Vier Edele Waarheden — 2

In deze cursus leer je aspecten rechtstreeks uit de eerste toespraak van de Boeddha.

Dit is een onderdeel van de Cursus boeddhisme van Sleutel tot Inzicht.

Niveau 1

Voor alle lesstof binnen dit niveau kun je de volgende pagina's raadplegen:

In het hertenpark (Migadaya) van Isipatana, het tegenwoordige Sarnath.

Twee maanden na zijn verlichting.

Meer leren...

De toespraak die hij predikte was: S56-011 — Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet.

Tot de vijf monniken waarmee hij voorheen extreem ascetisme beoefende.

Meer leren...

De namen van deze eerste vijf monniken zijn Bhaddiya, Mahanama, Vappa, Kondañña en Assaji.

  1. De beoefening van het najagen van plezier in de objecten van zintuiglijke begeerten.
  2. De beoefening van zelfkwelling.

Meer leren...

Wees er bewust van dat deze twee extremen heel expliciet beoefend werden én nog steeds beoefend worden. Het heeft heel veel te maken met het idee van zelf.

De Middenweg (majjhima patipada).

De middenweg brengt visie (cakkhu) en kennis (ñana) voort. Het leidt tot vrede (vupasamaya), tot hogere wijsheid (abhiññaya), tot verlichting (sambodhaya), tot Nibbana.

Het Edel Achtvoudige Pad.

Meer leren...

Het Edel Achtvoudige Pad zelf komt in een andere cursus aan bod.

  • Verenigd zijn met iets dat men niet lief heeft, is lijden.
  • Gescheiden zijn van iets dat men lief heeft, is lijden.

Meer leren...

Zie de rubriek Het bestaan van lijden in D22 — Maha Satipatthana Sutta — De grote toespraak over de vier fundamenten van indachtigheid, waar de Boeddha een uitgebreide definitie geeft.

Meer leren...

Meer details over deze drie vormen van begeerte volgen in een latere cursus. Het is belangrijk deze drie goed te onthouden daar ze uiteraard een cruciale rol hebben. Je kunt ze ook alvast bestuderen door de links te volgen.

Het is het volledig doen verwelken en doen ophouden, het opgeven, het afstand doen, de bevrijding ervan, de onthechting van die hunkering.

Door het beoefenen en het ontwikkelen van het Achtvoudige Pad.

Voor het antwoord, zie de eindnoot inzake de drie aspecten in S56-011 — Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet.

'Alles wat de aard van opkomen (uppada) in zich heeft, heeft ook de aard van vergaan (vaya) in zich.'

De eerste graad van heiligheid (sotapanna).

Meer leren...

Dit is gelijk aan de eerste meditatieve verdieping. De graden van heiligheid en de meditatieve verdiepingen zullen nog uitgebreid aan bod komen.

Hij had die kennis niet van 'horen zeggen' omdat hij geen leraar had van wie hij zijn kennis vernomen had.

Meer leren...

Hij had het licht van inzicht zelf gerealiseerd, zonder de instructies van een leraar en daarom was hij een Boeddha.