De vier inspanningen — Additionele instructies

Padhana Sutta

Vermijden, overwinnen, ontwikkelen en tot groei brengen.

Dit zijn de vier inspanningen die de 6e factor (samma vayama) van het Edel Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga) vormen. Terwijl A04-013 de 'initiële instructies' zijn voor de verwijdering van onheilzame (akusala) staten van de geest en het tot groei brengen van heilzame (kusala) staten van de geest, staat A04-014 voor de 'additionele instructies' die voor dat doel (van A04-013) bij de verscheidene meditatie onderwerpen worden toegepast.

"Monniken, er zijn vier inspanningen (padhana). Welke vier? De inspanning van het vermijden, de inspanning van het overwinnen, de inspanning van het ontwikkelen, de inspanning van het tot groei brengen."

1. "Wat, monniken, is de inspanning van het vermijden (samvara padhana)? Bij het waarnemen van een vorm met het oog, een geluid met het oor, een geur met de neus, een smaak met de tong, een indruk met het lichaam, een object met de geest, grijpt de monnik noch het geheel noch delen ervan vast. En hij streeft ernaar om datgene af te weren waardoor kwade (papaka) onheilzame (akusala) dingen (dhamma's) zullen ontstaan, zoals hebzucht en verdriet (dat daaruit voortvloeit) als hij zijn zintuigen niet bewaakt. Hij waakt over zijn zintuigen, beheerst zijn zintuigen. Dit heet de inspanning van vermijding."

2. "Wat nu, monniken, is de inspanning van het overwinnen (pahana padhana)? De monnik laat geen enkele gedachte van zinnelijke wellust toe, of elke andere onheilzame (akusala) dingen (dhamma's) die opgekomen zijn; hij rukt ze uit, verwijdert ze, drijft ze uit, vernietigt ze, zorgt ervoor dat ze verdwijnen. Dit heet de inspanning van het overwinnen."

3. "Wat nu, monniken, is de inspanning van het ontwikkelen (bhavana padhana)? De monnik ontwikkelt de factoren van verlichting (bojjhanga)[1], die gericht zijn op afzondering (viveka), op onthechting (viraga), op uitdoving (nirodha), en die tot volle wasdom (gotrabhu) komen in bevrijding (vimutti), namelijk: indachtigheid (sati), onderzoek van de realiteit (dhamma vicaya), energie (viriya), vreugde (piti), kalmte (passaddhi), concentratie (samadhi) en gelijkmoedigheid (upekkha). Dit, monniken, is de inspanning van ontwikkeling."

4. "Wat nu, monniken, is de inspanning van het tot groei brengen (anurakkana padhana)? De monnik houdt krachtig een goed object in zijn geest zoals het mentale beeld van een skelet, of een lijk dat aangetast is door wormen, of een lijk blauw-zwart van kleur, of een rottend lijk, of een lijk doorzeeft met gaten, of een opgezwollen lijk. Dit heet de inspanning van het tot groei brengen[2]."

"Dit, monniken, zijn de vier inspanningen."

Vermijden en overwinnen,
ontwikkelen en tot groei brengen;
deze vier inspanningen waren onderwezen
door de Bloedverwant van de Zon (Adiccabandhu).

Dit betekent dat een ijverige monnik hier (idha),
de vernietiging van lijden kan bereiken.

Eindnoten

[1] Deze en de volgende alinea behelzen de heilzame (kusala) zaken.

[2] In deze alinea geeft de Boeddha slechts één van de vele meditatiemethodes weer die tot onthechting leiden.

Document info
RegID A04-014
Bijgewerkt 28 oktober 2023 12:33:46
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen