De monniken die een ander meditatie onderwerp kregen

In dit document is de kern van de Leer op eenvoudige en heldere wijze samengevat. Hier ligt de kern, hier is de ware sasana. Zorg dat je de kern niet mist. De Boeddha is niet meer, maar wanneer je de kern van zijn Leer gaat begrijpen, dan zul je ook begrijpen waarom hij zei: 'Wie de Dhamma ziet, ziet mij.'

Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk

277. Wanneer met wijsheid de vergankelijkheid van samengestelde dingen wordt gezien, krijgt men genoeg van dit lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

sabbe sankhara anicca'ti yada paññaya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo vishuddhiya

Alle geconditioneerde dingen zijn vergankelijk. Ontwaking door deze kennis leidt tot bevrijding.

Alle samengestelde dingen, alle dingen die samengebundeld zijn, alle opgekomen dingen, zijn vergankelijk, niet blijvend. Wanneer dit is gerealiseerd met inzicht, bereikt iemand de onthechting van lijden. Dit is het pad van totale zuivering van bezoedelingen.

Alle samengestelde dingen zijn onderhevig aan lijden

278. Wanneer met wijsheid het lijden van samengestelde dingen wordt gezien, krijgt men genoeg van dit lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

sabbe sankhara dukkha'ti yada paññaya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo vishuddhiya

Alle geconditioneerde dingen zijn beladen met lijden. Deze kennis verheldert je pad…

Alle samengestelde dingen, alle dingen die samengebundeld zijn, alle opgekomen dingen, zijn beladen met lijden. Wanneer dit is gerealiseerd met inzicht, bereikt iemand de onthechting van lijden. Dit is het pad van totale zuivering van bezoedelingen.

Alles is zielloos

279. Wanneer met wijsheid het onwezenlijke van samengestelde dingen wordt gezien, krijgt men genoeg van dit lijden. Dit is het pad naar zuiverheid.

sabbe dhamma anatta'ti yada paññaya passati atha nibbindati dukkhe esa maggo vishuddhiya

Alle dingen zijn zonder een zelf of ziel. Deze ontwaking leidt naar het pad…

Alle staten van bestaan zijn zonder een zelf, zonder enige vaste of blijvende kern. Wanneer dit is gerealiseerd met inzicht, bereikt iemand de onthechting van lijden. Dit is het pad van totale zuivering van bezoedelingen.

Terwijl de Boeddha in het Jetavana Klooster verbleef, sprak de Boeddha deze verzen, met verwijzing naar vijfhonderd monniken[1].

Het verhaal gaat dat deze vijfhonderd monniken een meditatieonderwerp van de Boeddha hadden gekregen. Ondanks het feit dat zij uit alle kracht in het woud streefden en streden met betrekking tot hun meditatieonderwerp, bereikten zij geen arahatschap. Ze keerden naar de Boeddha terug met als doel een meditatieonderwerp te krijgen dat beter bij hun karakter paste.

De Boeddha vroeg zichzelf af: "Wat zal het meest geschikte meditatieonderwerp voor deze monniken zijn?" En hij overwoog bij zichzelf: "In de tijd van Boeddha Kassapa wijdden deze monniken zich twintigduizend jaar[2] aan de meditatie m.b.t. het kenmerk 'vergankelijkheid'; daarom zal het kenmerk vergankelijkheid het onderwerp zijn van het enkelvoudige vers dat ik hen zal geven."

En hij zei tegen hen: "Monniken, in de sfeer (avacara) van het zintuiglijke bestaan en in de andere sferen van bestaan, zijn alle aggregaten van het bestaan vanwege hun onwerkelijkheid, vergankelijk."

Uitleg vertaling vers 277

sabbe sankhara anicca iti yada paññaya passati atha dukkhe nibbindati esa visuddhiya maggo

sabbe: alle; sankhara: samengestelde dingen; anicca: (zijn) vergankelijk; iti yada: wanneer dit; paññaya passati: (je) dit realiseert met inzicht; atha: dan; dukkhe: van lijden; nibbindati: krijg (je) genoeg; esa: dit is; visuddhiya: naar totale zuivering van bezoedelingen (Nibbana); maggo: het pad

Uitleg vertaling vers 278

sabbe sankhara dukkha iti yada paññaya passati atha dukkhe nibbindati esa visuddhiya maggo

sabbe: alle; sankhara: samengestelde dingen; dukkha: (zijn) lijden; iti yada: wanneer dit; paññaya passati: (je) dit realiseert met inzicht; atha: dan; dukkhe: van lijden; nibbindati: krijg (je) genoeg; esa: dit is; visuddhiya: naar totale zuivering van bezoedelingen (Nibbana); maggo: het pad

Uitleg vertaling vers 279

sabbe dhamma anatta iti yada paññaya passati atha dukkhe nibbindati esa visuddhiya maggo

sabbe: alle; dhamma: samengestelde dingen; anatta: (zijn) zonder een zelf; iti yada: wanneer dit; paññaya passati: (je) dit realiseert met inzicht; atha: dan; dukkhe: van lijden; nibbindati: krijg (je) genoeg; esa: dit is; visuddhiya: naar totale zuivering van bezoedelingen (Nibbana); maggo: het pad

Commentaar

Tip Voor een nadere uitleg van de essentie van het commentaar en meer, raadpleeg de link(s). Vaak zijn er meer verwijzingen.

anicca: Volg de link.

samudaya: Volg de link.

nirodha: Volg de link.

Ariya Atthangika Magga: 'Edel Achtvoudige Pad'.

anatta: Volg de link.

Extra aanbevelingen

Eindnoten

[1] 'Vijfhonderd' betekent veel.

[2] Een andere uitdrukking voor erg veel.

Document info
RegID Dhp277-279
Bijgewerkt 13 december 2020 19:16:11
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Dhammapada 277; 278; 279