Wat is echt voedsel?

Door het begrijpen van wat echt voedsel is doet je afbuigen van het verkeerde voedsel.

Inhoudsopgave

De kern van echt voedsel

Voedsel

Gezondheid

Gif

voedsel

De kern van echt voedsel

We lezen vaak lange lijsten dat je dit en dat niet of juist wel zou moeten eten. Maar we begrijpen misschien niet waarom bepaalde voedingsmiddelen goed of slecht zijn. Wanneer dit — middels de beschikbare video's en toelichtende informatie op STI — duidelijk wordt, zul je begrijpen waarom je bepaalde voeding zou moeten nuttigen en andere zou moeten vermijden.

Dat je het zelf begrijpt is erg belangrijk, want dan ben je niet afhankelijk (anissito) van lijsten die door mensen worden gegeven die niet begrijpen hoe het lichaam precies werkt. En dat zijn er heel wat... Dr. Sten Ekberg zegt bijvoorbeeld: 'Als je het goed wilt doen neem je hun dieetlijst en doe je vervolgens het tegenovergestelde'. Dus, als je jezelf op sleeptouw laat nemen (conditionering) maak je jezelf afhankelijk van (zeer waarschijnlijk) verkeerde adviezen. Daarom is het belangrijk dat je zelf begrijpt wat echte voeding is en waarvoor het dient. Dan hoef je jezelf niet te laten vertellen wat je wel en wat je niet zou moeten eten, want dan begrijp je dat zelf.

Als je begrijpt wat verkeerd voedsel is, en als je ook de gevolgen ervan begrijpt, dan wil je heel graag verkeerd voedsel vermijden om een zo goed mogelijke gezondheid na te streven. Om te begrijpen wat verkeerd voedsel is, inclusief de gevolgen, is het eerst belangrijk te begrijpen wat echt voedsel is en waar het voor dient.

Ook binnen het boeddhisme draait alles om het juiste begrip (samma ditthi). Begrip, wijsheid, inzicht, kan niet door anderen gegeven worden; het moet van binnenuit ontwikkeld worden. Begrip wordt ook wel de 'voorloper' (pubbangama) genoemd.

Voedsel

Mensen denken dat alles 'voedsel' is omdat het de gewoonte is om iets in de mond te stoppen en door te slikken. Maar het is niet allemaal voedsel. Wat is voedsel dan wel?

1. Voedsel is iets dat brandstof levert.

2. Voedsel is iets dat voeding levert; iets dat bouwstenen levert om nieuw weefsel op te bouwen.

3. Voedsel is iets dat katalysatoren bevat, zoals vitamines, mineralen en enzymen om je lichaam te helpen de brandstof om te zetten in energie en om de bouwstenen te helpen veranderen (om te zetten) in weefsel.

Dit is wat heel voedsel is. Heel voedsel heeft al die dingen in zich.

Gezondheid

Als we het voedsel bewerken, vernietigen we het vaak en maken er geen-voedsel van. Dus gezondheid is het vermogen om de brandstof in de bouwstenen en katalysatoren om te zetten in energie en weefsel en om deze energie te gebruiken om de functie in het lichaam te coördineren met signalen. De hersenen ontvangen elke seconden ongeveer een miljard aan informatie-eenheden. Het komt van je lichaam, je darmen, je weefsels, je gewrichten, je spieren. Het komt ook van de omgeving, de temperatuur, de luchtdruk, de zwaartekracht.

Al die dingen genereren signalen dat je lichaam energie moet gebruiken om te verwerken en te reguleren. Dat is wat gezondheid is. Om signalen te produceren en te beheren. Hoe beter dit werkt, hoe gezonder je bent. Oftewel: hoe eerder je kunt terugkeren naar homeostase, hoe gezonder je bent.

Gif

Een gif is iets dat de regulatie van signalen verstoord. Ofwel de productie van energie of het transport en de regulatie van signalen verstoord c.q. onderbreekt. Als het lichaam een signaal probeert af te geven, en er is een gif, dan is dat signaal ofwel geblokkeerd of vervormd of op een of andere manier verstoord. Dit veroorzaakt ontstekingen.

Dus al deze dingen dienen we goed te kennen zodat we weten wat ze doen en of we iets wel of niet zouden moeten eten. Dr. Sten Ekberg vertelt je er alles over.

Tip Op de pagina How to lees je hoe je heel makkelijk de video's kunt bekijken en ook nog eens met Nederlandse ondertiteling. De video's zijn namelijk niet altijd helemaal vertaald.

Deze pagina vormt o.a. een onderdeel van de pagina Wat je niet zou moeten eten; De oorzaken van hart- en vaatziekten en meer.