Cursus boeddhisme

De cursus boeddhisme op Sleutel tot Inzicht heeft voor iedereen wat te bieden. Van leerlingen op de lagere school tot en met mensen die zeer bedreven zijn in de boeddhistische Leer. Je kennis over het oorspronkelijke boeddhisme verbreden en verdiepen is nog nooit zo makkelijk, zo accuraat en zo leuk geweest.

Inhoudsopgave

Toelichting

Fase 1

Grondbeginselen van het boeddhisme

Wie was de Boeddha?

Fase 2

Vier Edele Waarheden

Edel Achtvoudige Pad

Fase 3

Grondbeginselen inzicht

Vijf hindernissen

Zeven factoren van verlichting

Meditatieve verdiepingen

Fase 4

 

Eind april 2023 heb ik een begin gemaakt met de opzet van deze cursus. Ik zal hierbij zeker rekening houden met verschillende niveaus zodat het voor iedereen leuk en leerzaam zal zijn.

De cursus zal gestaag worden uitgebreid met meerdere onderwerpen en niveaus. De ene keer zal een laagdrempelige cursus worden geplaatst, de andere keer een cursus die meer de diepte in gaat. Bij het plaatsen van nieuwe cursussen kan het niveau dus erg verschillen. Deze aanpak hanteer ik omdat iedereen op een verschillend niveau in de Leer staat. Zo is er al direct tijdens de uitbreiding van de cursus voor iedereen iets interessants te vinden. Uiteindelijk zal de gehele cursus van begin tot einde een goede methodische opbouw hebben.

Ik wens iedereen veel inspiratie en vreugde in de Dhamma toe!

Groet, Peter — Ananda

Toelichting

Voor wie het boeddhisme tot zijn levenswijze wil maken, gaat doorgaans niet alleen een cursus volgen. Zo iemand studeert en oefent zich in gedetailleerde aspecten. Echter, als je nog een beginneling bent in de boeddhistische Leer, kan het volgen van deze cursus een handige manier zijn 'om erin te komen'.

Voor mensen die wat meer in de boeddhistische wereld bekent zijn, kunnen de cursussen van de meer geavanceerde onderwerpen een waardevolle toevoeging voor hun studie zijn.

Je kunt ook even De boeddhistische wegwijzer raadplegen.

Volledige cursus

Met de volledige cursus worden alle cursussen binnen de cursus boeddhisme bedoeld.

Fasen

De volledige cursus boeddhisme is in fasen opgedeeld. De fasen vormen de hoofddelen van de volledige cursus en staan voor het soort lesstof. Hoe hoger de fase, hoe geavanceerder de lesstof. Fasen geven het algehele niveau aan. Zo zullen kinderen niet alle fasen doorlopen, maar kunnen zij (of hun leerkrachten) zelf bepalen tot en met welke fase de cursus gevolgd wordt.

Cursussen

De volledige cursus boeddhisme bestaat uit afzonderlijke (deel-)cursussen. Dit zijn de pagina's met de vragen.

Delen

Elke cursus kan uit meerdere delen bestaan maar dit is niet altijd een vast gegeven. De extra delen hebben dezelfde naam met de toevoeging — Deel 2, — Deel 3, etc.

Niveaus

Bij elke cursus is steeds standaard minstens 1 niveau gedefinieerd. Een cursus kan uit meerdere niveaus bestaan. Het niveau staat voor het niveau m.b.t. de cursus waarin het niveau zich bevindt. Dit heeft als voordeel dat door leerkrachten een opdracht gegeven kan worden voor een cursus tot een bepaald niveau.

Nummering

Vragen zijn steeds genummerd en wel bij elk niveau opnieuw. Vraag 1.1 is de eerste vraag van niveau 1, vraag 1.2 is de tweede vraag van niveau 1 etc. De combinatie van de cursus en deze nummering is zodoende altijd uniek. Het aantal vragen kan per niveau variëren, maar er wordt van +/- 10 vragen per niveau uitgegaan.

Vragen over hetzelfde onderwerp kunnen vaker voorkomen. Naarmate je in de cursus gevorderd bent, is de lesstof doorgaans wat uitgebreider of specifieker. Een terugkerende vraag over hetzelfde onderwerp is daarom dan ook meestal net wat anders geformuleerd dan de vraag die in eerste instantie werd gesteld.

De lesstof wordt per niveau aangegeven zodat de lesstof altijd 'dichtbij' is. Zo hoef je niet de halve website te raadplegen om de stof te leren. Er kunnen ook vragen worden gesteld die niet specifiek in de lesstof voorkomen. Dit wordt gedaan om de leerling tot logisch nadenken aan te zetten.

Elke vraag heeft een uitklapbare sectie waarin het antwoord op de vraag wordt weergegeven. Indien van toepassing is er een gedeelte 'Meer leren...' Via dit gedeelte van het antwoord wordt het antwoord nader toegelicht indien van toepassing. En wanneer het zinvol is, tref je er extra links aan die betrekking hebben op gerelateerde informatie op die specifieke vraag.

Door óf meteen het antwoord te bekijken óf eerst de lesstof te raadplegen kun je makkelijk en snel leren.

Tip Op STI is gerelateerde informatie door vele links gekoppeld. Ga in het begin niet teveel links volgen, zeker niet als het je bedoeling is om slechts de cursus te volgen.

De Boeddha zei dat er zes dingen zijn die zelden in de wereld verschijnen. Het eerste dat hij opnoemde is het verschijnen van de Tathagata. Het tweede het verschijnen van iemand die de (ware) Leer onderwijst die door de Tathagata is verkondigd.

Als je inziet dat Sleutel tot Inzicht inderdaad de ware Leer is die door de Boeddha is verkondigd en niet iets anders, kan je dit bekrachtigen door zo nu en dan een donatie over te maken waardoor je de woorden van de Boeddha levendig houdt.

A06-096 — Zes zeldzaamheden

Fase 1

In deze fase van de cursus maak je kennis met een belangrijk grondbeginsel van het boeddhisme. Dankzij het feit dat de Boeddha een echte revolutionaire geest had, heeft hij een Dhamma achtergelaten die compleet anders is dan alle andere leerstellingen, religies, geloofsovertuigingen, of hoe je het ook noemen wilt. Zijn Dhamma is onvergelijkbaar (anuttara).

Je leert dat de Boeddha een mens was zoals jij en ik. Maar hij was wel een heel bijzonder mens. In de deel-cursussen zullen we een aantal van zijn karaktertrekken toelichten zodat je deze bijzondere Leraar beter leert kennen. De Boeddha was een echte vrijdenker waardoor hij een ware revolutie ontketende. Dit is beschreven in het hoofdstuk Een radicale revolutie van de sectie Inzicht meditatie.

In deze cursus leer je een belangrijk onderscheid tussen het boeddhisme en andere religies.

In deze cursus leer je waar de Boeddha was geboren, wat zijn naam was vóór zijn verlichting en wie zijn vader en moeder was.

In deze cursus maak je kennis met meer familieleden en leer je hoe Siddhatta de luxe beschouwde waarmee hij omringd werd.

In deze cursus maak je kennis met zijn toenmalige vrouw en zoon. Ook komen de drie hemelse boodschappers om de hoek kijken.

In deze cursus leer je over de grote verzaking, enkele belangrijke jaartallen en wat echt domme oefeningen zijn...

In deze cursus leer je enkele uiteenlopende basis aspecten.

Het toevoegen van nieuwe cursussen kan binnen verschillende fasen en delen plaatsvinden. Dit wordt gedaan zodat al tijdens de ontwikkeling op meerdere vlakken cursussen beschikbaar zijn.

In de deel-cursussen Wie was de Boeddha? zijn er twee reeksen waar de lesstof op zou kunnen worden gebaseerd: Het leven van de Boeddha in beeld en De Boeddha — Zijn leven en zijn missie.

Ik heb erover nagedacht om deze reeksen tot één reeks samen te voegen, maar daar zitten ook nadelen aan waar ik hier niet over zal uitweiden. In elk geval ben ik bezig om een goede oplossing te bedenken en het is zeker de moeite waard bovengenoemde reeksen te lezen.

Fase 2

In deze fase doorlopen we fundamentele bases van de vier Edele Waarheden en van het Edel Achtvoudige Pad. In Fase 3 wordt hier direct op aangesloten zodat de meest belangrijke aspecten direct duidelijk zijn.

In deze cursus ga je stapsgewijs door niveaus, rechtsreeks naar de kern van de vier Edele Waarheden.

In deze cursus leer je aspecten rechtstreeks uit de eerste toespraak van de Boeddha.

In deze cursus leer je de structuur van het Edel Achtvoudige Pad en de eerste beginselen rondom juist begrip.

In deze cursus leer je waarom de ontwikkeling van juiste gedachten zo belangrijk zijn.

In deze cursus leer je hoe belangrijk de spraak is.

In deze cursus leer je de essentie van juist handelen.

In deze cursus leer je over de juiste wijze van levensonderhoud.

In deze cursus leer je over de juiste inspanning.

In deze cursus leer je over de juiste indachtigheid.

In deze cursus leer je over de juiste concentratie.

Het verbreiden van de ware Dhamma (en eraan meehelpen) is door de Boeddha aangetoond als het allerhoogste in de wereld. Steun a.u.b. dit werk door zo nu en dan een donatie over te maken. Jouw vrijgevigheid heeft een zeer gunstig effect op je. Vrijgevigheid (dana) is niet voor niets de basis oefening van het boeddhisme.

Fase 3

In deze fase maken we aansluiting met de juiste concentratie (samma samadhi), de 8e factor van het Pad. Tevens omvat deze fase de momenten tussen de verwerving van de meditatieve verdiepingen (juiste concentratie) en het tweede niveau van juiste begrip, de 1e factor van het Pad. Dat is omdat concentratie alleen geen bevrijding kan opleveren.

Hoewel juiste concentratie de laatste factor van het Pad is, eindigt de ontwikkeling van het Pad daar niet. Het bereiken van de meditatieve verdiepingen (jhana) is noodzakelijk voor het verdiepen van juist begrip (samma ditthi), de 1e factor van het Pad. Wanneer juist begrip 'volwassener' is geworden, is dit de bepalende factor voor de bevrijding (vimutti). Daarom is de volledige ontwikkeling van het Pad nog geen feit bij de verwerving van de meditatieve verdiepingen, de 8e factor. Want direct na de verwerving van de meditatieve verdiepingen ontstaat het bovenwerelds juist begrip (lokuttara samma ditthi), mits de beoefenaar het goed doet. Hiervoor zullen duidelijke instructies beschikbaar zijn.

Maar om de meditatieve verdiepingen te bereiken, moeten eerst de vijf hindernissen (pañca nivarana) (minstens tijdelijk) worden overwonnen en moeten de zeven factoren van verlichting (satta sambojjhanga) gestaag worden ontwikkeld (zoals in Fase 2 is getoond). Zie ook de beschrijving van juiste inspanning op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.

Erg cruciaal in de boeddhistische Leer is te begrijpen dat alles zowel de aard van opkomen (uppada) als van vergaan (vaya) in zich draagt. Dit betekent dat als we last hebben van de vijf hindernissen, we daar van bevrijd kunnen worden, mits we ze niet in stand houden. Maar ook de factoren van verlichting die ontwikkeld moeten worden, dienen we niet vast te houden. Ook deze moeten worden losgelaten om perfecte bevrijding te realiseren.

Bovenstaande alinea is een belangrijke reden waarom in deze fase eerst een paar delen Inzicht geplaatst zijn. Want waar men zich ook aan vastklampt, daar kan geen ware bevrijding zijn.

Aan factor 7 van het Pad, de juiste indachtigheid (samma sati), hebben we ook een cursus geweid in Fase 2. Hier wordt in Fase 4 verder op ingegaan. Want de satipatthana training is zeer uitgebreid. Alvorens daar toe over te gaan is het essentieel dat eerst uiteengezet is hoe de ontwikkeling van juiste concentratie werkt.

In deze cursus leer je over het opkomen, het vergaan en de voortdurende verandering van dingen.

In deze cursus leer je aspecten rechtstreeks uit de tweede toespraak van de Boeddha.

In deze cursus maak je kennis met de vijf hindernissen. Deze moeten overwonnen worden omdat ze anders de mentale ontwikkeling ernstig blokkeren.

In deze cursus maak je kennis met de zeven factoren van verlichting. Deze moeten ontwikkeld worden omdat ze de weg naar verlichting vrijmaken.

In deze cursus leer je meer aspecten van de meditatieve verdiepingen. Deze hebben betrekking op de 8e factor van het Edel Achtvoudige Pad.

In deze cursus leer je over de sferen en werelden die overeenkomen met de meditatieve verdiepingen, gelijkmoedigheid en de jhana-factoren.

In deze cursus leren we dat alle meditatieve verworvenheden opgegeven moeten worden.

In deze cursus wordt nader ingegaan op hoe onthechting werkt en bevrijding van lijden wordt gerealiseerd.

In deze cursus wordt de noodzakelijkheid van het verlaten van alle geconditioneerde dingen nog eens extra benadrukt.

Zie jij de boodschap van de Boeddha en www.sleuteltotinzicht.nl ook als een waardevolle bijdrage voor jezelf, voor anderen, voor de hele maatschappij en voor de toekomst? Je kunt dit laten blijken door zo nu en dan een donatie over te maken. Elk bedrag wordt met dank ontvangen.

Een 'verklaring' van de ontwikkeling van juiste concentratie en juist begrip (tussen de 8e en 1e factor van het Pad). Zo omvat Fase 3 van de cursus een cruciale kennis voor de realisering van bevrijding.

Fase 4

Er volgt nog veel meer...