Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de School van de Ouderlingen').

Tips van de week

De eerste toespraak van de Boeddha

Twee maanden na zijn verlichting predikte de Boeddha zijn eerst toespraak: S56-011 — Dhamma Cakka Ppavattana Sutta — Het in beweging zetten van het Wiel der Wet.

In deze toespraak zet de Boeddha voor de eerste keer het Wiel der Wet in beweging. Voor de eerste keer verkondigt hij de Vier Edele Waarheden. De prediking vond plaats te Sarnath (Isipatana) op volle maan in de maand juli (asalha).

Het geloof van een boeddhist

In het boeddhisme hebben we een Pali term 'saddha' dat 'geloof'; 'vertrouwen' betekent. Het geloof van een boeddhist moet samengaan met begrip oftewel wijsheid. Geloof of vertrouwen kan alleen goed gefundeerd zijn nadat iemand kritisch onderzoek heeft gedaan naar datgene wat verkondigd is en die persoon over waar begrip beschikt. Onwrikbaar geloof ontstaat niet uit een blindelings volgen, maar uit een kritisch onderzoek.

De Boeddha verklaarde de Dhamma vrijelijk en gelijk aan iedereen. Hij hield niets terug, en wilde nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof in hem of zijn Leer afdwingen. Hij stond erop dat z'n leerlingen een scherpzinnig onderzoek instelden en intelligente navraag deden. Hij was een heel open leraar. In een duidelijke bewoording moedigde hij tot kritisch onderzoek aan toen hij de vragende Kalama's aansprak in de Kalama Sutta (A03-065) die ook wel terecht 'De Boeddha verleent het voorrecht tot vrij onderzoek' heet.

Lees wat geloof nog meer inhoudt in: Saddha — Boeddhisme — Het geloof van een boeddhist.

Een bron van inspiratie

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met plusminus 1500 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Belangrijk Hét startpunt om alle pagina's te benaderen is de Sitemap. Gebruik de Sitemap (zie menu boven).

Een lief en wijs mens zijn

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in je hart en wijsheid in je geest, is de essentie van geluk en de voorwaarde voor een betere wereld.

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.