Majjhima Nikaya

Collectie van middellange toespraken

De Majjhima Nikaya is de tweede collectie in de Sutta Pitaka van de Ti Pitaka, de Pali canon. De titel staat letterlijk voor 'de midden collectie' en is zo genoemd omdat de sutta's doorgaans van middelmatige lengte zijn, in vergelijking met de langere toespraken van de Digha Nikaya die aan de Majjhima Nikaya voorafgaat, en met de kortere toespraken van de Samyutta Nikaya en de Anguttara Nikaya die na de Majjhima Nikaya volgen.

De Majjhima Nikaya bestaat uit 152 sutta's. Deze zijn onderverdeeld in 3 delen, de zogenaamde 'sets van vijftig' (pannasa) hoewel de laatste set in feite 52 sutta's bevat. Elke set is weer onderverdeeld in 5 hoofdstukken of divisies (vagga's) van elk 10 sutta's, behalve het op één na het laatste hoofdstuk dat uit 12 sutta's bestaat.

Inhoudsopgave

Deel 1. Mula Pannasa Pali - De eerste set van vijftig toespraken

1-1. Mulapariyaya vagga — Het hoofdstuk van de toespraak over de oorzaak

1-2. Sihanada vagga — Het hoofdstuk van de leeuwenbrul

1-3. Tatiya vagga — Het derde hoofdstuk

1-4. Yamaka vagga — Het grote tweetal hoofdstuk

1-5. Cula Yamaka vagga — Het kleine tweetal hoofdstuk

Deel 2. Majjhima Pannasa Pali - De middelste set van vijftig toespraken

2-1. Gahapati vagga — Het hoofdstuk over huishouders

2-2. Bhikkhu vagga — Het hoofdstuk over monniken

2-3. Paribbajaka vagga — Het hoofdstuk over zwervers

2-4. Raja vagga — Het hoofdstuk over koningen

2-5. Brahmana vagga — Het hoofdstuk over brahmanen

Deel 3. Upari Pannasa Pali - De laatste set van 'vijftig' toespraken

3-1. Devadaha vagga — Het hoofdstuk van Devadaha

3-2. Anupada vagga — Het hoofdstuk van één voor één

3-3. Suññata vagga — Het hoofdstuk over de leegte

3-4. Vibhanga vagga — Het hoofdstuk van de uiteenzettingen

3-5. Salayatana vagga — Het hoofdstuk van de zesvoudige basis

Deel 1. Mula Pannasa Pali - De eerste set van vijftig toespraken

1-1. Mulapariyaya vagga — Het hoofdstuk van de toespraak over de oorzaak

1-2. Sihanada vagga — Het hoofdstuk van de leeuwenbrul

1-3. Tatiya vagga — Het derde hoofdstuk

1-4. Yamaka vagga — Het grote tweetal hoofdstuk

1-5. Cula Yamaka vagga — Het kleine tweetal hoofdstuk

Deel 2. Majjhima Pannasa Pali - De middelste set van vijftig toespraken

2-1. Gahapati vagga — Het hoofdstuk over huishouders

2-2. Bhikkhu vagga — Het hoofdstuk over monniken

2-3. Paribbajaka vagga — Het hoofdstuk over zwervers

2-4. Raja vagga — Het hoofdstuk over koningen

2-5. Brahmana vagga — Het hoofdstuk over brahmanen

Deel 3. Upari Pannasa Pali - De laatste set van 'vijftig' toespraken

3-1. Devadaha vagga — Het hoofdstuk van Devadaha

3-2. Anupada vagga — Het hoofdstuk van één voor één

3-3. Suññata vagga — Het hoofdstuk over de leegte

3-4. Vibhanga vagga — Het hoofdstuk van de uiteenzettingen

3-5. Salayatana vagga — Het hoofdstuk van de zesvoudige basis