Cariya Pitaka

De collectie van de manieren van gedrag

Deze verhandeling bevat 35 verhalen van de vorige levens van de Boeddha welke hij vertelde op verzoek van de Eerwaarde Sariputta. Terwijl de Jataka zich richt op de vorige levens van de Boeddha vanaf de tijd van Sumedha de kluizenaar tot aan de tijd dat hij Boeddha Gotama wordt, beslaat de Cariya Pitaka slechts 35 bestaansvormen van de Bodhisatta in dit wereldtijdperk. Het doel van Sariputta's verzoek was, om scherp aftekenend de niet klein te krijgen wil, de verheven inspanning, de weergaloze opoffering, naar buiten te brengen waarmee de Bodhisatta zichzelf leidde in de volbrenging van de 10 perfectheden (dasa paramita).

De Bodhisatta heeft door talloze tijdperken heen de 10 perfectheden vele malen ten uitvoer gebracht. Cariya Pitaka bewaard zulke uitvoeringen van de 35 levens, selecteert 7 parami's van de 10 en verhaalt hoe elke paramita wordt verworven in elk van deze levens. 10 verhalen in het 1e hoofdstuk (vagga) betreffen de opeenstapeling van verdiensten in mildheid (dana paramita). Het 2e hoofdstuk heeft 10 verhalen over moraliteit (sila paramita). Het 3e en laatste hoofdstuk verwijst naar 15 verhalen: 5 ervan gaan over verzaking (nekkhamma paramita), 1 over krachtige inspanning d.w.z. energie (viriya paramita), 6 over waarheidsliefde (sacca paramita), 2 over universele liefde oftewel liefdevolle vriendelijkheid (metta paramita) en 1 over gelijkmoedigheid (upekkha paramita).

Geen toespraken opgenomen.

Bekijk meer via:

Document info
RegID Ca0-00
Bijgewerkt 18 november 2020 14:20:47
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen