Digha Nikaya

Collectie van lange toespraken

Deze collectie in de Sutta Pitaka, de Digha Nikaya, is zo genoemd omdat deze bestaat uit 34 lange (digha) toespraken van de Boeddha. Deze collectie is verdeeld in 3 hoofdstukken.

1. Silakkhandha vagga — Hoofdstuk van moraliteit. Dit hoofdstuk bevat 13 toespraken die uitgebreid ingaan op de verscheidene typen van moraliteit, namelijk: de kleinere moraliteit, de basis moraliteit die toepasbaar is voor iedereen, middelmatige moraliteit en de hogere moraliteit die in de regel beoefend worden door monniken en brahmanen.

2. Maha vagga — Het grote hoofdstuk. Dit hoofdstuk bevat 10 toespraken waarvan sommige de meest belangrijkste van de Ti Pitaka zijn. De meest beroemde is de Maha Parinibbana Sutta die de laatste dagen van de Boeddha belicht, zijn overlijden en het verdelen van zijn relikwieën. In de Maha Padana Sutta worden in het kort de laatste zeven Boeddha's besproken en het levensverhaal van de Boeddha Vipassi. Leerstellig zijn de twee sutta's Maha Nidana Sutta die de keten van oorzakelijkheid uitlegt (paticcasamuppada), en de Maha Satipatthana Sutta waarin de Vier fundamenten van indachtigheid worden behandeld die de praktische basis vormen voor de boeddhistische meditatie.

3. Patika vagga — Het patika hoofdstuk. Dit hoofdstuk, genoemd naar de eerste sutta van dit hoofdstuk, bevat 11 kortere toespraken van uiteenlopende aard. Ze gaan o.a. over de Boeddha's verwerping van verkeerd en streng ascetisme dat door vele aanhangers van verscheidene sektes wordt beoefend. Ze gaan ook over de periodieke evolutie en vernietiging van het universum, en de fysieke tweeëndertig kenmerken van een groot man. In de Sigalovada Sutta wordt de disciplinaire code voor de lekenvolgelingen behandeld.

Inhoudsopgave

1. Silakkhandha vagga — Hoofdstuk van moraliteit

2. Maha vagga — Het grotere hoofdstuk

3. Patika vagga — Het patika hoofdstuk

1. Silakkhandha vagga — Hoofdstuk van moraliteit

2. Maha vagga — Het grotere hoofdstuk

3. Patika vagga — Het patika hoofdstuk