De niet terugkerende

Anagami

De niet terugkerende is bijna bevrijd van lijden.

anagami

'De niet terugkerende'.

'De niet terugkerende', is strikt gesproken zowel een edele discipel (ariyasavaka) als een van de 8 edele mensen (ariya puggala) omdat hij het 3e stadium van heiligheid heeft bereikt.

Er zijn 5 klassen van niet terugkerenden, zoals dat gezegd wordt in bijvoorbeeld Pug 42-46:

"Door het verdwijnen van de 5 lagere banden (orambhagiya saññojana), verschijnt een wezen in een hogere wereld (onder de deva's van de Zuivere Verblijven (Suddhavasa)) en zonder de terugkeer van die wereld (naar de zintuiglijke wereld (kama loka) bereikt hij Nibbana."

1. antara parinibbayi

"Hij kan — onmiddellijk nadat hij daar verschenen is (in de Zuivere Verblijven) — of wanneer hij nog niet in de tweede helft van zijn leven is, het heilige pad bereiken om de hogere banden (uddhambhagiya samyojana) te overwinnen. Zo'n wezen wordt genoemd: 'iemand die het Nibbana heeft bereikt in de eerste helft van zijn leven (antara parinibbayi)'."

2. upahacca parinibbayi

"Of, wanneer hij in de tweede helft van zijn leven is, of op het moment van sterven het heilige pad bereikt om de hogere banden te overwinnen. Zo'n wezen wordt genoemd: 'iemand die het Nibbana bereikte nadat hij in de tweede helft van zijn leven is (upahacca parinibbayi)'."

3. sasankhara parinibbayi

"Of, hij bereikt door inspanning het heilige pad om de hogere banden te overwinnen. Zo'n wezen wordt genoemd: 'iemand die het Nibbana bereikte door inspanning (sasankhara parinibbayi)'."

4. asankara parinibbayi

"Of, hij bereikte zonder inspanning het heilige pad om de hogere banden te overwinnen. Zo'n wezen wordt genoemd: 'iemand die het Nibbana bereikte zonder inspanning (asankara parinibbayi)'."

5. uddhamsota aka nittha gami

"Of, na het verdwijnen uit de hemel van de Aviha goden, verschijnt hij in de wereld van de onbezorgde goden (atappa deva's). Na het verdwijnen van daar, verschijnt hij in de wereld van de goden 'die mooi zijn om te zien' (sudassa deva's); van daaruit, verschijnt hij in de wereld van de goden 'die het mooie zien' (sudassi deva's); van daaruit, verschijnt hij in de wereld van de hoogste goden (akanittha deva's). Van daaruit bereikt hij het heilige pad om de hogere banden te overwinnen. Zo'n wezen wordt genoemd: 'iemand die stroomopwaarts gaat naar de hoogste goden (uddhamsota aka nittha gami)'."

Document info
RegID RoSkgANQXCGpOwp
Bijgewerkt 19 september 2023 17:21:57
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen