Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de School van de Ouderlingen').

Inhoudsopgave

Tips van de week

Het Edel Achtvoudige Pad

De vijf hindernissen die de mentale ontwikkeling blokkeren

Disciplinaire code voor de lekenvolgeling

Alleen een Boeddha onderwijst de drie kenmerken

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

Wat is een voorwaarde om geboren te worden?

Wat is karma werkelijk?

De drie kenmerken

Een bron van inspiratie

Een lief en wijs mens zijn

Tips van de week

Het Edel Achtvoudige Pad

Het Edel Achtvoudige Pad — Ariya Atthangika Magga — is het trainingssysteem dat de Boeddha voor ons heeft opgezet zodat het voor iedereen mogelijk is een einde aan het lijden te maken.

De Boeddha kan alleen maar wijzen en de juiste instructies geven, maar wijzelf moeten het werk doen.

Iedereen heeft het potentieel in zich om bevrijding van lijden te bereiken. Jij dus ook. Daarom is er veel werk van gemaakt om het Edel Achtvoudige Pad — dat perfect door de Boeddha is verkondigd — hier perfect uiteen te zetten en toe te lichten. Deze voorwaarde maakt ook jouw bevrijding zeer realistisch. Denk er dus niet te moeilijk over. Gewoon starten en doorgaan.

Verken alle aspecten van het Edel Achtvoudige Pad met alle essentiële details: Ariya Atthangika Magga — Boeddhisme — Het Edel Achtvoudige Pad.

De vijf hindernissen die de mentale ontwikkeling blokkeren

Er zijn vijf hindernissen die onze geestelijke ontwikkeling ernstig blokkeren. Omdat het belangrijk is ze te kennen zijn ze goed en eenvoudig uitgelegd. Vervolgens is het zaak de aan- of afwezigheid van elk van deze hindernissen gewaar te zijn, etc. Die instructies — hoe je erop mediteert — worden door de Boeddha zelf gegeven, want er is een link naar een belangrijke toespraak waarin hij die instructies geeft.

Ga naar de pagina Pañca nivarana — Boeddhisme — De vijf hindernissen.

Disciplinaire code voor de lekenvolgeling

In de Sigalovada Sutta toont de Boeddha een jonge huishouder op vakkundige wijze dat het aanbidden van de zes richtingen niet de juiste wijze is om de plichten te volbrengen. Een belangrijke basisvoorwaarde om een moreel verantwoord leven te leiden dat naar geluk strekt, is het in gezelschap verkeren van goede vrienden. Vandaag de dag is het nog steeds zeer fascinerend hoe de Boeddha slecht en goed gezelschap uit elkaar weet te houden zoals in deze toespraak. Wees dus wijs en leer slechte en goede vrienden te herkennen zoals de Prachtige Mens (Acchariya Manussa) het aangeeft.

De Sigalovada Sutta kan dan ook gezien worden als de toespraak waarin 'Disciplinaire code voor de lekenvolgeling' is vastgelegd.

Leer er meer over op de pagina D31 — Sigalovada Sutta — Advies aan Sigala

De Boeddha toont aan Sigala een andere discipline.
De Boeddha toont aan Sigala een andere discipline.

Alleen een Boeddha onderwijst de drie kenmerken

Welke religieuze leraren onderwijzen de ware aard van dingen die zo essentieel zijn voor bevrijding van lijden? Luister naar de woorden van de Meester zelf in A03-134 — Dhamma-Niyama Sutta — De vaststaande feiten van de wet

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

De Dhammapada van Sleutel tot Inzicht is een heel bijzonder werk. Zo zijn de verzen zowel in het Nederlands als in het Pali. Elk vers gaat vergezeld van een mooie afbeelding die de betekenis nog levendiger maakt. En elk vers is van meerdere kanten toegelicht zodat ze allemaal goed te begrijpen zijn.

Een aantal verzen zijn zelfs tot in detail uitgewerkt a.d.h.v. het commentaar (DhpA). Dit vormt prachtige verhalen die de omstandigheden beschrijven waarom de Boeddha tot de uitspraak van het vers of de verzen kwam. In deze uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada zijn ook belangrijke Pali termen opgenomen die naar meer uitleg verwijzen in het woordenboek.

Wat is een voorwaarde om geboren te worden?

Wat is een voorwaarde om geboren te worden? Het maken van kamma! Maar wat is kamma (karma) en hoe voorkom je dat je wordt wedergeboren en als gevolg daarvan ouderdom, dood, weeklagen, verdriet etc. moet ervaren? Je leert elk detail in de Paticcasamuppada — Boeddhisme — De leer van het afhankelijk ontstaan.

Wat is karma werkelijk?

Karma is Sanskriet, maar in het Theravada boeddhisme spreken we Pali en dan is het kamma. Om de aandacht te trekken gebruik ik in titels soms 'karma', omdat deze term bij de meeste mensen bekend is. Wat doorgaans niet bekend is, is wat kamma nu eigenlijk is. Vaak wordt gedacht dat het de gevolgen zijn van daden, maar dat is een misvatting.

Kamma betekent 'handeling', maar om precies te zijn duidt het op heilzame en onheilzame wilshandelingen (kusala cetana en akusala cetana) en hun samenhangende mentale factoren die wedergeboorte veroorzaken en de bestemming van wezens bepalen.

Weten wat kamma is en hoe het werkt is uitermate belangrijk. Leer er inzicht in te krijgen met behulp van de woorden van de Boeddha zelf.

Leer er meer over op de pagina Kamma — Boeddhisme — Kamma, heilzame en onheilzame wilshandelingen.

De drie kenmerken

Eén van de grote verschillen tussen het boeddhisme en alle andere religies, is dat de Boeddha in zijn verheven verlichting de drie kenmerken van het bestaan heeft ontdekt.

Alle dingen (fenomenen/verschijningsvormen) die het hele bestaan omvatten — zowel mentale als fysieke dingen — hebben drie kenmerken: alle dingen zijn vergankelijk (anicca), alle dingen zijn onbevredigend (dukkha) en alle dingen zijn zonder-zelf oftewel onwezenlijk (anatta). Vooral dat er geen ziel of zelf is, is voor veel mensen moeilijk te vatten. Tegelijkertijd is het vastklampen aan deze opvatting een zeer gevaarlijke valkuil waardoor het voor mensen onmogelijk is volledige bevrijding te realiseren.

De Boeddha onderwijst bijvoorbeeld dat een wezen een 'samenstelling' is van 1. lichamelijkheid, 2. gevoelens, 3. waarnemingen, 4. mentale factoren en 5. bewustzijn. Geen enkel fenomeen kan twee momenten hetzelfde blijven. Zodra iets opkomt, vergaat het onmiddellijk weer. Alle dingen zijn voortdurend onderhevig aan verandering. Dingen zijn niet blijvend maar vergankelijk. Daarom kan er niet zoiets zijn als een blijvende ziel of een zelf zoals veel andere religies onderwijzen. Het zijn vooral dergelijke opvattingen die ernstige blokkades zijn voor de ontwikkeling van ware wijsheid dat nodig is voor bevrijding van lijden (waar dukkha doorgaans voor staat).

Geen enkel andere religieuze leraar onderwijst de drie kenmerken. Dat is omdat alleen een Boeddha deze ontdekt. Dit (o.a.) maakt het boeddhisme echt uniek ten opzichte van alle andere religies. Kijk ook eens bij samma sambuddha.

Leer meer op de pagina Ti lakkhana — Boeddhisme — De drie kenmerken van het bestaan.

Een bron van inspiratie

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met plusminus 1500 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Belangrijk Hét startpunt om alle pagina's te benaderen is de Sitemap. Gebruik de Sitemap (zie menu boven).

Een lief en wijs mens zijn

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in je hart en wijsheid in je geest, is de essentie van geluk en de voorwaarde voor een betere wereld.

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.