De eerwaarde Angulimala — Zonder bezoedelingen en onbevreesd

Voorheen een moordenaar, maar nu zonder bezoedelingen en zonder angst. En de Meester zei: "Mijn zoon Angulimala heeft geen angst. Want hij is de edelste onder de edelen."

Hij die bevrijd is van alle bezoedelingen

422. Hij, de imposante stier, de verhevene, de dappere, de grote ziener, hij die alles overwonnen heeft, de hartstochtloze, de zuivere, de ontwaakte; hij is degene die ik een brahmaan noem.

usabham pavaram viram mahesim vijitavinam anejam nahatakam buddham tamaham brumi brahmanam

Edel en verheven, met alle veldslagen gewonnen, zuiver en kalm. Hem noem ik een brahmaan.

Vanwege zijn kracht is hij als een stier om voor te gaan en leiding te geven. Hij is een groot heilige omdat hij al het essentiële heeft gerealiseerd. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is verstoken van alle bezoedelingen. Hij is gezuiverd van al het kwaad. Hij is tot de realiteit ontwaakt. Die persoon beschrijf ik als een brahmaan.

Deze religieuze instructie werd gegeven door de Boeddha toen hij in het Jetavana klooster verbleef, met verwijzing naar de eerwaarde Angulimala. Dit verhaal is in het commentaar gerelateerd aan het vers dat begint met 'De nalatige gaat niet naar de wereld van de goden.' In het commentaar staat dat de monniken aan Angulimala vroegen: "Broeder Angulimala, was je niet bang toen je de slechte olifant voor je zag staan toen je een parasol ophield?"

"Nee, broeders, ik was niet bang." Toen zeiden de monniken tegen de Boeddha: "Bhante, Angulimala liegt." Maar de Boeddha antwoordde: "Monniken, mijn zoon Angulimala heeft geen angst. Want monniken zoals mijn zoon, zijn de edelste onder alle edelen die zichzelf hebben ontdaan van alle bezoedelingen. Zij hebben geen angst."

Uitleg vertaling vers 422

usabham pavaram viram mahesim vijitavinam anejam nahatakam buddham tam aham brahmanam brumi

usabham: een stier, een leider; pavaram: edel; viram: vol inspanning; mahesim: een groot heilige; vijitavinam: wie volledig heeft overwonnen; anejam: verstoken van begeerte; nahatakam: het slechte weggewassen; buddham: het essentiële kennende; tam: hij; aham: ik; brahmanam brumi: hem noem ik een brahmaan

Commentaar

In tegenstelling tot de meeste uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada, is voor deze pagina geen verder commentaar nodig of het is verwerkt in een andere pagina.

Vers Dhp422 van de Dhammapada werd uitgesproken met verwijzing naar Angulimala. Hij is een van de meest beroemde en extreem kleurrijke figuren onder de discipelen van de Boeddha.

Document info
RegID Dhp422
Bijgewerkt 24 december 2023 10:48:27
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen