Dhammapada hoofdstuk 22 — De hel

Niraya vagga

Dhammapada 306-319

Leugenaars lijden in de hel

306. Iemand die de waarheid ontkent en iemand die iets gedaan heeft en zegt: "Dat heb ik niet gedaan", gaan naar de hel (niraya). Na de dood vergaat het beide typen personen, die deze slechte daden verrichten, hetzelfde.

abhutavadi nirayam upeti yo vapi katva na karom iti ca'ha ubho'pi te pecca sama bhavanti nihinakamma manuja parattha

Hij die iets beweert wat niet waar is, en hij die ontkent wat waar is, ervaren dezelfde pijn na hun dood.

Iemand die leugens vertelt over anderen gaat naar de hel (niraya); iemand die kwaad begaan heeft en zegt: "Dat heb ik niet gedaan", gaat ook naar de hel. Kwaaddoeners zoals zij, lijden op dezelfde manier in hun volgende bestaansvorm (de hel).

Slechte mensen worden in slechte sferen geboren

307. Velen die het gele gewaad dragen, zijn onbeheerst en doen slechte dingen; deze slechteriken worden door hun slechte daden in de hel wedergeboren.

kasavakantha bahavo papadhamma asaññata papa papehi kammehi nirayam te upapajjare

Velen die het geverfde gewaad aandoen, zijn ongedisciplineerd en hebben slechte manieren, waardoor zij worden wedergeboren in de hel.

Veel mannen die het gele gewaad dragen tot aan hun nek, terwijl ze in een slechte toestand verkeren en hun gedachten, woord en daad niet beheersen, worden in de hel wedergeboren ter verantwoording van hun slechte daden.

Voedsel dat geschikt is voor zondaars

308. Het is beter om een roodgloeiende ijzeren bal te eten dan dat men het voedsel zou moeten eten dat door de mensen is gegeven terwijl men zonder moraliteit en onbeheerst is.

seyyo ayogulo bhutto tattho aggisikhu'pamo yance bhuñjeyya dussilo ratthapindam asaññato

Voor een immorele monnik is het beter om gloeiende ballen te eten dan te gedijen op het aalmoezenvoedsel dat door de mensen is gegeven.

Het is beter voor iemand om een roodgloeiende klont ijzer te eten die brand als vuur, dan dat hij het aalmoezenvoedsel zou moeten eten dat door de mensen is aangeboden wanneer die persoon zonder moraliteit (sila) en onbeheerst in gedachte, woord en daad is.

De man die de vrouw van een ander begeerde

309. Vier dingen overkomen een achteloos persoon die slaapt met iemand die (met iemand anders) gehuwd is: hij wint aan zonde maar schiet tekort in slaap, het derde is ongenade, terwijl het vierde de hel (niraya) is.

cattari thanani naro pamatto apajjati paradarupasevi apuññalabham na nikamaseyyam nindam tatiyam nirayam catuttham

Door overspel worden gebreken opeengestapeld en vormen een verborgen ongemak. Terwijl hij hier lijdt aan de afkeuringen, ondervindt hij pijn in de hel.

Een onnadenkend persoon die naar de vrouw van een ander gaat, zal lijden aan vier kwade gevolgen: Ten eerste zal hij zonde verkrijgen — dat is geen verdienste. Ten tweede zal hij niet genoeg aan comfortabele slaap genieten; hij slaapt slecht door zijn slechte geweten. Ten derde valt hij in ongenade. Ten vierde zal hij in de hel worden wedergeboren.

Vermijd overspel

310. Zonde verkregen en slechte geboorte, schrikt man en vrouw — kort is hun vreugde, de koning beveelt een zware straf: daarom moet men niet slapen met iemand die gehuwd is.

apuññalabho ca gati ca papika hitassa bhitaya rati ca thokika raja ca dandam garukam paneti tasma naro paradaram na seve

Voor de overspelpleger is het een beperkt plezier en de vrees voor straf. Een zonde die hij totaal zou moeten vermijden.

Het gevolg zal verkregen worden door een zondaar: de laagste staat van de hel zal zijn lot zijn. Omdat de vrouw en de man allebei bang zijn, zal hun omhelzing weinig plezier opleveren. Ook zal de wet van de koning velerlei straffen opleggen. Vanwege dit alles, moet een man niet de vrouw van een ander begeren.

Verkeerd kloosterleven leidt naar slechte staten

311. Zoals kusa gras de hand verwondt wanneer het verkeerd vastgegrepen wordt, zo trekt een verkeerd gehanteerd kloosterleven iemand de hel (niraya) in.

kuso yatha duggahito hattham evanukantati samaññam dupparamattham nirayayu'pakaddhati

Verkeerd geleid monnikschap leidt naar de hel (niraya), precies zoals kusa gras dat de hand verwondt wanneer het verkeerd vastgegrepen wordt.

Het blad van kusa gras zal in de hand snijden wanneer het verkeerd vastgegrepen wordt. Op dezelfde manier zal iemand de hel ingetrokken worden, wanneer iemand op de verkeerde manier met het kloosterleven omgaat.

Drie dingen die geen goede resultaten voortbrengen

312. Het kan zijn dat daden niet van harte worden uitgevoerd, dat het doen van geloften onzuiver is, dat het heilige leven op een dubieuze wijze geleid wordt. Dit alles brengt geen goede resultaten voort.

yam kinci sithilam kammam sankilitthañca yam vatam sankassaram brahmacariyam na tam hoti mahapphalam

Slap in daden, onzuiver in gedrag en onbetrouwbaar in het heilige leven. Dit leidt nooit tot grote resultaten.

Sommige daden van verdiensten kunnen vluchtig worden uitgevoerd. De beoefening van een religieuze ceremonie kan bezoedeld zijn. Het hogere leven kan op twijfelachtige wijze geleefd worden. Al deze zaken brengen geen goede resultaten.

Verricht verdienstelijkheid met overtuiging

313. Als er iets is dat gedaan moet worden, doe het dan met grote standvastigheid, want een slap kloosterleven doet in werkelijkheid het stof alleen maar verder toenemen.

kayira ce kayirath'etam dalham etam parakkame sithilo hi paribbajo bhiyyo akirate rajam

Wees resoluut in datgene wat gedaan moet worden. Slapheid verlaagt je.

Als je een daad van verdienste moet doen, doe het dan met een gevoel van overtuiging en betrokkenheid. Want als je beoefening van het monnikenleven slap is, dan zal, in plaats van dat het stof (in je ogen) gereduceerd wordt, dit juist vermeerderen.

Over goede daden hoef je nooit berouw te hebben

314. Het is beter om geen kwade daad te begaan, want de kwade daad doet later pijn. Het is beter om een goede daad te begaan, want als een goede daad is begaan, krijgt men daar nooit berouw over.

akatam dukkatam seyyo paccha tappati dukkatam katañ ca sukatam seyyo yam katva nanutappati

Het beste is om geen enkel kwaad te doen. Het foltert de kwaaddoener op later tijdstip. Goede daden leiden nooit tot kwelling.

Het is beter om een kwade daad niet te begaan; een slechte daad wordt later als folterend ervaren. Het is beter om een goede daad te begaan omdat er geen reden is om daar achteraf spijt van te hebben.

Bewaak de geest

315. Zoals een grensdorp aan zowel de binnenkant als de buitenkant bewaakt wordt, zo moeten ook jullie jezelf beschermen. Laat het juiste moment niet zomaar aan je voorbij gaan, want zij die het juiste moment missen, komen tot ellende doordat zij zichzelf naar de hel (niraya) zenden.

nagaram yatha paccantam guttam santarabahiram evam gopetha attanam khano ve ma upaccaga khanatita hi socanti nirayamhi samappita

Bewaak jezelf als een grensdorp tegen de aanvallen van het kwaad. Nalatigheid leidt iemand naar de afgrond.

Zoals een grensdorp aan de binnenkant en aan de buitenkant bewaakt wordt, bewaak op die manier ook jezelf. Laat het juiste moment (waarop cruciale handelingen verricht worden) niet onopgemerkt voorbijgaan. Zij die dergelijke momenten wel voorbij laten gaan, komen tot ellende (wanneer de daad rijpt) omdat zij zichzelf naar de hel sturen (omdat de persoon in kwestie zelf de beslissing neemt voor wat betreft de uitvoering van verkeerde daden).

Verkeerde inzichten leiden naar de hel

316. Zij schamen zich waar men zich niet voor hoeft te schamen, maar waar men zich voor dient te schamen, daar schamen zij zich niet voor. Zo gaan wezens, door het verkeerde inzicht te omhelzen, naar ellendige staten (niraya).

alajjitaye lajjanti lajjitaye na lajjare micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim

Zij die zich schamen voor datgene waar iemand zich niet voor hoeft te schamen, en zij die zich niet schamen voor datgene waar iemand zich wel voor zou moeten schamen, zijn allen gebonden aan de hel (niraya).

Degenen die zich schamen waarvoor men zich niet hoeft te schamen, en degenen die zich niet schamen waarvoor men zich wel zou moeten schamen, houden er allemaal verkeerde inzichten op na en gaan daarom naar ellendige staten (de hel, niraya). Zie ook ahirika.

Angst en geen angst in de verkeerde dingen

317. Zij vrezen datgene waar men geen vrees voor hoeft te hebben, maar wat men zou moeten vrezen, daar hebben zij geen vrees voor. Zo gaan wezens, door het verkeerde inzicht te omhelzen, naar ellendige staten (niraya).

abhaye bhayadassino bhaye ca'bhayadassino micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim

Zij die vrezen wat niet gevreesd hoeft te worden en niet vrezen wat echt gevreesd moet worden, zijn bestemd voor geboorte in de hel (niraya).

Er zijn mensen die angst hebben voor iets dat zij niet hoeven te vrezen. Er zijn er ook die niet angstig zijn voor datgene wat zij in werkelijkheid dienen te vrezen. Zij allen, die de verkeerde geloven aanhangen, gaan naar ellendige sferen. Zie ook anottappa.

Goed en verkeerd

318. Men ziet het verkeerde in wat niet verkeerd is, maar wat werkelijk verkeerd is, dat ziet men niet als het verkeerde. Zo gaan wezens, door het verkeerde inzicht te omhelzen, naar ellendige staten (niraya).

avajje vajjadassino vajje ca'vajjadassino micchaditthisamadana satta gacchanti duggatim

Fouten zien in dat wat niet fout is en geen fouten zien in dat wat werkelijk fout is; zulke misleidde mensen treden de pijn tegemoet.

Zij die het correcte voor het incorrecte aanzien, en zij die het incorrecte voor het correcte aanzien, gaan na hun dood naar ellendige staten (de hel, niraya) omdat zulke mensen er verkeerde inzichten op nahouden.

Het juiste inzicht

319. Het verkeerde wordt gezien als het verkeerde; ook weten zij wat niet verkeerd is. Zo gaan wezens, door het juiste inzicht te omhelzen, naar gelukkige staten.

vajjan ca vajjato natva avajjan ca avajjato sammaditthisamadana satta gacchanti suggatim

Het verkeerde zien als het verkeerde en het juiste als het juiste; zulke goed onderwezen mensen worden in een gelukkige staat geboren.

Zij beschouwen het verkeerde als het verkeerde en het goede als het goede. Zulke mensen die het juiste inzicht omhelzen, gaan naar gelukkige staten.

Document info
RegID Dhphfd22
Bijgewerkt 2 augustus 2020 23:34:40
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen