Edel Achtvoudige Pad — Deel 3

In deze cursus leer je hoe belangrijk de spraak is.

Dit is een onderdeel van de Cursus boeddhisme van Sleutel tot Inzicht.

Niveau 1

Voor alle lesstof binnen dit niveau kun je de volgende pagina's raadplegen:

  1. Onthouding van liegen (musavada veramani).
  2. Onthouding van lasterende taal (pisunaya veramani).
  3. Onthouding van harde woorden (pharusaya veramani).
  4. Onthouding van onzinnig gepraat (samphappalapa veramani).

Om te bedriegen.

Tegen jezelf.

Liegen werkt begoocheling (moha) in de hand. Liegen is een ontkenning van de realiteit.

Meer leren...

Liegen is een ernstige blokkade om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn (yathabhuta).

Ga naar de beschrijving van onthouding van liegen op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.

Het is het lasteren, kwaadaardige taal spreken, tweedracht zaaien.

Meer leren...

Het maakt vriendschappen kapot en leidt tot een geboorte in een zeer lage sfeer. Vriendschap is zeer waardevol en belangrijk in het leven. Wanneer dat wordt stukgemaakt heeft dat zeer ernstige gevolgen voor degene die lasterende taal spreekt.

Spraak die vriendschap en harmonie bevordert.

Meer leren...

Ga naar de beschrijving van Onthouding van lasterende taal op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.

Harde woorden zijn hardvochtige woorden, wrede woorden die in boosaardigheid gesproken worden met de intentie om de toehoorder pijn te doen.

Meer leren...

Ga naar de beschrijving van Onthouding van harde woorden op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.

Onzinnig gepraat is het spreken van onzinnige woorden, dom geklets, spraak zonder diepgang, beuzelachtig geklets.

Op het internet, de radio en de tv.

De bezoedelingen in de geest nemen toe.

Meer leren...

Ga naar de beschrijving van Onthouding van onzinnig gepraat op Ariya Atthangika Magga — Het Edel Achtvoudige Pad.