Banden

Yoga Sutta

De Pali term 'yoga' staat voor 'banden'. Er zijn er vier en ze zijn gelijk aan de vier hoofdbezoedelingen, de asava's.

Hier haalt de Boeddha een paar belangrijke aspecten aan en zegt dat wanneer iemand deze dingen begrijpt zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan, de verdwijning, de schijnbare bevrediging, het gevaar en de ontsnapping met betrekking tot elk van de vier banden (zintuiglijkheid, worden, meningen en onwetendheid) zo'n persoon dan alle banden verbreekt en dan 'veilig is voor slavernij'.

Omdat we bij een woord vaak een idee hebben, gebruikt hij bij elke band een reeks van verschillende woorden die nagenoeg dezelfde betekenis hebben. Dit maakt de Leer voor veel mensen begrijpelijker.

Inhoudsopgave

1.1 De band van zintuiglijkheid

1.2 De band van worden oftewel bestaan

1.3 De band van meningen

1.4 De band van onwetendheid

Niet veilig voor slavernij

De verbreking van de banden

2.1 De verbreking van de band van zintuiglijkheid

2.2 De verbreking van de band van worden

2.3 De verbreking van de band van meningen

2.4 De verbreking van de band van onwetendheid

Veilig voor slavernij

"Monniken, er zijn deze vier banden. Welke vier? De band van zintuiglijkheid (kama yoga), de band van worden (bhava yoga), de band van meningen (ditthi yoga) en de band van onwetendheid (avijja yoga)."

1.1 De band van zintuiglijkheid

"En wat, monniken, is de band van zintuiglijkheid (kama yoga)? Hier (idha) begrijpt iemand niet de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan (samudaya), de verdwijning (atthangama), de schijnbare bevrediging (assada), het gevaar (adinava) en de ontsnapping (nissarana) met betrekking tot zintuiglijkheid (kama)."

"Wanneer iemand deze dingen niet begrijpt zoals ze werkelijk zijn, dan liggen zintuiglijke hartstocht (kama raga), het zich verheugen in zintuiglijk genot (kama nandi), het kleven aan zintuiglijk genot (kama sineha), de begoocheling door zintuiglijke genoegens (kama muccha), de dorst naar zintuiglijke genoegens (kama pipasa), de angst van zintuiglijke verlangens (kama parilaha), de zintuiglijke gehechtheid (kama jjhosana) en zintuiglijke begeerte (kama tanha), diep in iemand met betrekking tot zintuiglijkheid (kama)."

"Dit wordt de band van zintuiglijkheid (kama yoga) genoemd. Zo is de band van zintuiglijkheid."

1.2 De band van worden oftewel bestaan

"En hoe is er de band van worden (bhava yoga)? Hier (idha) begrijpt iemand niet de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan (samudaya), de verdwijning (atthangama), de schijnbare bevrediging (assada), het gevaar (adinava) en de ontsnapping (nissarana) met betrekking tot worden (bhava)."

"Wanneer iemand deze dingen niet begrijpt zoals ze werkelijk zijn, dan liggen hartstocht naar worden (bhava raga), het zich verheugen in worden (bhava nandi), het kleven aan worden (bhava sineha), begoocheling door worden (bhava muccha), de dorst naar worden (bhava pipasa), de angst van worden (bhava parilaha), de gehechtheid aan worden (bhava jjhosana) en de begeerte naar worden (bhava tanha), diep in iemand met betrekking tot worden (bhava)."

"Dit wordt de band van worden (bhava yoga) genoemd. Zo is de band van zintuiglijkheid en de band van worden."

1.3 De band van meningen

"En hoe is er de band van meningen (ditthi yoga)? Hier (idha) begrijpt iemand niet de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan (samudaya), de verdwijning (atthangama), de schijnbare bevrediging (assada), het gevaar (adinava) en de ontsnapping (nissarana) met betrekking tot meningen (ditthi)."

"Wanneer iemand deze dingen niet begrijpt zoals ze werkelijk zijn, dan liggen hartstocht naar meningen (ditthi raga), het zich verheugen in meningen (ditthi nandi), het kleven aan meningen (ditthi sineha), begoocheling door meningen (ditthi muccha), de dorst naar meningen (ditthi pipasa), de angst van meningen (ditthi parilaha), de gehechtheid aan meningen (ditthi jjhosana) en de begeerte naar meningen (ditthi tanha), diep in iemand met betrekking tot meningen (ditthi)."

"Dit wordt de band van meningen (ditthi yoga) genoemd. Zo is de band van zintuiglijkheid, de band van worden en de band van meningen."

1.4 De band van onwetendheid

"En hoe is er de band van onwetendheid (avijja yoga)? Hier (idha) begrijpt iemand niet de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan (samudaya), de verdwijning (atthangama), de schijnbare bevrediging (assada), het gevaar (adinava) en de ontsnapping (nissarana) met betrekking tot onwetendheid (avijja)."

"Wanneer iemand deze dingen niet begrijpt zoals ze werkelijk zijn, dan liggen onwetendheid (avijja) en het niet-kennen (aññana)[1], diep in iemand met betrekking tot de zesvoudige zintuigbases (salayatana) voor contact (phassayatana)."

"Dit wordt de band van onwetendheid (avijja yoga) genoemd. Zo is de band van zintuiglijkheid, de band van worden, de band van meningen en de band van onwetendheid."

Niet veilig voor slavernij

"Iemand wordt geketend door slechte (papa), onheilzame dingen (akusala dhamma) die bezoedelend zijn, bevorderlijk voor een hernieuwd bestaan (ponobhavika), problematisch, rijpend in lijden, leidend tot toekomstige geboorte, ouderdom en dood; daarom wordt gezegd dat men 'niet veilig is voor slavernij' (ayoga kkhema). Dit zijn de vier banden."

De verbreking van de banden

"Er zijn, monniken, deze vier verbrekingen van banden. Welke vier? De verbreking van de band van zintuiglijkheid (kama yoga visamyoga), de verbreking van de band van worden (bhava yoga visamyoga), de verbreking van de band van meningen (ditthi yoga visamyoga) en de verbreking van de band van onwetendheid (avijja yoga visamyoga)."

2.1 De verbreking van de band van zintuiglijkheid

"En wat, monniken, is de verbreking van de band van zintuiglijkheid (kama yoga visamyoga)? Hier begrijpt iemand de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan, de verdwijning, de schijnbare bevrediging, het gevaar en de ontsnapping met betrekking tot zintuiglijkheid."

"Wanneer iemand deze dingen begrijpt zoals ze werkelijk zijn (yathabhuta), dan liggen zintuiglijke hartstocht, het zich verheugen in zintuiglijk genot, het kleven aan zintuiglijk genot, de begoocheling door zintuiglijke genoegens, de dorst naar zintuiglijke genoegens, de angst van zintuiglijke verlangens, de zintuiglijke gehechtheid en zintuiglijke begeerte, niet in iemand met betrekking tot zintuiglijkheid."

"Dit wordt de verbreking van de band van zintuiglijkheid (kama yoga visamyoga) genoemd. Zo is de verbreking van de band van zintuiglijkheid."

2.2 De verbreking van de band van worden

"En wat, monniken, is de verbreking van de band van worden (bhava yoga visamyoga)? Hier begrijpt iemand de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan, de verdwijning, de schijnbare bevrediging, het gevaar en de ontsnapping met betrekking tot worden."

"Wanneer iemand deze dingen begrijpt zoals ze werkelijk zijn (yathabhuta), dan liggen hartstocht naar worden, het zich verheugen in worden, het kleven aan worden, begoocheling door worden, de dorst naar worden, de angst van worden, de gehechtheid aan worden en de begeerte naar worden, niet in iemand met betrekking tot worden."

"Dit wordt de verbreking van de band van worden (bhava yoga visamyoga) genoemd. Zo is de verbreking van de band van zintuiglijkheid en de verbreking van de band van worden."

2.3 De verbreking van de band van meningen

"En wat, monniken, is de verbreking van de band van meningen (ditthi yoga visamyoga)? Hier begrijpt iemand de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan, de verdwijning, de schijnbare bevrediging, het gevaar en de ontsnapping met betrekking tot meningen."

"Wanneer iemand deze dingen begrijpt zoals ze werkelijk zijn (yathabhuta), dan liggen hartstocht naar meningen, het zich verheugen in meningen, het kleven aan meningen, begoocheling door meningen, de dorst naar meningen, de angst van meningen, de gehechtheid aan meningen en de begeerte naar meningen, niet in iemand met betrekking tot meningen."

"Dit wordt de verbreking van de band van meningen (ditthi yoga visamyoga) genoemd. Zo is de verbreking van de band van zintuiglijkheid, de verbreking van de band van worden en de verbreking van de band van meningen."

2.4 De verbreking van de band van onwetendheid

"En wat, monniken, is de verbreking van de band van onwetendheid (avijja yoga visamyoga)? Hier begrijpt iemand de dingen zoals ze werkelijk zijn, namelijk het ontstaan, de verdwijning, de schijnbare bevrediging, het gevaar en de ontsnapping met betrekking tot de zesvoudige zintuigbases (salayatana) voor contact (phassayatana)."

"Wanneer iemand deze dingen begrijpt zoals ze werkelijk zijn (yathabhuta), dan liggen onwetendheid (avijja) en het niet-kennen (aññana), niet in iemand met betrekking tot de zesvoudige zintuigbases (salayatana) voor contact (phassayatana)."

"Dit wordt de verbreking van de band van onwetendheid (avijja yoga visamyoga) genoemd. Zo is de verbreking van de band van zintuiglijkheid, de verbreking van de band van worden, de verbreking van de band van meningen en de verbreking van de band van onwetendheid."

Veilig voor slavernij

"Iemand wordt onthecht van slechte (papa), onheilzame dingen (akusala dhamma) die bezoedelend zijn, bevorderlijk voor een hernieuwd bestaan (ponobhavika), problematisch, rijpend in lijden, leidend tot toekomstige geboorte, ouderdom en dood; daarom wordt gezegd dat men 'veilig is voor slavernij' (yoga kkhema). Dit zijn de vier verbrekingen van banden."

Gebonden door zintuiglijkheid
en de band van worden,
gebonden door de band van meningen,
gevolgd door de band van onwetendheid;
Zo gaan wezens door in samsara,
geleidt door geboorte en dood.

Maar na de zinnelijke genoegens
en de band van het bestaan volledig te hebben begrepen,
de band van meningen te hebben ontworteld,
en onwetendheid ontbonden.
Zo hebben de wijzen alle banden verbroken.
Zij zijn voorbij slavernij gegaan.

Eindnoten

[1] Dit betekent dat iemand een gebrek aan hogere kennis (avijja) heeft (niet weet van de Vier Waarheden) en de zintuigen niet kent (aññana) oftewel niet weet hoe die functioneren.

Document info
RegID A04-010
Bijgewerkt 27 oktober 2022 23:33:11
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen