Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de school van de ouderlingen'). Lees ook eens Waarom Sleutel tot Inzicht?

Inhoudsopgave

Tips van de week

De laatste dagen van de Boeddha

Het leven van de Boeddha in beeld

Sunita de vuilnisman

Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, meelevende vreugde en gelijkmoedigheid

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

Gezelschap met slechte of met goede mensen

Disciplinaire code voor de lekenvolgeling

Juist begrip is de voorloper

De gevolgen van slecht en van goed gezelschap

De gruwelijkheden die de Bodhisatta doorstond

Kritisch onderzoek doen naar de Leer

Een bron van inspiratie

Een lief en wijs mens zijn

 

Als je een vraag hebt zal ik er natuurlijk altijd voor je zijn. Als een ruimere mate van begeleiding nodig is, of je vindt een extra steuntje in de rug gewoon belangrijk om aan je mentaal welzijn te werken, dan is dat ook mogelijk. Ik kan je op vele vlakken begeleiden. Ook als je niet lekker in je vel zit, laat het me gerust weten.

Ik ondersteun zelfs mensen met klachten waar de westerse wetenschap geen antwoord op weet. Maar deze mensen leiden nu — dankzij de juiste begeleiding en training — een volstrekt ander leven. Dat is omdat de Leer van de Boeddha in combinatie met een goed leraar onvergelijkbaar in de wereld is.

Ik kan je ook begeleiden op het boeddhistisch pad en/of je ondersteunen bij de boeddhistische meditatie. Tot het hoogste doel, Nibbana.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier, of bel me op +31 (0) 6 218 532 20 of mail naar info@sleuteltotinzicht.nl.

Meer over mij lees je hier.

monniken-01.jpg

Veel mensen hebben hun eigen persoonlijke ideeën aan de Leer van de Boeddha toegevoegd. Hierdoor wordt het goede stukgemaakt... Lees meer in Waarom Sleutel tot Inzicht?

Tips van de week

De laatste dagen van de Boeddha

De Maha Parinibbana Sutta wordt vaak aangeduid als 'De laatste dagen van de Boeddha', omdat de toespraak ongeveer de laatste drie maanden van zijn leven beschrijft. Vele bijzonder mooie en glasheldere citaten van de Boeddha voeren de lezer terug in de tijd en geven hem een gevoel alsof de Meester zelf heel dichtbij is. Hij zei dan ook weleens: "Wie de Dhamma ziet, ziet mij."

Lees hoe openhartig deze prachtige mens was en hoe mededogend hij was om de Dhamma aan de lijdende massa te verkondigen. Deze zeer indrukwekkende en langste toespraak van de boeddhistische Canon, kan terecht de parel van Sleutel tot Inzicht worden genoemd.

D16 — Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan.

Het leven van de Boeddha in beeld

Het leven van de Boeddha in beeld is een serie van korte en verhelderende stukjes tekst ondersteund door leuke tekeningen. Dit werkje is zeer geschikt voor mensen die kennis willen maken met het boeddhisme of voor een spreekbeurt op school. Het is ook leuk ter afwisseling van de vele technische aspecten van de Leer.

Sunita de vuilnisman

De Boeddha heeft het vernederende Indiase kastenstelsel altijd met kracht verworpen. Volgens het kastenstelsel behoorde Sunita tot de allerlaagste kaste (de uitgestotenen) en had hij geen enkele kans op studie en zichzelf verder te ontwikkelen. De Brahmanen (de hoogste kaste) vernederden hem en waren uiterst onaardig tegen hem. Maar toen ontmoette hij de Boeddha die heel vriendelijk voor hem was. Dit was een wereld van verschil voor Sunita. Deze 'uitgestotene' die volgens het vernederende kastenstelsel niets waard was, verwierf — nadat hij door de Boeddha persoonlijk was ingewijd en zijn instructies had opgevolgd — perfecte verlichting.

Lees hier het verhaal van Sunita de vuilnisman.

Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, meelevende vreugde en gelijkmoedigheid

Van deze vier houdingen wordt gezegd dat ze uitstekend, verheven of subliem zijn omdat ze de juiste of ideale manier van gedrag zijn ten opzichte van levende wezens (sattesu samma paṭipatti). Ze bieden in feite het antwoord op alle situaties die voortvloeien uit sociaal contact. Zij zijn de grote verwijderaars van spanning, de grote vredestichters in sociale conflicten en de grote genezers van wonden die in de strijd van het bestaan zijn opgelopen. Ze heffen sociale barrières op, bouwen harmonieuze gemeenschappen op, wekken sluimerende grootmoedigheid op die lang vergeten is, doen vreugde en aspiratie herleven die lang verlaten was, en bevorderen menselijke broederschap tegen de krachten van zelfzucht.

Leer meer op de pagina Brahma vihara bhavana — Boeddhisme — De meditatieve ontwikkeling van de vier verheven staten.

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

De Dhammapada van Sleutel tot Inzicht is een heel bijzonder werk. Zo zijn de verzen zowel in het Nederlands als in het Pali. Elk vers gaat vergezeld van een mooie afbeelding die de betekenis nog levendiger maakt. En elk vers is van meerdere kanten toegelicht zodat ze allemaal goed te begrijpen zijn.

Een aantal verzen zijn zelfs tot in detail uitgewerkt a.d.h.v. het commentaar (DhpA). Dit zijn de detailpagina's die prachtige verhalen vormen die de omstandigheden beschrijven waarom de Boeddha tot de uitspraak van het vers of de verzen kwam. In deze uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada zijn ook belangrijke Pali termen opgenomen die naar meer uitleg verwijzen in het woordenboek.

Gezelschap met slechte of met goede mensen

Met wie we omgaan is erg bepalend voor het pad dat we zullen gaan. De Boeddha waarschuwt voor gezelschap met slechte mensen omdat dit op alle fronten problemen en lijden tot gevolg heeft. En hij moedigt de omgang met goede mensen aan omdat dit de basis vormt om aan lijden een einde te maken. Voor welk soort mensen kies jij?

Lees A10-062 — Samseva Sutta — Gezelschap en maak een verstandige keuze.

Disciplinaire code voor de lekenvolgeling

In de Sigalovada Sutta toont de Boeddha een jonge huishouder op vakkundige wijze dat het aanbidden van de zes richtingen niet de juiste wijze is om de plichten te volbrengen. Een belangrijke basisvoorwaarde om een moreel verantwoord leven te leiden dat naar geluk strekt, is het in gezelschap verkeren van goede vrienden. Vandaag de dag is het nog steeds zeer fascinerend hoe de Boeddha slecht en goed gezelschap uit elkaar weet te houden zoals in deze toespraak. Wees dus wijs en leer slechte en goede vrienden te herkennen zoals de Prachtige Mens (Acchariya Manussa) het aangeeft.

De Sigalovada Sutta kan dan ook gezien worden als de toespraak waarin 'Disciplinaire code voor de lekenvolgeling' is vastgelegd.

Leer er meer over op de pagina D31 — Sigalovada Sutta — Advies aan Sigala

De Boeddha toont aan Sigala een andere discipline.
De Boeddha toont aan Sigala een andere discipline.

Juist begrip is de voorloper

In M117 — Maha Cattarisaka Sutta — De grote veertig, wijst de Boeddha juist begrip aan (de eerste factor van het Edel Achtvoudig Pad) als 'de voorloper' van alle overige factoren van het Pad.

Een methodische omschrijving van het Achtvoudige Pad waarin het hoogste begrip wordt behandeld tot torenhoge architectonische constructies die op veilige fundamenten rusten. Juist begrip is het begrijpen van alle factoren van het verkeerde achtvoudige pad als zijnde verkeerd, naast het begrijpen van de inhoud van het Edel Achtvoudige Pad als zijnde juist.

De gevolgen van slecht en van goed gezelschap

De Boeddha toont het neerwaartse pad en het opwaartse pad aan de hand van de vrienden die we uitkiezen.

A10-062 — Samseva Sutta — Gezelschap

De gruwelijkheden die de Bodhisatta doorstond

Toen de Boeddha nog een Bodhisatta was in één van zijn vorige levens, kruiste zijn pad al met zijn huidige neef en tevens zwager Devadatta. Lees de gruwelijkheden die hij doorstond in J313 — Khantivadi Jataka — De Leer van geduld.

Kritisch onderzoek doen naar de Leer

De Boeddha hield nooit iets terug, en hij wilde nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof in hem of zijn Leer afdwingen. Hij stond erop dat z'n leerlingen een scherpzinnig onderzoek instelden en intelligente navraag deden. Hij was een heel open leraar. In een duidelijke bewoording moedigde hij tot kritisch onderzoek aan toen hij de vragende Kalama's aansprak in de beroemde Kalama Sutta. Aan deze toespraak wordt dan ook wel de titel 'De Boeddha verleent het voorrecht tot vrij onderzoek' toebedeeld.

A03-065 — Kalama Sutta — De toespraak tot de Kalama's.

Een bron van inspiratie

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met meer dan 1500 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Een lief en wijs mens zijn

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in je hart en wijsheid in je geest, is de essentie van geluk en de voorwaarde voor een betere wereld.

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.