De eerwaarden Assaji en Punabbasuka

Ongedisciplineerde mensen haten de wijzen en zorgen voor verdeeldheid tussen mensen.

De deugdzame bemint goed advies

077. Hem aansporen, hem instrueren, en iemand doen afbuigen van asociaal gedrag. Inderdaad, zo iemand is geliefd bij de goede mensen, maar niet geliefd bij de slechten.

ovadeyyanusaseyya, asabbha ca nivaraye, satam hi so piyo hoti, asatam hoti appiyo

Het advies van wijze mensen valt goed bij deugdzame mensen, maar niet bij hen die slecht zijn.

De wijze en goede vriend die berispt en waarschuwt, en voorkomt dat een persoon tot asociaal gedrag vervalt, is geliefd bij deugdzame mensen maar hij wordt gehaat door hen die slecht zijn.

Toen de Boeddha in het Jetavana klooster verbleef, sprak hij dit vers met verwijzing naar de eerwaarden Assaji en Punabbasuka.

Deze monniken, zo is ons verteld, waren leerlingen van de hoofdmonniken Sariputta en Maha Moggallana, maar desondanks waren zij schaamteloos en verdorven. Toen zij met hun gevolg van monniken in Kitagiri verbleven, lieten ze bloeiende bomen planten en plantten ze deze zelf ook en zij maakten zich schuldig aan allerlei vormen van wangedrag. Zij onteerden gezinnen en haalden daar de kloosterlijke benodigdheden vandaan waar zij van leefden. Zij brachten de goedaardige monniken, die in het klooster leefden, in diskrediet.

Toen hij hoorde wat zij deden, was de Boeddha vastbesloten hen uit de Sangha te zetten. Hiervoor liet hij de twee hoofdmonniken tezamen met hun gevolg bij zich roepen en zei tegen hen: "Verwerp hen die niet gehoorzaam zijn aan jullie instructies, maar berisp en instrueer hen die willen gehoorzamen. Hij, die berispt en instructies geeft, wordt gehaat door hen die gebrek aan wijsheid hebben, maar hij is geliefd en dierbaar bij de wijzen." En toen uitte hij het vers waar dit verhaal mee begon. En hij herstelde de verbondenheid en onderwees hen de Dhamma.

Sariputta en Moggallana gingen naar de betreffende plaats en berispten en instrueerden de monniken. Sommigen van hen accepteerden de berispingen van de eerwaarden en corrigeerden hun gedragingen. Anderen keerden terug naar het huislijke leven terwijl weer anderen uit de Sangha gezet werden.

Uitleg vertaling vers 77

ovadeyya anusaseyya asabbha ca nivaraye so hi satam piyo hoti asatam appiyo hoti

ovadeyya: (als een goede vriend) berispt; anusaseyya: waarschuwt; asabbha ca: voor asociaal gedrag; nivaraye: bescherming; so hi: die goede vriend; satam: voor de deugdzame; piyo hoti: is aantrekkelijk; asatam: voor slecht volk; appiyo hoti: is afstotend

Commentaar

ovadeyya; anusaseyya: 'Berisping en waarschuwing'.

asabbha ca nivaraye: 'Iemand ervan weerhouden af te buigen naar asociaal gedrag: hem af doen zien van asociaal gedrag'.

Zie ook

Document info
RegID Dhp077
Bijgewerkt 18 november 2020 14:23:42
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Dhammapada 77