Help mee de website te verbeteren

De website is bedoeld voor een groot publiek en voor lange tijd.

Inhoudsopgave

Graag per e-mail

Is het scherm bijgewerkt?

Om welke pagina gaat het?

Om welk tekstdeel gaat het?

Contact opnemen

Omdat de website bedoeld is voor een groot publiek, maar ook voor de periode na ons, wordt het zeer gewaardeerd als je grammaticale fouten doorgeeft. Ook tikfoutjes van slechts één karakter zijn zaken die gewoon rechtgezet horen te worden.

Om ervoor te zorgen dat fouten snel en makkelijk hersteld kunnen worden, houdt dan a.u.b. rekening met het volgende.

Graag per e-mail

Het beste is om fouten door te geven per e-mail. Dus niet per SMS of WhatsApp of zo.

Is het scherm bijgewerkt?

Een apparaat (TV, computer, mobiel etc.) houdt de pagina enige tijd in het geheugen. Wanneer je een fout constateert, kan het dus zijn dat de fout al is gecorrigeerd, maar dat je de oude inhoud van de pagina bekijkt. Druk daarom eerst op F5 of klik op het icoon voor het bijwerken/vernieuwen van het scherm, voordat je de correctie doorgeeft.

Om welke pagina gaat het?

Geef aan om welke pagina het gaat. Dit kun je op de volgende manieren doen:

Om welk tekstdeel gaat het?

Het makkelijkst is om een ruim tekstdeel te kopiëren en dat door te geven. Soms komen gelijkwaardige tekstdelen vaker op een pagina voor. Zorg er in zo'n geval dan voor dat het tekstdeel dat je doorgeeft ruim genoeg is zodat het een uniek deel binnen die pagina is.

Als er genummerde paragrafen zijn (de nummers voor een tekstdeel) kan je tevens dat nummer meegeven. Dat hoef je natuurlijk niet te doen als je doorgegeven tekstdeel dat nummer al bevat.

Betreft het een eindnoot[1], geef dan het nummer van de eindnoot mee.

Geef aan hoe de tekst volgens jou moet zijn met liefst een korte verklaring waarom dat je dat zo ziet.

Contact opnemen

Neem Contact op om je correctie door te geven.

Heel erg bedankt!

Eindnoten

[1] Voorbeeld van een eindnoot.

Document info
RegID 9sw1lFFkYJnOoK1
Bijgewerkt 19 november 2022 20:11:14
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen