Anguttara Nikaya

Oplopende collecties

Deze collectie van toespraken, de Anguttara Nikaya, bestaat uit 9557 doorgaans korte sutta's en is onderverdeeld in 11 hoofdgroepen oftewel 'boeken' (nipata's). Elke nipata is weer onderverdeeld in hoofdstukken (vagga's) die doorgaans elk 10 sutta's bevatten. De toespraken zijn gerangschikt in oplopende numerieke volgorde: elke nipata bevat items die beginnen met één en worden met één eenheid opgehoogd totdat er elf items zijn in de laatste (de elfde) nipata. Vandaar dat de naam Anguttara 'vermeerdering met één item' betekent.

De eerste nipata, Ekaka nipata, levert in elke sutta enkelvoudige items en wordt 'het boek van één' genoemd, de tweede nipata, Duka nipata, levert in elke sutta tweevoudige items en wordt daarom 'het boek van twee (of de twee)' genoemd, enzovoort.

Na elke toespraak volgt een vers dat niet van de Boeddha afkomstig is, maar van de samenstellers, de monniken die Pali Canon voor het eerst hebben opgesteld.

Hier is slechts een klein deel van de 9557 sutta's opgenomen.

Inhoudsopgave

1. Ekaka nipata pali

2. Duka nipata pali

3. Tika nipata pali

4. Catukka nipata pali

5. Pañcaka nipata pali

6. Chakka nipata pali

7. Sattaka nipata pali

8. Atthaka nipata pali

9. Nawaka nipata pali

10. Dasaka nipata pali

11. Ekadasaka nipata pali

1. Ekaka nipata pali

2. Duka nipata pali

3. Tika nipata pali

4. Catukka nipata pali

5. Pañcaka nipata pali

6. Chakka nipata pali

7. Sattaka nipata pali

8. Atthaka nipata pali

9. Nawaka nipata pali

In deze nipata nog geen sutta's.

10. Dasaka nipata pali

11. Ekadasaka nipata pali