Mindfulness trainingen en lezingen

De basis voor alle goede dingen volgens de oorspronkelijke methode.

Diverse instellingen zoals bedrijven, gevangeniswezen, gemeenten, zorgverleners, particulieren etc., kunnen een verzoek indienen.

Inhoudsopgave

Algemene toelichting

Mindfulness

Basis kernpunten voor inzicht

Fundament en waardevol naslagwerk

Lezingen

Thema's

Mentale stabiliteit

Bedrijfsleven

Een gezonde en veilige werksfeer

Fysieke veiligheid

Positieve instelling

Leidinggevenden

Weerbaarheidstraining

Burn-out

PTSS

Gevangeniswezen

Begeleiding jongeren

Gezondheid

Afvallen

Stoppen met roken

Specifiek mentaal

Depressiviteit

Angst

Eenzaamheid

Kosten en facturering

Algemene toelichting

Na vele jaren ervaring binnen het oorspronkelijke boeddhisme (Theravada) deel ik — Peter van Loosbroek, schrijver van Sleutel tot Inzicht — mijn kennis niet alleen op de website, maar ook ter plaatse. Ik kom dus naar de mensen toe.

De thema's en lezingen omvatten essentiële onderwerpen, zaken die van cruciaal belang zijn voor mens en maatschappij. Doorgaans verzorg ik deze diensten in groepsverband maar individuele training of begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Via deze pagina kun je snel kennismaken met de belangrijkste aspecten waar het in mindfulness om draait. De thema's zijn enkele voorbeelden waarin deze aspecten een cruciale rol spelen.

Meer weten? Neem gerust even Contact op.

Hartelijke groet,
Peter van Loosbroek

Mindfulness

Alle thema's zullen de basis hebben van wat tegenwoordig veelal bekend staat onder de noemer 'mindfulness' oftewel 'indachtigheid'. Hoewel dit over de hele wereld wordt toegepast, hebben veel mensen er helaas vaak een eigen verhaal van gemaakt. Maar de 'mindfulness' oftewel de satipatthana training (= inzicht meditatie (vipassana)) die ik onderwijs is 100% gebaseerd op de authentieke instructies van de Boeddha. Dus geen eigen verzinsels, onduidelijkheden of gezweef! Mijn ondersteuning zal samengaan met een diepgaande kennis inzake deze materie en een waardevolle bijdrage leveren in alle gevallen. Het accent van mijn bijdrage ligt beslist niet op een 'bekeringsmissie' als doel, maar op de ontwikkeling van inzicht zodat mensen een gelukkiger leven kunnen leiden.

De mens draagt een zware last met zich mee. Door te leren wat die last is en waardoor deze wordt veroorzaakt, kan die last afgeworpen worden. Bewustzijn is in beginsel een 'ego trip', een weg die gemanipuleerd wordt door — vaak onbewuste — sterke verlangens. Verlangens willen steeds om de dingen heen, maar de weg van het echte leven is er niet omheen, maar er doorheen.

Waar het uiteindelijk om gaat is het bereiken van helderheid van bewustzijn. Het is aandacht waardoor helderheid van bewustzijn ontstaat. Het op een eerlijke wijze bespiegelen van alle fysieke, verbale en mentale acties, is hierin dé cruciale stap. Vervolgens is het van belang te leren wat het mentale gebied omvat en hoe dat gebied (wat wij de geest noemen) werkt. Doordat hierin een dieper inzicht ontstaat zullen we 'de dingen gaan zien zoals ze werkelijk zijn' wat gelijk is aan het ontwaken tot een diepe realiteit. Dit leidt tot mentale verzaking oftewel 'loslaten'. Hiermee wordt een grote last afgeworpen en zal er een radicale verandering plaatsvinden.

Vanwege het innerlijk reageren blijven mensen bepaalde toestanden vasthouden en gewoonte- en gedachtepatronen herhalen. Waar je op reageert, daar raak je in betrokken en daarom kun je niet innerlijk vrij zijn. De training in indachtigheid leidt tot helderheid van bewustzijn en totaal objectief gewaarzijn waardoor mensen gaan begrijpen hoe zij in elkaar steken en hoe het werkt.

De functie van bewustzijn is het helder objectief gewaarzijn van het totale gebeuren. Dit staat gelijk aan helderheid of heelheid van bewustzijn oftewel juist begrip (samma ditthi). Dit kan alleen bereikt worden door de beoefening van indachtigheid. Dit is, zoals de Boeddha het zelf zei, 'de enige weg' (ekayana).

Omdat indachtigheid oftewel oplettendheid of waakzaamheid het kardinale startpunt is voor alle goede dingen, werpt een correcte beoefening van mindfulness op alle fronten zijn vruchten af.

Basis kernpunten voor inzicht

Hoewel alle hoofdstukken van de sectie Inzicht meditatie uitermate essentieel zijn, wordt in het hoofdstuk Basis kernpunten voor inzicht de belangrijke kernpunten op een eenvoudige wijze uitgelegd. Dit hoofdstuk kan gezien worden als een algemene maar essentiële intro met aspecten waar het in de ontwikkeling van inzicht steeds om draait. Het is dus raadzaam om dat hoofdstuk zeker door te nemen. Het vormt een belangrijke basis voor het thema (of lezing) dat je straks kiest.

Natuurlijk kun je ook eens naar andere hoofdstukken van de sectie Inzicht meditatie kijken. Want, zoals in de vorige rubriek is aangegeven, is mindfulness de satipatthana training (= inzicht meditatie (vipassana)).

Fundament en waardevol naslagwerk

Het thema is het specifieke onderwerp dat door een zorgverlener, een school, een bedrijf etc., gekozen kan worden. Het is niet zo dat binnen een thema de volledige satipatthana training (mindfulness) behandeld wordt; die is namelijk veel te omvangrijk voor en paar trainingen. Tijdens de training zal wel extra nadruk gelegd worden op essentiële aspecten van de satipatthana. Op deze manier wordt gericht naar het beoogde doel toegewerkt. Zo vormt de satipatthana training — oftewel de fundamenten van indachtigheid — de 'fundamentele basis' voor elk thema.

De sectie Inzicht meditatie (vipassana) vormt de algemene basis voor de trainingen. Inzicht meditatie is daar in praktische zin en in eenvoudige taal beschreven. Zo beschikken mensen die aan de trainingen deelnemen tevens over een waardevol naslagwerk.

De sectie Inzicht meditatie omvat ook de hoofdpagina voor de satipatthana training (Satipatthana — De meditatie van indachtigheid) en is volledig onderbouwd met de woorden van de Boeddha zelf.

De sectie Inzicht meditatie is altijd te bereiken via de Sitemap (bovenaan op elke pagina van de website).

Lezingen

Lezingen kunnen worden verzorgd op de gebieden van Inzicht meditatie oftewel mindfulness, het boeddhisme in het algemeen of geaccentueerd op specifieke onderwerpen. Ook voor kinderen kunnen aangepaste lezingen worden verzorgd.

Zie ook de rubriek Kosten en facturering.

Thema's

Indien een training gewenst is, kan een keuze worden gemaakt uit een van de thema's.

De thema's die hierna volgen zijn slechts enkele voorbeelden. Als het gewenste thema niet in de lijst staat, neem dan gerust even Contact op. Dan kunnen we samen bekijken op welke gewenste onderwerpen we het beste de nadruk kunnen leggen.

Mentale stabiliteit

Mentale stabiliteit oftewel gelijkmoedigheid is een mentale toestand die essentieel is in het leven. Stevig in je schoenen staan, je niet van je stuk laten brengen door welke omstandigheid dan ook. Deze mentale toestand ontwikkelt zich in iemand die zich toelegt op de ware mindfulness training. Zelfvertrouwen en helderheid van bewustzijn zijn hiervoor de ondersteunende pilaren.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven is de ware mindfulness een belangrijk fundament in meerdere opzichten. Hierna een paar voorbeelden.

Een gezonde en veilige werksfeer

De grondwet zegt dat iedereen recht heeft op een veilige werksfeer. Een bedrijf kan hiervoor ook zelf regels opstellen en er kunnen allerlei tips en adviezen worden gegeven. Maar uiteindelijk zal zo'n milieu pas echt ontstaan wanneer mensen een gezond milieu van binnenuit cultiveren. Dit kan middels een goede training in objectief gewaarzijn waarin mensen al hun fysieke, verbale en mentale acties leren begrijpen. Het is dit begrip dat het medicijn is voor het verzaken (opgeven, ophouden) van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer onwetendheid overheerst, is er sprake van verdeeldheid dat gepaard gaat met zeer negatieve aspecten zoals roddelen, slecht spreken over anderen, verdeeldheid zaaien, pesten, vijandschap, minachting, mensen een uitbrander geven etc. Het creëert een zeer slechte sfeer en mensen die minder stabiel van geest zijn kunnen hier volledig aan onderdoor gaan.

Een training in mindfulness bevordert helder objectief gewaarzijn waarin het totale gebeuren bij de beoefenaar uit eigen ervaring duidelijk wordt. Hierin is het begrip aanwezig dat het gevolg van verkeerd gedrag niet los staat van de dader zelf. Het is dit begrip dat een verkeerd gedrag doet verzaken. Daarnaast steunt indachtigheid op het ontwikkelen van vriendelijkheid en mededogen. Voor iemand die echt vriendelijk en mededogend is, is het niet mogelijk anderen te schaden. Het zorgt voor vriendschap, respect en harmonie wat de basis is voor een prettige, gezonde en veilige omgeving wat ten goede komt voor het bedrijf.

Fysieke veiligheid

Doordat mensen waakzamer worden nemen fysieke gevaren af. Mensen worden zorgvuldiger en het verantwoordelijkheidsbesef voor elkaar neemt toe.

Positieve instelling

Door de training in de ware mindfulness ontstaat een goede concentratie. 'Goed' wil zeggen dat de concentratie 'op goede (heilzame) dingen is gericht'. Hierdoor nemen 'onredelijke verlangens' af waardoor mensen zichzelf veel minder snel op sleeptouw laten nemen door allerlei zaken. Wanneer er geen verlangen is, is er niets wat je omarmt en niets wat je wegduwt en kun je open staan voor wat er is. Want verlangen wil steeds ergens omheen, maar de weg is er doorheen. Het zijn de onredelijke verlangens waardoor mensen het zichzelf moeilijk maken, zichzelf bezwaren, zichzelf belasten. En uiteindelijk komt dat ten nadelen van het bedrijf.

Voorbeeld: In iemand die tijdens zijn werk afgeleid is door de gedachten 'hoe laat is het', 'ik wil naar huis', 'o, wat moet ik nog veel doen', etc., zal zichzelf (en wellicht ook anderen) altijd in een lastige positie manoeuvreren. Hoe meer 'naar huis gaan' wordt omarmt, hoe meer het werk zelf wordt weggeduwd. Dit laatste, het wegduwen, is ook een vorm van verlangen omdat er iets is wat niet verlangd wordt en daarom tegelijkertijd naar iets anders verlangd wordt. Of deze: Wanneer het regent en je wilt dat de zon schijnt, is 'de zon schijnen' het omarmen (dat wat je wilt) en daarom 'het regenen' het wegduwen (dat wat je niet wilt). Op het moment van regenen speelt er dus evenzogoed een verlangen, namelijk het verlangen naar de zon. Zo zien we dat zowel omarmen als wegduwen allebei verlangen is.

Wanneer er geen afleidingen zijn vanwege onredelijke verlangens kan iemand echt in het heden leven en aandacht schenken aan wat er op dat moment voor hem ligt. Dit is omdat hij kan openstaan voor alles wat zijn pad kruist en daarom kan leren van de belangrijke levenslessen. Zo iemand kijkt nergens tegenop, verwelkomt alles en staat zeer positief in het leven.

De training in de ware mindfulness oftewel indachtigheid (sati) maakt het voor de werknemer zelf veel lichter en plezieriger om het werk te doen, reduceert ziekteverzuim en het komt de kwaliteit en productiviteit ten goede.

Leidinggevenden

Ook voor leidinggevenden kan de training in inzicht meditatie (mindfulness) specifiek worden afgestemd dat veel voordelen oplevert. Zo leren zij hoe inzichten kunnen worden verdiept door niet aan het oude te hechten. Want waar het oude is, daar kan het nieuwe niet zijn. De training leidt niet alleen tot een dieper inzicht, maar ook tot meer openheid in het algemeen, bijvoorbeeld in de communicatie.

Weerbaarheidstraining

Personeel van diverse instanties krijgen tegenwoordig steeds meer te maken met agressieve cliënten. Stevig in je schoenen staan is dan superbelangrijk. Het hoofd kalm houden en een sterk zelfvertrouwen zijn een eerste vereiste. Deze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van intuïtief inzicht oftewel het direct begrijpen wat er zich voordoet. Het zijn essentiële bases om escalatie te voorkomen en voor het nemen van de juiste actie.

Burn-out

Alles draait om het 'mentaal verzaken' oftewel het 'innerlijk loslaten' waardoor 'de dingen worden gezien zoals ze werkelijk zijn'. Dit wordt met de ware training in mindfulness van binnenuit aangeleerd.

PTSS

Het is van groot belang dat mensen met beroepen waarin zij worden blootgesteld aan heftige indrukken, beschermd worden. PTSS komt dan ook veel voor bij politie- en defensie personeel. Volgens de westerse psychologie is het ongeneesbaar, maar (gelukkig) is dit een grote misvatting! Het is zeker een grote ballast, maar elke ballast kan afgeworpen worden.

Een correcte training in de ware mindfulness oftewel indachtigheid (sati) is tevens de essentiële basis om PTSS te voorkomen.

Gevangeniswezen

Zonder de ontwikkeling van inzicht oftewel het juiste begrip zullen mensen dingen doen die nadelig zijn voor zichzelf en voor anderen. En wanneer er geen vernieuwing van bewustzijn plaatsvindt, zullen zij altijd terugvallen in het oude gedrag.

Delinquenten in het licht van drugs, diefstal, geweld, moord, afpersing, verkrachting etc., zullen allemaal compleet andere mensen worden en een andere koers varen wanneer zij leren zichzelf beter te begrijpen.

De inspanning is altijd aan de mensen zelf, maar het is aan een vakkundig leraar om hen te inspireren en te motiveren zodat zij de oude wereld achter zich laten en een nieuwe wereld binnengaan. Net zoals een slang haar oude versleten huid van zich afschudt, een nieuwe frisse huid krijgt en nooit meer in zijn oude huid terugkeert.

Voor zulke groepen wordt niet specifiek de nadruk gelegd op 'het boeddhisme' omdat andersgezinden dit kan tegenstaan en daardoor wellicht minder mensen bereikt worden. De slang hoeft ook geen boeddhist te zijn om zijn oude versleten huid te verlaten. Het gaat in het bijzonder om de ontwikkeling van inzicht oftewel het juiste begrip. Want het is het begrijpen van iets, dat voor het verzaken zorgt.

Tip Voor bewakers kan een Weerbaarheidstraining worden verzorgd.

Begeleiding jongeren

Jongeren worden steeds sneller verleid om voor 'de verkeerde wijze van levensonderhoud' te kiezen. Zij die niet sterk in hun schoenen staan, die niet over de nodige mentale controle beschikken, worden in deze verleidingen meegezogen. De belangrijkste oorzaak is dat zij nog niet begrijpen dat het zich bezigen met verkeerde zaken, verkeerde gevolgen heeft hetgeen een gevaar is voor zichzelf en voor anderen. Uiteraard vormt niet alleen de drugswereld een gevaar, maar ook tal van ander verkeerd gedrag zoals diefstal, gewelddadigheid, pesten etc. Een belangrijke basis is dat zij stapsgewijs gaan inzien dat het voordeliger is om een lief mens te zijn met een mededogend hart.

Om jongeren te bewegen dat zij zich direct gaan toeleggen op een mindfulness training, is wellicht te hoog gegrepen. Maar hen aanzetten tot bijvoorbeeld het verstandig nadenken over wat goede en wat verkeerde vrienden zijn, welke daden goede en welke daden verkeerde gevolgen hebben etc., kan een allesbepalend keerpunt in hun leven zijn. Verstandig nadenken over essentiële zaken van het leven is zeker ook een erg belangrijk onderdeel binnen mindfulness. Want er zijn wijze en onwijze overwegingen die beide bepalend zijn omtrent de koers die iemand gaat.

Een wijs en kundig leraar enthousiasmeert, inspireert, en motiveert. Hij is rechtvaardig en daarom onpartijdig. Hij is een edele vriend voor allen.

Voor dit soort begeleiding hoeft niet altijd een specifieke 'training' verzorgd te worden, maar kunnen instellingen (zoals gemeenten) een beroep op mij doen voor het begeleiden en het (her)opvoeden van jongeren (of volwassenen) tegen het Regulier uurtarief. Een positieve verandering in het bewustzijn staat hierin centraal.

Gezondheid

Afvallen

Voor veel mensen is het onder controle brengen en houden van het gewicht een flinke uitdaging. In de eerste plaats is het advies van een goed voedingsdeskundige van groot belang omdat kennis over voeding essentieel is. Daarnaast is een training in mentale controle van groot belang. Wanneer je niet hebt geleerd om naar de staat van de geest te kijken en je niet aandachtig bent, zul je een verlangen dat opkomt niet direct kunnen zien en laat je jezelf op erdoor sleeptouw nemen. Op die manier kunnen gewoonte- en gedachtenpatronen niet doorbroken worden. Niet alleen verlangens, maar ook andere staten van de geest kunnen aanleiding geven tot een verkeerd eetpatroon. Zie de rubriek Basis kernpunten voor inzicht.

Stoppen met roken

Gewoonte- en gedachtepatronen zijn reacties op reacties. Door de training in indachtigheid wordt deze keten van reacties op een natuurlijke wijze doorgekapt. Zie de rubriek Basis kernpunten voor inzicht.

Specifiek mentaal

In mindfulness draait het steeds om de mentale ontwikkeling, maar met de volgende thema's wordt extra nadruk gelegd op de desbetreffende onderwerpen.

Depressiviteit

De westerse psychologie is heel knap in het bedenken van verschillende namen voor mentale ziekten, maar minder knap in het genezen van die ziekten. Het feit dat mentale ziekten door wetenschappers in diverse hokjes worden geplaatst en dus als afzonderlijke zaken worden beschouwd, is te wijten aan een verdeelde geest die de universele oorzaak van lijden (dukkha) niet begrijpt.

De manier van de westerse psychologie om een einde aan het mentale lijden te maken, zijn medicijnen die de geest verdoven. Maar hierdoor wordt het probleem juist groter omdat een versufte geest het juiste werk niet kan doen. Het is aandacht, indachtigheid, waakzaamheid waardoor bewustzijn helder wordt zodat problemen, obstakels, lijden kunnen worden overwonnen. Zonder helderheid van bewustzijn kan je zelfs niet goed nadenken. Helderheid van bewustzijn (sampajañña) is essentieel onder alle omstandigheden. Het is zelfs de voorwaarde voor de volledige bevrijding van al het lijden.

Alles draait om het 'mentaal verzaken' oftewel het 'innerlijk loslaten' waardoor 'de dingen worden gezien zoals ze werkelijk zijn'. Dit wordt met de ware training in mindfulness van binnenuit aangeleerd.

Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat wanneer de geest verdoofd is, er geen helderheid van geest kan zijn waardoor het lijden zal toenemen.

Een kritisch document volgt daarom spoedig. Hierin zal ik klip en klaar uiteenzetten welke schade geest verdovende medicijnen aanrichten en waarom dat zo is.

"Hier (idha), Bahiya, moet je jezelf aldus trainen: 'In hetgeen men ziet, zal slechts zijn wat gezien is; in hetgeen men hoort, zal slechts zijn wat gehoord is; in hetgeen gevoeld wordt, zal slechts zijn wat gevoeld is; in hetgeen men waarneemt, zal slechts zijn wat waargenomen is.' Op deze manier moet je jezelf trainen, Bahiya."

"Als, Bahiya, in hetgeen je ziet, slechts is wat gezien is; in hetgeen je hoort, slechts is wat gehoord is; in hetgeen je voelt, slechts is wat gevoeld is; in hetgeen je waarneemt, slechts is wat waargenomen is, dan, Bahiya, zul je niet 'daarbij' horen; als, Bahiya, je niet 'daarbij' hoort, dan, Bahiya, zul je niet 'daarin' zijn; als, Bahiya, je niet 'daarin' bent, dan, Bahiya, zul je noch hier, noch aan de andere zijde, noch tussen beide in zijn. Precies dit is het einde van lijden."

Ud1-10 — Bahiya Sutta — Bahiya

Zie de rubriek Basis kernpunten voor inzicht.

Angst

Wanneer er geen vastgrijpen is, waar kan angst dan nog vandaan komen?

Alles draait om het 'mentaal verzaken' oftewel het 'innerlijk loslaten' waardoor 'de dingen worden gezien zoals ze werkelijk zijn'. Dit wordt met de ware training in mindfulness van binnenuit aangeleerd. Zie ook Depressiviteit.

Eenzaamheid

Alles draait om het 'mentaal verzaken' oftewel het 'innerlijk loslaten' waardoor 'de dingen worden gezien zoals ze werkelijk zijn'. Dit wordt met de ware training in mindfulness van binnenuit aangeleerd.

Bekijk ook eens Eenzaamheid of alleen zijn en/of andere hoofdstukken van de sectie Inzicht meditatie.

Kosten en facturering

In onderstaande tabel tref je 'basis onderdelen' aan voor de facturering. Er zijn echter meerdere mogelijkheden. Zo kan een thema, afhankelijk van de wensen, bestaan uit één of meerdere trainingen of een volledige opleiding. Persoonlijke begeleiding is ook mogelijk en kan telefonisch worden ondersteund. Mede daarom zijn de kosten voor een groepstraining of een persoonlijke begeleiding ook niet gelijk.

Er kan altijd ingehaakt worden op specifieke wensen.

  • Eventuele parkeerkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
  • Kilometervergoeding en Reisuren worden berekend vanaf Vinkel (NB).
Prijzen zijn exclusief BTW en gelden vanaf 1 september 2023
Omschrijving Prijs
Kilometervergoeding 0,65
Reisuren 21,25
Training of lezing
Voor een enkele training/lezing wordt altijd 1,5 uur uitgetrokken en berekend (1,5 x 85,00). Dit is inclusief de tijd waarin deelnemers vragen kunnen stellen.
127,50
Regulier uurtarief
Dit uurtarief geldt voor gevallen waarin een begeleiding of andere vorm van ondersteuning gewenst is. Minimaal een dagdeel van 4 uren.
62,50
Uurtarief persoonlijke begeleiding
Dit uurtarief geldt uitsluitend bij telefonische persoonlijke begeleiding en is sterk gereduceerd om meer mensen in de gelegenheid te stellen. Alleen op afspraak.
40,00

  

Het beste is om even Contact op te nemen en de wensen kenbaar te maken. Vermeld altijd de volledige gegevens van de instantie waarvoor je informatie inwint, tenzij het voor jezelf is. Ik hanteer altijd één hoofd contactpersoon (vermeld a.u.b. de volledige naam).

De facturering gaat via mijn bedrijf InzichtWijsheid. Dus niet via Sleutel tot Inzicht. De reden hiervan is dat het de bedoeling is dat Sleutel tot Inzicht na mijn dood blijft bestaan en daarvoor een stichting in het leven geroepen wordt. Vandaar deze twee 'gescheiden' zijn. Beide zijn momenteel echter geregistreerd op mijn naam.

Zijn er nog vragen? Neem gerust even Contact op.