Waarom Sleutel tot Inzicht?

De oorspronkelijke Leer van de Boeddha in haar zuivere vorm bewaren en verbreiden.

Het woord Theravada betekent 'school van de ouderlingen' en vertegenwoordigt de oorspronkelijk gesproken woorden van de Boeddha. Echter, al ten tijde van de Boeddha zelf, waren er mensen zoals zijn eigen zwager Devadatta, die dachten het beter te weten dan de Meester zelf. Vanwege zijn arrogante houding maakte Devadatta dan ook geen enkele vordering op het pad naar bevrijding. Hij was het eerste signaal dat de ware Dhamma — de Leer van de Boeddha — gevaar liep vertroebeld te worden. Ondanks Devadatta zelf een ingewijde monnik was, heeft hij de Boeddha tot drie keer toe proberen te vermoorden. Dit geeft aan wat arrogantie met mensen kan doen.

Devadatta probeert de Boeddha te vermoorden.
Devadatta probeert de Boeddha te vermoorden.

Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag, hebben mensen — net als Devadatta — hun eigen persoonlijke ideeën toegevoegd aan de Leer van de Boeddha. Dit maakt het goede stuk... Dit heeft dan ook geresulteerd in een grote verscheidenheid aan sekten en overtuigingen die tot veel verwarring en twijfel leiden bij degenen die hetzelfde geluk proberen te bereiken dat de Boeddha vond. Maar als we bij de oorspronkelijke leringen blijven, zien we dat de instructies die de Boeddha ons gaf praktisch zijn. Want hij was niet alleen een heel open Leraar, maar ook een praktisch Leraar, een echte vrijdenker. Hij moest helemaal niks hebben van zaken als ceremonies en rituelen. Integendeel.

De Boeddha benadrukte dan ook niet zonder reden dat het belangrijk is om datgene wat we gehoord (of gelezen) hebben, te vergelijken met zijn eigen woorden. Uit diep respect voor onze Leraar en zijn Leer, zal ik me daarom dan ook volledig toewijden om zijn instructies zo zuiver als in mijn vermogen ligt over te dragen, zodat iedereen het in zijn of haar leven kan verweven. De Boeddha is niet meer, maar hij zei wel: 'Wie de Dhamma ziet, ziet mij.'

Je kan erop vertrouwen dat alle informatie op Sleutel tot Inzicht is gebaseerd op de authentieke leerstellingen — de Theravada — die de zuivere woorden van de Boeddha vertegenwoordigen. Alles op Sleutel tot Inzicht is voor iedereen gratis beschikbaar.

Samen leren we deze leringen in ons leven toe te passen, zodat we hetzelfde geluk kunnen ervaren dat de Boeddha en zijn verlichte discipelen ook vonden.

De Boeddha zei dat er zes dingen zijn die zelden in de wereld verschijnen. Het eerste dat hij opnoemde is het verschijnen van de Tathagata. Het tweede het verschijnen van iemand die de (ware) Leer onderwijst die door de Tathagata is verkondigd.

Als je inziet dat Sleutel tot Inzicht inderdaad de ware Leer is die door de Boeddha is verkondigd en niet iets anders, kan je dit bekrachtigen door zo nu en dan een donatie over te maken waardoor je de woorden van de Boeddha levendig houdt.

A06-096 — Zes zeldzaamheden

Zie ook