De wegen naar kracht

Iddhi pada

De wegen naar kracht zijn vier essentiële kwaliteiten binnen het boeddhisme.

'Wegen naar kracht' (of succes), zijn de volgende 4 kwaliteiten:

  1. De kracht van de wil.
  2. De kracht van energie.
  3. De kracht van de geest.
  4. De kracht van onderzoek.

Deze vier aspecten leiden naar de bekwaamheid van de verscheidene bovenwereldse krachten die de Boeddha en velen van zijn discipelen bezaten.

"(...) omdat zij als gidsen de wegen naar kracht markeren die hiermee verbonden zijn; en omdat zij, als het ware ter voorbereiding, de wegen naar kracht vormen die de vruchten van het pad bepalen, namelijk: de concentratie van de wil (chanda samadhi) vergezeld door de inspanning van de wil (padhana sankhara samannagata); de concentratie van energie (viriya samadhi), (...); de concentratie van de geest (citta samadhi), (...) en de concentratie van onderzoek (vimamsa samadhi), samengaand met de inspanning van de wil."

Daarom zijn ze bovenwerelds (lokuttara), dat wil zeggen, verbonden met het pad of de vruchten van het pad, zie ariya puggala. Maar ze zijn werelds (lokiya) als overheersende factoren (adhipati, zie paccaya 3), want er is gezegd: "Omdat de monnik, door van de wil een overheersende factor te maken, concentratie verwerft, wordt het de concentratie van de wil genoemd (chanda samadhi)", etc. (Vis 12).

"Deze 4 wegen van kracht leiden tot het bereiken en verwerven van magische kracht, naar de kracht van magische transformatie, tot het genereren van magische kracht, en tot het beheersen en de vaardigheid daarin." Voor een gedetailleerde verklaring, zie Vis 12.

"Wanneer de monnik de 4 wegen naar kracht ontwikkelt en deze vaak beoefend heeft, geniet hij verscheidene magische krachten (...) hoort hij met het goddelijke oor hemelse en menselijke geluiden (...) neemt hij met zijn geest de gedachten van andere wezens waar (...) herinnert hij zich vele vorige bestaansvormen (...) neemt hij met het goddelijke oog het verdwijnen en wederom verschijnen van wezens waar in overeenstemming met hun daden (...) verwerft hij, na de uitblussing van de bezoedelingen bevrijding van de geest en bevrijding door wijsheid (zie vimutti), vrij van bezoedelingen (...)." S51-002. Voor een gedetailleerde verklaring van de 6 hogere krachten, zie abhiñña.

"Wie, monniken, de 4 wegen naar kracht heeft gemist, heeft het rechte pad gemist dat leidt naar de uitblussing van lijden; maar, monniken, wie de 4 wegen naar kracht bereikt heeft, heeft het rechte pad bereikt dat leidt naar de uitblussing van lijden." S51-002.

Zie ook D16.3.3.

Zie het hoofdstuk over iddhi pada in 'The Requisites of Enlightenment' door Ledi Sayadaw (Wheel 169/172).

Document info
RegID pD335yFNFgPQ841
Bijgewerkt 21 mei 2023 10:06:03
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen