Copyright

Voor het zuiver houden van de boeddhistische Leer en de website.

Inhoudsopgave

Toestemming en voorwaarden

Voorwaarden voor het overnemen van content

Printen

Toestemming en voorwaarden

De teksten op deze website zijn met grote zorg samengesteld en gebaseerd op de authentieke teksten uit de Pali Canon. Het is van groot belang om deze teksten in hun oorspronkelijke staat te behouden.

Zonder nadrukkelijke toestemming mag van de eigenaar (zie contactpagina) mag niets van deze website worden vermenigvuldigd en/of overgenomen, hetzij in boek- of digitale vorm.

Let op! Wanneer je toestemming hebt gekregen en je wilt content op een andere website plaatsen, dan heeft dit zeer negatieve gevolgen voor zowel www.sleuteltotinzicht.nl als voor de website waarop de content wordt geplaatst! Neem de informatie op deze pagina daarom goed door, neem dit zeer serieus en houd je aan de voorwaarden.

Er kunnen meerdere redenen zijn dat Google (eventueel op meerdere websites) pagina's aantreft met dubbele of erg gelijkende content. Het plaatsen van dubbele content gebeurt overigens niet altijd met een verkeerde intentie. Echter, als Google dubbele content ontdekt, kiest Google slechts één pagina om te indexeren en zal die pagina in de zoekresultaten worden weergegeven. Overige pagina's die de dubbele of gelijkende content bevatten, worden niet geïndexeerd of krijgen een zeer lage positie in de zoekresultaten. Erger nog, de gehele website kan zelfs uit de Google index worden verwijderd!

Voor zowel de website waar de originele content staat, als voor de website waar de content naar toe gekopieerd is, is bovenstaande van toepassing, tenzij onderstaande instructies (en tevens voorwaarden) worden toegepast[1].

Voorwaarden voor het overnemen van content

Om bovenstaande problemen te voorkomen moet je een link-tag maken voor de canonieke pagina (d.w.z. de oorspronkelijke content). Plaats ook een zichtbare link naar die pagina. Dit zijn tevens de voorwaarden om content van www.sleuteltotinzicht.nl op je website over te nemen indien je daarvoor expliciet toestemming hebt gekregen.

<!doctype html>

<html>

<head>

<title>Voorbeeld</title>

<link rel="canonical" href="https://www.sleuteltotinzicht.nl/d22.htm">

</head>

<body>

<p>Zichtbare gedeelte. Plaats ook hier een link.</p>

</body>

</html>

 

Printen

Eindnoten

[1] In het verleden (vóór juli 2020) was er voor Sleutel tot Inzicht de nodige maatregel niet genomen; er was geen link-tag voor de canonieke pagina opgenomen. De content werd overgenomen door enkele websites die eveneens geen link-tag maakten voor de canonieke pagina. Hierdoor is onbedoeld grote schade toegebracht aan Sleutel tot Inzicht én aan de websites die de tekst hadden gekopieerd. Momenteel wordt er samengewerkt aan een mogelijk herstel.

Document info
RegID glb003
Bijgewerkt 1 juli 2020 22:20:07
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Copyright is opgenomen in deze pagina. www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen