Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de school van de ouderlingen'). Lees ook eens Waarom Sleutel tot Inzicht?

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met meer dan 1600 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Raadpleeg waardevolle Studie tips om het bestuderen van het boeddhisme makkelijker en beter te maken.

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in het hart en wijsheid in de geest, is de essentie van je eigen geluk en het geluk van anderen.

Veel mensen hebben hun eigen persoonlijke ideeën aan de Leer van de Boeddha toegevoegd. Hierdoor wordt het goede stukgemaakt... Lees meer in Waarom Sleutel tot Inzicht?

Het wordt erg gewaardeerd als je grammaticale fouten doorgeeft. Hoe je dat het beste kunt doen lees je op Help mee de website te verbeteren.

In het boeddhisme is het belangrijk dat je geduldig en onderzoekend van geest bent. Die onderzoekende geest schiet helaas bij veel mensen vaak tekort waardoor veel goeds wordt gemist. Daarom het volgende advies:

Om het overzichtelijk te houden is de Sitemap opgedeeld in categorieën. Het advies is om alle categorieën van de Sitemap globaal te verkennen. Stel jezelf hierbij als doel, om slechts te weten welke soort inhoud een categorie te bieden heeft. Zoals je de indeling van een huis bekijkt voordat je het koopt.

Op deze manier leg je een belangrijke basis waardoor je het voor jezelf makkelijk maakt. Want door de structuur van de website te kennen, weet je straks snel wat en waar je iets kan terugvinden.

Inhoudsopgave

Tips van de week

Mentale stabiliteit

Het leven van de Boeddha in beeld

De onvrijheid van de zintuiglijke geest

Verlangen

Zelfvertrouwen

De werking van bewustzijn

De verwijdering van afleidende gedachten

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.

Tips van de week

Mentale stabiliteit

Hoe wordt de wankelbare geest getransformeerd in een onwrikbare geest die zo stabiel is als een rots?

Leer het op de pagina Mentale stabiliteit.

Het leven van de Boeddha in beeld

Het leven van de Boeddha in beeld is een serie van korte en verhelderende stukjes tekst ondersteund door leuke tekeningen. Dit werkje is zeer geschikt voor mensen die kennis willen maken met het boeddhisme of voor een spreekbeurt op school. Het is ook leuk ter afwisseling van de vele technische aspecten van de Leer.

De onvrijheid van de zintuiglijke geest

De niet-bevrijde geest kan niet vrij zijn omdat hij eenvoudigweg de Dhamma niet begrijpt. De weg naar vrijheid is er, maar hoe listig is de geest?

Leer meer op De onvrijheid van de zintuiglijke geest.

Verlangen

Verlangen wil er omheen, maar de weg is er doorheen.

Leer meer op Verlangen.

Zelfvertrouwen

De onontwikkelde, niet getrainde geest, is vol listen en misleidingen. Dit zijn voldoende redenen om jezelf te trainen.

Leer meer op Zelfvertrouwen.

De werking van bewustzijn

Bewustzijn moet kunnen stromen om tot volle wasdom te komen.

Leer meer op De werking van bewustzijn.

De verwijdering van afleidende gedachten

De Boeddha noemt vijf manieren om afleidende gedachten te overwinnen.

M020 — Vitakkasanthana Sutta — De verwijdering van afleidende gedachten