Hemelwezens die in de gelukkige sferen leven

Deva

Zij zijn sterfelijk en zijn niet per definitie wijzer dan menselijke wezens.

Inhoudsopgave

Geen onsterfelijke wezens

De hemelwezens van de zintuiglijke sfeer — geen jhana

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 1

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 2

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 3

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 4

De hemelwezens van de onstoffelijke sfeer — jhana 5-8

Extra aanbevelingen

deva

'Hemelse wezens'; 'goddelijke wezens'.

Geen onsterfelijke wezens

Zowel vrouwelijk als mannelijk. Zie ook devata; devatta. Met 'deva' wordt ook wel 'een regenwolk' of 'een koning' mee bedoeld.

Deva's zijn wezens die in de gelukkige werelden/sferen (suggati) leven en die in het algemeen voor het menselijke oog onzichtbaar zijn.

Dit zijn geen onsterfelijke wezens, want ook zij zijn, net zoals menselijke en andere wezens, onderworpen aan wedergeboorte, ouderdom en dood, en dus niet vrij van de cyclus van bestaan (samsara) en van lijden (dukkha). Omdat zij zelf en de wereld waarin zij leven, geconditioneerde (sankhata) toestanden zijn.

Zij leven veel langer en hebben veel meer macht dan de doorsnee menselijke wezens, maar zij zijn nog steeds 'van deze wereld' (de zintuiglijke wereld), en het is niet vanzelfsprekend dat zij wijzer zijn dan menselijke wezens. Sakka is de regeerder over deze wezens en leeft in pracht en praal met zijn gezelschap Suja (zijn vrouw) in de Tavatimsa hemel, 'de hemel van de drieëndertig goden'. Asura's leven in de oceaan en er wordt gezegd dat zij voortdurend in oorlog zijn met de deva's. Gandhabba's zijn een soort van hemelse muzikanten. Er zijn vele verschillende klassen hemelwezens in de drie sferen van het bestaan. Deze sferen zijn:

De sferen hierna worden steeds aangegeven van de lagere naar de hogere, ook de deva's.

De hemelwezens van de zintuiglijke sfeer — geen jhana

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 1

Degene met een zwakke, middelmatige of volledige ervaring van de 1e meditatieve verdieping (jhana), wordt onder de volgende 3 groepen geboren (brahma kayika deva).

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 2

In de volgende sferen worden diegenen geboren met ervaring van de 2e meditatieve verdieping (jhana).

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 3

In de volgende sferen worden diegenen geboren met ervaring van de 3e meditatieve verdieping (jhana).

De hemelwezens van de fijnstoffelijke sfeer — jhana 4

De laatste van de groep van de 4e jhana, de Suddhavasa deva's, zijn de hemelwezens van de Zuivere Verblijven. De wezens in deze verblijven zijn:

Onder de eerste twee groepen deva's van de 4e jhana, zullen diegenen geboren worden met ervaring van de 4e meditatieve verdieping. Echter, onder de 3e groep worden alleen de anagami's geboren. Zie suddhavasa voor de vijf anagami's.

De hemelwezens van de onstoffelijke sfeer — jhana 5-8

Hier worden diegenen geboren met ervaring van de 4 onstoffelijke sferen, jhana 5-8.

Extra aanbevelingen

Document info
RegID uGwC8dru2gjHsOH
Bijgewerkt 11 oktober 2023 19:01:59
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen