Afkortingen

Tabel met afkortingen die in STI worden aangehouden.

A

Anguttara Nikaya.

Abh

Abhidhamma Pitaka (de Hogere Leer), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

AbhS

Abhidhammattha Sangaha (Abhidhamma).

Ap

Apadana

Asl

Atthasalini — Commentaar op Dhammasangani (Abhidhamma).

BPS

Buddhist Publication Society, Kandy

Bv

Buddhavamsa

BvA

Buddhavamsa Atthakatha — Commentaar op de Buddhavamsa.

Ca

Cariya Pitaka.

CNid

Cula Niddesa, zie ook Nid.

Com

Algemene afkorting voor commentaar.

D

Digha Nikaya.

DA

Digha Nikaya Atthakatha — Commentaar op de Digha Nikaya.

Dhat

Dhatukatha (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

Dhp

Dhammapada.

DhpA

Dhammapada Atthakatha — Commentaar op de Dhammapada.

Dhs

Dhammasangani (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

DT

Digha Nikaya Tika.

Fund

Fundamentals of Buddhism, Nyanatiloka (BPS).

gep.

Gepaard gaand met.

Guide

Guide through the Abhidhamma Pitaka, Nyanatiloka, 3e editie 1971 (BPS).

It

Itivuttaka.

J

Jataka.

JN

Jataka Nidanakatha.

K

Khuddaka Nikaya.

Kath

Kathavatthu (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

Khp

Khuddakapatha.

M

Majjhima Nikaya

MA

Majjhima Nikaya Atthakatha — Commentaar op de Majjhima Nikaya.

Mil

Milinda Pañha.

MNid

Maha Niddesa, zie ook Nid.

MT

Majjhima Nikaya Tika.

Net

Nettippakarana.

Nid

Niddesa

Niddesa heeft de vorm van een commentaar op delen van de Sutta Nipata. De traditie schrijft het toe aan Sariputta.

Het is verdeeld in twee delen: Maha Niddesa geeft commentaar op de Atthaka vagga (hoofdstuk 4); Cula Niddesa, die commentaar geeft op de Parayana Vagga (hoofdstuk 5) en Khaggavisana Sutta (Snp1-03).

Ovr

Wordt in STI gebruikt 'Overige' toespraken in het RegID waarvoor geen Pali naam is.

Path

Path to Deliverance, Nyanatiloka (BPS).

Patth

Patthana (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

PatthA

Patthana Atthakatha (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

Pe

Petakopadesa.

PTS

Pali Text Society, London.

PtsM

Patisambhida Magga (Pad der analyse). Door de eerwaarde Sariputta.

Pug

Puggalapaññatti (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

Pv

Petavatthu.

S

Samyutta Nikaya.

sam.

Samengaand met.

Sank

Sankhepavannana — Commentaar op Abhidhammattha Sangaha.

Sar

Saratthappakasini — Commentaar op de Samyutta Nikaya, door Acariya Buddhaghosa.

Snp

Sutta Nipata.

Spk

Saratthappakasini, Samyutta Nikaya Atthakatha — Commentaar op de Samyutta Nikaya.

STI

Sleutel tot Inzicht, door Peter van Loosbroek (Ananda) voor het eerst ontwikkeld.

Sut.

Sutta Pitaka

TA

Theravada Archief, door Peter van Loosbroek. Het Theravada Archief was bij de opzet van de website een afzonderlijk deel. Vanaf 2020 werd de website drastisch herzien. Vanaf dat moment wordt de naam Sleutel tot Inzicht gehanteerd.

Thag

Theragatha.

Thig

Therigatha.

Ud

Udana.

Vibh

Vibhanga (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

VibhA

Commentaar op de Vibhanga (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

Vim

Vimanavatthu.

VimM

Vimutti Magga (Pad van bevrijding). Door de Sri Lankaanse monnik Upatissa.

Vin

Vinaya Pitaka, zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

Vis

Visuddhi Magga (Pad van zuivering) door Acariya Buddhaghosa.

De nummering van hoofdstukken en paragrafen stemmen (voor zover bekend) overeen met die van Vis.M. Wanneer je over die editie beschikt, kan je die dus ook raadplegen.

Vis.M.

Visuddhi Magga — Path of Purification, vertaald door Ñanamoli Thera, 5e editie (BPS). De nummering van hoofdstukken en paragrafen waarnaar wordt verwezen in deze editie, stemmen (voor zover bekend) overeen met de nummering van de oorspronkelijke Visuddhi Magga (Vis).

Yam

Yamaka (Abhidhamma), zie Ti Pitaka, de boeddhistische Pali canon.

Document info
RegID 7R8NJp46DrvT4bS
Bijgewerkt 21 december 2020 21:49:15
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen