Clans en confederaties

Volkeren en families ten tijde van de Boeddha.

Het Midden Land.
Het Midden Land.

Clans en confederaties
Clan/Confederatie Locatie Toelichting
Allaka ? Zie o.a. Snp5-00.
Assaka ? Zie o.a. Snp5-00.
Anga Ten oosten van Rajagaha. Zie o.a. Dhp188-192.
Buli Allakappa
Kalama Kosala Zie de beroemde Kalama Sutta A03-065.
Koliya Kosala, ten westen van Kapilavatthu. Ten tijde van de Boeddha stond koning Pasenadi Kosala aan het hoofd van de Koliya's. Hoofdstad van Kosala was Savatthi.
Kuru Kammasadhamma Zie o.a. D22.
Licchavi Vesali Zie Vajji.
Magadha Magadha Het volk van Magadha oftewel 'de Magadha's'. Zie o.a. Dhp188-192.
Malla Kusiñara/Pava
Moriya Pipphalivana Deze clan kreeg de as na de crematie van de Boeddha.
Sakya Kapilavatthu De clan waarin de Boeddha was geboren.
Vajji Ten noorden van Magadha aan de overkant van de rivier de Ganges. Deze confederatie bestond uit de Licchavi's en de Vedehi's. De laatstgenoemde was de clan van de moeder van Ajatasattu. De Vedehi's hadden Mithila als hun hoofdstad.
Vedehi Vesali Zie Vajji.
Document info
RegID Hlp010
Bijgewerkt 18 november 2020 14:20:48
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen