Angulimala

Maar deze keuze van mij was niet slecht gemaakt.

Noot[1]

Angulimala:

"Terwijl jij loopt, kluizenaar, zeg je tegen mij dat je bent gestopt;
En nu ik ben gestopt, zeg je dat ik niet ben gestopt.
Ik vraag je nu, o kluizenaar, wat dit betekent:
Wat bedoel je met dat jij bent gestopt en ik niet?"

De Boeddha:

"Angulimala, ik ben voor altijd gestopt,
ik onthoud me van gewelddadigheid tegenover levende wezens.
Maar jij hebt geen beperking tegenover levende wezens.
Dat is waarom ik ben gestopt en jij niet."

Angulimala:

"Oh, eindelijk deze kluizenaar, een vereerde wijze, is voor mij naar dit grote bos gekomen. Doordat ik jouw vers hoor waarmee je mij de Dhamma onderwijst, zal ik inderdaad voor altijd het kwaad verzaken."

Zo gezegd, nam de bandiet zijn zwaard en wapens en gooide ze in een afgrond. De bandiet aanbad de Verhevene aan z'n voeten, en vroeg ter plekke naar de inwijding.

De Verlichte, de Wijze van Groot Mededogen, de Leraar van de wereld met al haar goden, sprak hem met deze woorden aan: "Kom, monnik." En zo werd hij een monnik.

Angulimala:

Wie voorheen begoocheld was,
maar later ontgoocheld,
verlicht deze wereld
zoals de maan wanneer die bevrijd wordt van donkere wolken[2].

Iemand die zijn slechte daden
met goede daden compenseert,
verlicht deze wereld
zoals de maan wanneer die bevrijd wordt van donkere wolken[3].

De jeugdige bhikkhu die toegewijd is,
zijn inspanningen voor de Leer van de Boeddha,
hij verlicht deze wereld
zoals de maan wanneer die bevrijd wordt van donkere wolken.

Laat mijn vijanden een toespraak over de Dhamma horen,
laat hen toegewijd zijn in de Leer van de Boeddha,
laat mijn vijanden omgaan met die goede mensen, die anderen de Dhamma doen omarmen.

Laat mijn vijanden van tijd tot tijd luisteren,
en de Dhamma horen van hen die prediken over verdraagzaamheid,
of van hen die ook spreken over de voordelen van vriendelijkheid,
en laat hen de Dhamma volgen met daden van vriendelijkheid.

Want zij zouden mij dan zeker geen pijn willen doen,
noch zouden zij dan eraan denken andere wezens pijn te willen doen[4].
Dus zij die allen willen beschermen, zwak of sterk,
laat hen de alles overschrijdende vrede bereiken.

Bouwers van irrigatiewerken leiden het water, pijlmakers vormen de pijlschachten, timmerlieden modelleren en buigen het hout, en zij die wijs zijn oefenen zich in zelfbeheersing[5].

Er zijn er die bedwingen door te slaan met een stok,
sommigen met prikkels of met zwepen.
Maar ik werd bedwongen door één enkel iemand,
hij had geen stok, noch enig ander wapen.

'Geweldloze' is de naam die ik draag[6],
hoewel ik gevaarlijk was in het verleden.
De naam die ik vandaag draag is waar:
ik doe geen enkel wezen kwaad.

En hoewel ik ooit leefde als een bandiet,
met de naam Angulimala ('Vinger Halsketting'),
iemand die met de grote vloed werd meegesleept,
ging ik naar de Boeddha voor mijn toevlucht.

En hoewel ik bloed aan mijn handen had,
met de naam Angulimala ('Vinger Halsketting'),
zie de toevlucht die ik gevonden heb!
De band aan het bestaan is doorgekapt.

Terwijl ik de soort daden deed,
die mij naar wedergeboorte in slechte sferen zouden leiden,
het resultaat[7] heeft mij nu bereikt,
maar ik eet nu vrij van schulden[8].

Dwaze mensen met weinig verstand,
doen zich tegoed aan onoplettendheid.
Maar hij die wijs is, behoedt oplettendheid
en koestert dat als een grote schat[9].

Geef niet toe aan onoplettendheid!
Vermijd (de begeerte naar) zintuiglijke plezieren!
De oplettende en contemplatieve persoon
verwerft een overvloed aan zegen[10].

Dus welkom bij die keuze van mij,
die was niet slecht gemaakt[11].
Van de goed analyseerde kwaliteiten die bij mensen bekend zijn,
heb ik de beste verkregen.

Dus welkom bij die keuze van mij,
die was niet slecht gemaakt.
Ik heb de drievoudige kennis (te vijja) verworven,
en alles gedaan wat de Boeddha onderwijst.

Noot[12]

Waar ik ooit hier en daar verbleef met huiverende geest
— in de wildernis, aan de voet van een boom, in de bergen, in grotten —
met gemak ga ik nu liggen, sta ik, met gemak leef ik mijn leven.
O, de Leraar heeft me mededogen betoond!

Vroeger was ik van brahmaanse afkomst,
van beide kanten hooggeboren[13].
Vandaag ben ik de zoon van hem die zo gegaan is (Tathagata),
de koning van de Dhamma,
de Leraar.

Vrij van begeerte, vrij van hechten,
de zintuigpoorten bewaakt, goed beheerst.
Door de wortel van het verkeerde te hebben gedood,
heb ik het einde van de invloeden (asava's) bereikt.

Ik heb de Leraar gediend[14],
en de instructies van de Boeddha opgevolgd.
De begeerte naar het bestaan is ontworteld[15].
De zware last is neergelegd.

Eindnoten

[1] Deze verzen van Angulimala komen ook voor in M086, maar in Thag16-008 zijn vier extra verzen van Angulimala. Het hele verhaal is in M086 opgenomen. Raadpleeg steeds de link naar de naam (in dit geval Angulimala) voor meer over de persoon.

[2] Dit is Dhp172.

[3] Dit is Dhp173.

[4] Hij verwijst hier naar juiste gedachten, de 2e factor van het Edel Achtvoudige Pad, die gewelddadigheid voorkomen en de basis vormen voor een deugdzaam leven.

[5] Dit is Dhp080.

[6] Zijn oorspronkelijke naam: Ahimsaka.

[7] Het resultaat (kamma vipaka) van die soort daden, van dat kamma, was in dat laatste leven tot rijping gekomen.

[8] Terwijl deugdzame monniken oftewel de Arahats, naar verluidt het aalmoezenvoedsel van het land eten als een erfenis van de Boeddha, is de Arahat 'vrij van schulden' omdat hij zichzelf volledig waardig heeft gemaakt om aalmoezen te ontvangen.

[9] Dit is Dhp026.

[10] Dit is Dhp027.

[11] Hiermee verwijst Angulimala waarschijnlijk naar de overvloedige gelukzaligheid die hij geniet (wegens zijn keuze) hetgeen in het vorige vers is genoemd.

[12] Tot zover zijn de verzen gelijk aan die van M086.

[13] Van zowel vaders als van moeders kant.

[14] Dit betekent dat hij de Dhamma in praktijk heeft gebracht zoals uit de volgende regel in zijn vers blijkt. Dat is wat de Boeddha wilde, daarom heeft hij de Leraar gediend.

[15] Angulimala duidt hier op bhava tanha. Voor een mooie uitleg, zie pagina Het ontdekken van de huizenbouwer.

Document info
RegID Thag16-008
Bijgewerkt 18 april 2021 23:38:42
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen