Apadana

Levensverhalen van discipelen

Deze sectie van de Khuddaka Nikaya is een biografisch werk dat de levensverhalen (verleden en heden) bevat van de Boeddha en zijn Arahat discipelen. Deze sectie is onderverdeeld in twee delen: 1. de Therapadana die de levensverhalen van de Boeddha levert, van 41 pacceka buddha's, en van 559 Arahats van de Eerwaarde Sariputta tot de Eerwaarde Ratthapala; 2. Theripadana met de levensverhalen van 40 theri Arahats van Sumedha Theri tot Pesala Theri.

Apadana betekent hier 'biografie' of 'levensverhaal' van een bepaald verlicht persoon, die een krachtig besluit heeft genomen om naar het doel (Nibbana) te streven. Hoewel de Theragatha en de Therigatha gewoonlijk de triomfantelijke momenten van die verwervingen beschrijven, beschrijft de Apadana het voorbereidende werk die de thera's en theri's moesten ondernemen om het hoogtepunt van hun ambitie te bereiken. De Gatha's en de Apadana's vullen elkaar aan om de inspirerende verhalen van zware strijd en uiteindelijke overwinningen te onthullen.

Geen toespraken opgenomen.

Bekijk meer via:

Document info
RegID Ap0-000
Bijgewerkt 23 juli 2020 00:07:50
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen