Edel Achtvoudige Pad

In deze cursus leer je de structuur van het Edel Achtvoudige Pad en de eerste beginselen rondom juist begrip.

Dit is een onderdeel van de Cursus boeddhisme van Sleutel tot Inzicht.

Niveau 1

Voor alle lesstof binnen dit niveau kun je de volgende pagina's raadplegen:

 1. Juist begrip (samma ditthi).
 2. Juiste gedachten (samma sankappa).
 3. Juiste spraak (samma vaca).
 4. Juist handelen (samma kammanta).
 5. Juiste wijze van levensonderhoud (samma ajiva).
 6. Juiste inspanning (samma vayama).
 7. Juiste indachtigheid (samma sati).
 8. Juiste concentratie (samma samadhi).

Meer leren...

Om meer te leren over elke factor van het Pad klik je op de link van de Pali term. Je komt dan in het woordenboek en van daaruit kan je direct naar de toelichting op de Pad-factor.

 • De groep van wijsheid (pañña).
 • De groep van deugdzaamheid oftewel moraliteit (sila).
 • De groep van concentratie (samadhi).

Meer leren...

Zo werkt het:

 • De groep van wijsheid zet aan tot de training in deugdzaamheid.
 • De groep van deugdzaamheid zet aan tot de training in concentratie (de mentale training).
 • De groep van concentratie verdiept het juiste begrip zodat bevrijding gerealiseerd wordt.

Nee. Alle factoren en alle groepen van het Pad ondersteunen elkaar voortdurend.

Meer leren...

Raadpleeg de rubriek De samenwerkende factoren en groepen van het pad op de pagina Het Edel Achtvoudige Pad.

Het eerste niveau van juist begrip is dat goede daden (kusala) goede gevolgen hebben, en dat verkeerde daden (akusala) verkeerde gevolgen hebben.

De wet van kamma oftewel de wet van oorzaak en gevolg.

Meer leren...

Hierdoor ga je op een gegeven moment ook de leer van het afhankelijk ontstaan (paticcasamuppada) begrijpen wat erg cruciaal is. Je begrijpt dan op elk moment heel helder wat er is of gebeurt.

 • Begrijpen wat lijden is.
 • De oorzaak van lijden begrijpen.
 • De opheffing van lijden begrijpen.
 • Het Pad begrijpen dat leidt naar de opheffing van lijden.

Meer leren...

Het draait allemaal om begrijpen, de ontwikkeling van begrip (= wijsheid, inzicht). In de training wordt begrip ontwikkeld door drie opeenvolgende stadia: 1. door aandacht schenken; 2. daardoor kan je iets zien; en 3. daardoor kan je wat je ziet, begrijpen. Hier komen we later in de cursus op terug, maar je kan ook alvast het hoofdstuk De drie algemene stadia van de sectie Inzicht meditatie raadplegen.

Meer leren...

Je hoeft de exacte betekenis van deze Pali termen nog niet per sé te kennen.

Zowel de vier Edele Waarheden als de drie kenmerken zijn universeel. Naarmate je geest universeler wordt en je dingen minder los van elkaar ziet, zul je steeds beter door het één te begrijpen, ook het ander begrijpen. Hoe beter je de waarheden begrijpt, hoe beter je de kenmerken begrijpt. En hoe beter je de kenmerken begrijpt, hoe beter je de waarheden begrijpt. Dit is een proces dat elkaar gestaag aanvult. Waarom is dat zo? Omdat die dingen niet los van elkaar bestaan.

Ga naar de beschrijving van juist begrip op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.

De drie kenmerken zijn van toepassing op de vijf groepen van hechten (pañca upadana kkhandha) die het gehele bestaan omvatten.

Meer leren...

De vijf groepen van hechten worden ook wel 'de aggregaten' genoemd. De aggregaten omvatten zowel de interne als de externe wereld. Alles draagt de drie kenmerken (ti lakkhana) in zich.

Juist begrip (samma ditthi).

Meer leren...

Juist begrip is gelijk aan wijsheid (pañña) oftewel inzicht (vipassana).

In het begin van de oefening is juist begrip nog niet van een niveau dat het een bevrijdende factor is. Dit moet ontwikkeld worden. Je gaat eerst door lagere niveaus van inzicht heen.

Zeker.

Meer leren...

Zowel juist begrip (samma ditthi) als verkeerd begrip (miccha ditthi) zijn beide 'koersen van handeling' (kamma patha). Het bepaalt je bestemming. Waar iemand zich mee bezigt, daar buigt de geest naar af. En omdat de geest daar naar afbuigt, wordt hetgeen waar de geest zich naar afgebogen heeft uiteindelijk de wereld of de sfeer waarin iemand leeft. Dit kan betrekking hebben op de wereld waarin je nu leeft of de wereld in een latere geboorte. Het is afhankelijk van wanneer kamma tot rijping komt.

Iemand die begrijpt dat daden gevolgen hebben zal zichzelf aansporen om een deugdzaam leven te leiden. Bij iemand waar het eerste niveau van begrip niet is ontwikkeld, zal zichzelf niet aansporen het goede te doen.

De Boeddha noemt juist begrip ook wel 'de voorloper' (pubbangama).

Meer leren...

Juist begrip is de voorloper omdat juist begrip bij alles cruciaal is. Ook bij de ontwikkeling van de overige Pad-factoren. Wanneer het verkeerde begrip (miccha ditthi) aanwezig is, is het onmogelijk om de overige Pad-factoren te ontwikkelen.

Begrip is erg belangrijk in het leven, want zonder begrip gaan er veel dingen mis. Wanneer je een giftige slang beetpakt bijvoorbeeld, loop je gevaar als je niet over de juiste kennis beschikt, namelijk dat je hem net achter de kop moet pakken.

Ga naar de beschrijving van juist begrip op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.