Waarom zijn we zo moe?

Train je geest zodat hij intelligent kan zijn. Dan zal hij geen energie verkwanselen en kan hij daarentegen juist efficiënt zijn.

Inhoudsopgave

Is moe zijn normaal?

Pas op voor geest verdovende medicijnen!

Een levenswijze in gewaarzijn

Jezelf trainen

Is moe zijn normaal?

Wanneer we ons flink ingespannen hebben is het heel normaal dat we moe zijn. Door fysieke inspanningen zal het lichaam op den duur vermoeid raken. De inspanningen kunnen ook op mentaal vlak hun uitwerking hebben, bijvoorbeeld als je aan pittige projecten werkt waar veel denkwerk bij gemoeid is. Dat we van tijd tot tijd weleens fysiek en/of mentaal moe zijn is heel normaal, en dus geen reden om aan te nemen dat er iets niet in orde is. Met van tijd tot tijd rust nemen en niet teveel hooi op je vork nemen, breng je alles eenvoudigweg in evenwicht. En natuurlijk is gezonde, gevarieerde voeding en voldoende beweging in de buitenlucht ook erg belangrijk om het lichaam en de geest goed te laten functioneren.

Echter, als je, ondanks je aan deze belangrijke voorwaarden voldoet, je geen ziekte onder de leden hebt en toch nog vaak vermoeid bent, is er duidelijk iets niet in orde. Het hoeft zeker niet altijd zo te zijn, maar de vermoeidheid kan een signaal zijn dat je tegen een depressie aan zit.

Pas op voor geest verdovende medicijnen!

Vaak willen mensen een pasklaar antwoord op een probleem, maar zo werkt dat helaas niet altijd. Onder een 'pasklaar antwoord' bedoel ik ook het gebruik van geest verdovende medicijnen waarmee men in het westen zo snel klaarstaat! Dit zal het probleem niet oplossen, maar juist verergeren. Waarom is dat zo? Dat is om de doodeenvoudige reden dat een versufte geest het juiste werk niet kan doen. Het lijkt op de dronken kapitein op een schip. Zeer gevaarlijk!

Om een probleem op te lossen moet het gezien en begrepen worden. Als het niet gezien en begrepen wordt kan het ook niet worden opgelost. Een versufte geest kan het probleem niet zien en begrijpen, het wordt daarentegen ontkent. De ware betekenis van zo'n vermoeidheid is dat je iets verkeerd doet. Ontkenning is een vlucht van de realiteit, van het hier en nu. Veel mensen vluchten voor de realiteit en dat is een groot probleem.

Vanwege de ontkenning ontstaat er een 'kalm' gevoel omdat de geest liever om de dingen heen gaat in plaats van er doorheen... Zo werkt dat. Hierdoor wordt het probleem naar de achtergrond gedreven waar het niet gezien en begrepen wordt, en dus niet opgelost wordt. Het lijkt er dan wel op dat het is opgelost, maar dat is niet zo: het wordt onderdrukt. En zo groeit het, zonder dat je het beseft, gestaag uit tot een innerlijke gevangenis met dikke tralies waar nog nauwelijks uit te komen is!

Een levenswijze in gewaarzijn

De veelbelovende middelen die geen of nauwelijks inspanning vragen, inclusief de verschillende 'meditaties', spirituele groeperingen, religie etc., zijn voor de meeste mensen het aantrekkelijkst. Mensen willen het graag zien als een makkelijke manier van het ontsnappen aan lijden. Maar het lijkt op een kind dat in een boom klimt, zich al spelende op een zijtak begeeft en zich plotseling realiseert dat het zich in een gevaarlijke positie bevindt en niet meer terug naar de stam durft.

Ik kan je niet in een paar woorden een pasklaar antwoord geven omdat het niet om slechts één aspect gaat. Er zijn een aantal dingen die je onder controle dient te krijgen. Het is niet in een paar woorden te vertellen, en mocht dat wel kunnen, dan zou dat toch niet gaan werken. Maar belangrijk is, dat je weet wat de kern van het probleem is, want dan kun je stapje voor stapje een levenswijze aannemen die een radicale positieve verandering in je leven teweeg zal brengen.

Bewustzijn heeft snel de neiging aan mentale objecten te kleven. Dit betekent dat we 'een aangeboren neiging hebben te Vergaren'. Dit vergaren is een enorme belasting voor de geest! Dit is het probleem. Lees in het hoofdstuk Vergaren wat dat inhoud en je zult zien dat het een kwestie is van een iets andere houding aannemen. Dit kunnen alle mensen die iets moois van hun leven willen maken!

Door een waakzaam oftewel indachtig leven te leiden, wordt je steeds beter gewaar van wat er in en om je gebeurt, wat er zich afspeelt en hoe de geest werkt. Dan zul je duidelijk gaan zien waar de geest zich allemaal mee belast. Door gewaar te zijn (vijañana) begrijp je wat er is. Dit leidt ertoe dat je allerlei dingen op een natuurlijke wijze vanzelf loslaat. Het is het gewaarzijn waarin je jezelf getraind hebt, dit echte zien en begrijpen, waardoor de ballast van je afgeworpen wordt. Dit is de manier waarop elke vorm van lijden wordt opgelost, maar niet door het niet te zien en niet te begrijpen.

Jezelf trainen

Door de gehele sectie Inzicht meditatie heen, worden allerlei zaken besproken die van essentieel belang zijn. Om het probleem te overwinnen is dan ook een kwestie van een bepaalde levenswijze aannemen en aan jezelf te willen werken. Dit kan niet in twee dagen en drie woorden. Je moet weten waar je op moet letten en hoe je moet oefenen. Wijze mensen trainen zichzelf.

Neem de beschikbare informatie goed door en ga stapsgewijs aan de gang jezelf te oefenen. Via De basis van meditatie kan je leren een begin te maken met de boeddhistische meditatie en hier alvast mee te beginnen.

In iemand die zichzelf heeft getraind in gewaarzijn, ontstaat 'intuïtief inzicht'. Dat wil zeggen dat je dan als vanzelf 'de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn'. Dan is je geest heel helder zodat hij zijn eigen functioneren kan begrijpen. Dan kan de geest echt intelligent zijn waardoor hij geen energie verkwanselt en daarentegen juist efficiënt kan zijn. Dat jij dit pad mag betreden, want het leidt tot een groot geluk.

Document info
RegID GKYALWG5OOfvNxj
Bijgewerkt 17 maart 2023 11:09:40
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen