef jezelf dus de ruimte om te ontwikkelen.

Oefenen

Kennis is één ding, wijsheid is een ander ding. Je kunt de vier Edele Waarheden helemaal van buiten kennen, zonder begrip (wijsheid) te ontwikkelen. Dit gebeurt als je alleen maar kennis blijft vergaren zonder te oefenen of verstandig na te denken. Verstandig nadenken en oefenen gaan samen, want verstandig nadenken is ook oefenen. Verder is oefenen ook een deugdzaam leven leiden zoals je leert middels het Achtvoudige Pad en meditatie oefeningen.

Als je een toespraak leest, is het — afhankelijk van welke toespraak — goed, om die een paar dagen de tijd te geven om te 'bezinken'. Dit geldt ook voor pagina's die typisch leerstellige informatie bevatten. Denk er altijd kritisch over na, onderzoek het, lees het nogmaals etc. Door kritisch te zijn en jezelf tijd te geven, zal je handelen echt zijn. Hierdoor zul je de Dhamma op den duur vanuit jezelf gaan begrijpen, en niet louter aannemen als een dogma. Het ware begrip dat hieruit voortkomt zorgt voor vertrouwen (saddha).

Zie ook Pariyatti.

Alle links volgen?

Op de website zijn duizenden links aangebracht. Dit is belangrijk omdat je zo op elk moment een beter inzicht krijgt in de onderlinge verbanden en de precieze betekenis ervan. Echter, door altijd elke link te volgen die je tegenkomt, raak je de draad van het verhaal volledig kwijt. Dan bereik je het tegenovergestelde van waar de links voor zijn bedoeld.

Om een volledig inzicht te krijgen in het onderwerp van de pagina, kun je het beste eerst de gehele pagina lezen en niet al teveel links volgen. Zo leg je een goede basis en krijg je eerst een goed algemeen beeld van het onderwerp. Dit is zeker belangrijk als je een beginner bent. Daarna kan je de pagina nog eens bekijken en volg je wat links. Op die manier kun je je kennis stapsgewijs verder uitbreiden met meer gedetailleerde informatie.

Later kan je die links steeds meer 'links' laten liggen. Waar je wel rekening mee dient te houden is, dat de onderwerpen waarnaar de links verwijzen, bijgewerkt kunnen worden. Het is dus wel verstandig zo nu en dan toch een link te volgen. Als er echt belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, worden deze ook vaak (niet altijd) via de nieuwsbrief bekendgemaakt.

Pali termen

De Pali termen tussen de teksten benadrukken de exacte betekenis.

Waar rekening mee gehouden moet worden is, dat het oorspronkelijke Pali altijd wel iets verschilt van de weergegeven termen, bijvoorbeeld i.v.m. meervoud, met een lidwoord erbij, in het geval van een naamval etc.

Om op elke locatie exact de Pali term te gebruiken zoals die in de Pali sutta's is weergegeven, zou niet alleen een onmogelijke klus worden, maar dit zou het voor het begrijpen van de Dhamma ook veel gecompliceerder maken. Er kunnen ook synoniemen en/of equivalenten worden gebruikt of termen die naar het woordenboek verwijzen waar de relatie duidelijk wordt. Alles is erop gericht om de Leer zo zuiver en zo begrijpelijk mogelijk weer te geven.

Uitspraak van de Pali woorden

Het is fijn als je weet hoe je de Pali woorden hoort uit te spreken. Leer het jezelf vanaf het gebin aan. Zie Uitspraak van de Pali woorden.

Afzonderlijke pagina's

Vaak worden onderwerpen uitgesplitst in afzonderlijke pagina's of van een item in het woordenboek is een afzonderlijke pagina gemaakt. De volgende informatie is vooral van toepassing op het laatste geval.

Vanuit het woordenboek wordt verwezen naar de afzonderlijke pagina en andersom.

Voorbeeld in het woordenboek:

In het volgende voorbeeld in het woordenboek, wordt eerst naar de afzonderlijke pagina verwezen en vervolgens, indien van toepassing, naar meerdere termen.

vijañana

'Gewaarzijn'; 'het kennen (van een object)'. Zie Vijañana — Gewaarzijn; sampajañña.

Voorbeeld op de afzonderlijke pagina:

Op de afzonderlijke pagina is de Itemweergave voorzien van een link naar het woordenboek. Klik op de link in het kopje om initiële verwijzingen in het woordenboek te raadplegen.

vijañana

'Gewaarzijn'; 'het kennen (van een object)'.

Itemweergave

vijañana

De link in het Itemweergave verwijst naar de 'initiële verwijzingen', d.w.z. de verwijzingen waar in eerste instantie naar verwezen wordt. Omdat het woordenboek hiervoor de aangewezen locatie is, leidt de link op de afzonderlijke pagina naar het item in het woordenboek. Het is belangrijk om de link van het Itemweergave te raadplegen. Want deze initiële verwijzingen worden niet (altijd) nog eens expliciet op de afzonderlijke pagina herhaald (omdat dat dubbel werk zou zijn en erg onderhoudsintensief).

Definitiereeks

De definitiereeks (de woorden tussen de enkelvoudige aanhalingstekens) zijn zowel op de afzonderlijke pagina als in het woordenboek gelijk. Dit is dan wel onderhoudsintensief, maar het is daarentegen wel gebruiksvriendelijk als op beide locaties dezelfde definitie wordt weergegeven.

Rubriek Extra aanbevelingen

De (optionele) rubriek Extra aanbevelingen wordt o.a. gebruikt voor verwijzingen naar afzonderlijke pagina's. Maar (doorgaans) niet naar de afzonderlijke pagina's die al zijn gemaakt voor een woordenboek-item. Op een afzonderlijke pagina wordt namelijk al verwezen middels het Itemweergave. Daarom is het belangrijk steeds die link te raadplegen.

In deze rubriek wordt in hoofdzaak verwezen naar, zoals de naam aangeeft, 'extra aanbevelingen'.

Raadpleeg de Sitemap

In het boeddhisme is het belangrijk dat je geduldig en onderzoekend van geest bent. Die onderzoekende geest schiet helaas bij veel mensen vaak tekort waardoor veel goeds wordt gemist. Daarom het volgende advies:

Om het overzichtelijk te houden is de Sitemap opgedeeld in categorieën. Het advies is om alle categorieën van de Sitemap globaal te verkennen. Stel jezelf hierbij als doel, om slechts te weten welke soort inhoud een categorie te bieden heeft. Zoals je de indeling van een huis bekijkt voordat je het koopt.

Op deze manier leg je een belangrijke basis waardoor je het voor jezelf makkelijk maakt. Want door de structuur van de website te kennen, weet je straks snel wat en waar je iets kan terugvinden.

Verwijzing naar sutta's

Op de ene website wordt anders naar een toespraak (sutta) verwezen dan op de andere website. Daar is geen vaste norm voor. Op de ene website staat bijvoorbeeld MN voor Majjhima Nikaya, terwijl op STI de letter M al volstaat. De MN of N is een 'prefix', een reeks die vooraf gaat.

Wanneer een toespraak op STI geplaatst is, is er ook een link. In principe hoef je dan niet te weten waar die toespraak zich in de Sutta Pitaka bevindt, hoewel dat wel handig is. Daarnaast kunnen ze op verschillende manieren worden weergegeven:

S56-011 — Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet of kortweg S56-011.

Zou deze toespraak niet zijn geplaatst, dan zou simpelweg alleen dit worden weergegeven: S56-011. In STI heet dit het RegID, de unieke code waaronder de sutta in de database is geregistreerd. De nummering die volgt na de prefix is ook opgebouwd volgens een systeem dat STI gebruikt. Ook dat is niet op elke website hetzelfde.

Doordat de prefix in RegID 'S56-011' een S is, kun je hier uit opmaken dat de sutta zich bevindt in de Samyutta Nikaya. Mocht je een verwijzing tegenkomen waarvan de sutta niet geplaatst is op STI, dan zou je die dus ook op kunnen zoeken op het internet.

Waar het vooral om gaat is, dat je het systeem kent. Want zo weet je altijd waar je een sutta kunt vinden. Je moet jezelf niet afhankelijk maken van een link die je ergens hebt zien staan. Enkele voorbeelden van de meest gebruikte prefixen op STI:

Onderstaande lijst Sutta Pitaka — Toespraken is beschikbaar op de Sitemap. Voor deze uitleg en voor het gemak is de lijst ook hier geplaatst. Open hem en bekijk de inhoud.

Je ziet een lijst met collecties van toespraken die is opgebouwd aan de hand van de originele inhoud van de Sutta Pitaka. Door deze lijst te verkennen komen vele toespraken tot je beschikking. Zo leer je o.a. dat de Dhammapada en de Sutta Nipata (heel mooie belangrijke collecties) zich in de Khuddaka Nikaya bevinden. Niet elke collectie van de Khuddaka Nikaya op STI bevat inhoud, maar loop ze a.u.b wel even allemaal door.

Voor alle prefixen kun je ook de pagina Afkortingen raadplegen.

Meer info vind je op Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

De Sutta Pitaka bestaat uit 5 collecties (Nikaya's).

 1. Collectie van lange toespraken — Digha Nikaya
 2. Collectie van middellange toespraken — Majjhima Nikaya
 3. Verwante collecties — Samyutta Nikaya
 4. Oplopende collecties — Anguttara Nikaya
 5. Collectie van de kleinere teksten — Khuddaka Nikaya

  De Khuddaka Nikaya bestaat uit 18 hoofdcollecties:

  1. De kleinere lezingen — Khuddakapatha
  2. Het Pad van Waarheid — Dhammapada
  3. Inspirerende uitspraken — Udana
  4. Dit is gezegd — Itivuttaka
  5. Collectie van toespraken — Sutta Nipata
  6. Verhalen van de verblijven — Vimanavatthu
  7. Verhalen van de hongerige geesten — Petavatthu
  8. Verzen van monniken — Theragatha
  9. Verzen van nonnen — Therigatha
  10. Verhalen over de vorige levens van de Boeddha — Jataka
  11. Oud commentaar — Niddesa
  12. Pad der analyse — Patisambhida Magga
  13. Levensverhalen van discipelen — Apadana
  14. Geschiedenis van de Boeddha's — Buddhavamsa
  15. De collectie van de manieren van gedrag — Cariya Pitaka
  16. De gids — Nettippakarana
  17. Geen verklaring — Petakopadesa
  18. Vragen van koning Milinda — Milinda Pañha

Woordenboek als centrale informatiebron

Als lezer van Sleutel tot Inzicht zal je snel merken dat vaak naar termen in het woordenboek wordt verwezen, terwijl je zou verwachten dat misschien beter rechtstreeks naar een bepaalde pagina zou kunnen worden verwezen. Dit is echter met een belangrijke reden gedaan.

Stel, dat er ergens in een tekst naar een factor van het Edel Achtvoudige Pad wordt verwezen, bijvoorbeeld samma ditthi. De link samma ditthi leid je naar de term in het woordenboek omdat het woordenboek — en met name de term zelf — eenvoudigweg de centrale informatiebron is. Daarbij komt, dat er bij de term in het woordenboek meer verwijzingen kunnen zijn. Ook kunnen in de toekomst verwijzingen bij de term worden uitgebreid. Dit kan er helaas toe leiden dat wanneer je een link naar een term in het woordenboek volgt, je geen extra aanvullende informatie krijgt. Dat is helaas niet anders. De links worden altijd geplaatst omdat er rekening mee gehouden moet worden dat, bij de term in het woordenboek, in de toekomst meer aanvullende informatie kan worden toegevoegd.

Zie tip Alt+Pijltje naar links.

Zoeken op de website

Je kunt gebruikmaken van de zoekfunctie bovenaan elke pagina. Bij de resultaten worden dan helaas wel eerst advertenties weergegeven, maar die kan je gewoon negeren. Gewoon wat verder naar beneden scrollen voor de resultaten van Sleutel tot Inzicht.

Personen, Kloosters, Plaatsnamen, Clans en confederaties

Op de website zijn lijsten van Personen, Kloosters, Plaatsnamen, Clans en confederaties beschikbaar. Maar als je de Sitemap hebt geraadpleegd, wist je dat natuurlijk al lang...

Wanneer je deze lijsten afzonderlijk raadpleegt, doe je meer achtergrondkennis op. Dat op zich maakt je studie over het boeddhisme leuker. Deze lijsten zijn te benaderen via de Sitemap > Lijsten.

Ontdek veel meer moois op de Sitemap.

Eindnoten

[1] Een voorbeeld van hoe je via een eindnoot weer terug naar de vorige locatie kunt gaan.

Document info
RegID ns6ht4nbvwAQvTE
Bijgewerkt 30 september 2023 18:27:14
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen