Mindfulness voor de ondersteuning van een gezond lichaam

De geest is de voorloper van alle dingen.

intermittent fasting

De geest is de voorloper (pubbangama) van alle dingen. Wanneer we in mentaal opzicht in disbalans zijn, is dat in fysiek opzicht een nadeel en kan zelfs desastreus zijn. Daarom is het van groot belang om ook in mentaal opzicht goed voor jezelf te zorgen. Dingen staan niet los van elkaar en dat geldt ook voor geest (mano) en lichaam (rupa).

Het is van belang dat je goed voor jezelf zorgt. Aardig voor jezelf zijn. Door de beoefening van mindfulness — zoals het op STI wordt onderwezen met de oorspronkelijke instructies van de Boeddha zelf — zullen vele zaken in balans worden gebracht. Je inzicht wordt dieper waardoor je toch wel een stuk verstandiger nadenkt en betere voedselkeuzes maakt. Je wordt onderzoekender van geest waardoor je (in deze gevallen) goed wilt weten hoe het nu precies werkt, want kennis is heel belangrijk. Je wordt veel minder of zelfs helemaal niet meer verleidt om het verkeerde voedsel te eten. Je laat je door niets meer op sleeptouw nemen.

Je concentratie wordt vele malen beter. En een goede concentratie betekent vanuit boeddhistisch perfectief dat de geest op een goed object is gericht (met goede dingen bezig zijn). Uiteindelijk wil je alleen maar het goede. Je krijgt de controle terug.

Het is nodig de vastgeroeste conditionering te doorbreken. d.w.z. gedachte- en gewoontepatronen. Het is heel belangrijk dat we intelligente, wijze mensen (viññuhi) worden, zie viññu.

Kort gezegd: onwetendheid (avijja (is niet 'dom', maar een gebrek aan ware kennis)) leidt altijd tot nadeel, maar met inzicht oftewel wijsheid, schep je een voorwaarde die altijd goede gevolgen met zich meebrengt. Altijd en in elk opzicht. Goed voor jezelf zorgen is niets anders dan lief zijn voor jezelf.

De satipatthana training (mindfulness) is hiervoor bij uitstek de aangewezen training. Het is beslist geen gezweef want het heeft alles te maken met 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn' (yathabhuta). Satipatthana is de boeddhistische inzicht meditatie hetgeen heel realistisch is en leidt tot kalmte en inzicht. Wanneer je oorzaken en gevolgen ziet is er sprake van een diep doordringend inzicht (pativedha) zodat je op elk moment perfect begrijpt wat er is en wat er zich afspeelt. Zowel in je als buiten je. Dit leidt tot totaal gewaarzijn (vijañana) hetgeen de functie van bewustzijn (viññana) is. Volg voor de volledige training de volgende tip:

Aanbeveling satipatthana training

Een gezonde levensstijl is allesbepalend als het gaat om het voorkomen en/of het omkeren van diverse aandoeningen. Overal om ons heen, overal waar we kijken, is bewerkt voedsel en heel, heel veel suiker en meer dingen die zeer ongezond zijn. Voortdurend worden we verzocht daarop te reageren met als gevolg dat we erin betrokken raken. De meeste mensen zijn er zo door in beslaggenomen, dat ze hun levensstijl heel moeilijk kunnen veranderen.

Door de beoefening van mindfulness oftewel Inzicht meditatie (satipatthana) zul je jezelf steeds minder vaak op sleeptouw laten nemen, noch door de innerlijke- noch door de externe wereld. Alles in deze training is gebaseerd op het begrijpen van wat er is, wat er zich op elk moment voordoet, en 'de dingen zien zoals ze werkelijk zijn' wat neerkomt op objectief gewaarzijn (vijañana).

Wanneer helder begrip ontstaat, zorgt datzelfde begrip ervoor dat je werkelijk vrij kunt zijn van alles wat er is en dat je oude gewoonten kunt verlaten (nekkhamma). Uiteindelijk zorgt deze training voor een volledig vrij zijn van lijden (dukkha). Het is aandacht (avajjana) dat de weg naar aanpassing en verandering mogelijk maakt hetgeen essentieel is. Indachtigheid is het kardinale startpunt voor alle goede dingen. Omdat aandacht (avajjana) een universeel aspect is dat altijd en overal een vooraanstaande rol speelt, heeft de training in indachtigheid (sati) tevens een positief effect op een gezonde levensstijl. Het is aandacht waardoor we tot begrip komen. Je doet geen dingen waarvan je begrijpt dat ze onvoordelig voor je zijn; je doet dingen waarvan je begrijpt dat ze voordelig voor je zijn.

Conditionering is een erg belangrijk aspect waar we vanaf moeten. Want vanwege conditionering worden gewoonte- en gedachtepatronen in stand gehouden. Het wordt geïntensiveerd wanneer je niet indachtig leeft. Middels de satipatthana training bevrijd je jezelf van conditionering. Dan laat je je door niets en door niemand beïnvloeden. Dit is vrij zijn van elke vorm van slavernij. In mentaal opzicht betekent dit dat je 'het ongeconditioneerde' (asankhata) hebt bereikt.

Satipatthana training

Om de satipatthana training oftewel mindfulness correct te beoefenen, start je op de groep pagina Satipatthana training. Je kunt ook de sectie Inzicht meditatie raadplegen.