Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de School van de Ouderlingen').

Inhoudsopgave

Tips van de week

Het geloof van een boeddhist

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

Beginnen met meditatie

Belangrijke toespraken m.b.t. inzicht meditatie

De tien banden

Bezoedelingen die de geest vertroebelen

De laatste dagen van de Boeddha

Gezelschap met slechte of met goede mensen

Sitemap

Het leven van de Boeddha in beeld

De wisselvalligheden van het leven

Kritisch onderzoek doen naar de Leer

De Vier Edele Waarheden

Een bron van inspiratie

Een lief en wijs mens zijn

De Boeddha in zijn verlichting

Tips van de week

Het geloof van een boeddhist

In het boeddhisme hebben we een Pali term 'saddha' dat 'geloof'; 'vertrouwen' betekent. Het geloof van een boeddhist moet samengaan met begrip oftewel wijsheid. Geloof of vertrouwen kan alleen goed gefundeerd zijn nadat iemand kritisch onderzoek heeft gedaan naar datgene wat verkondigd is en die persoon over waar begrip beschikt. Onwrikbaar geloof ontstaat niet uit een blindelings volgen, maar uit een kritisch onderzoek.

Lees wat geloof nog meer inhoudt in: Saddha — Boeddhisme — Het geloof van een boeddhist.

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

De Dhammapada van Sleutel tot Inzicht is een heel bijzonder werk. Zo zijn de verzen zowel in het Nederlands als in het Pali. Elk vers gaat vergezeld van een mooie afbeelding die de betekenis nog levendiger maakt. En elk vers is van meerdere kanten toegelicht zodat ze allemaal goed te begrijpen zijn.

Een aantal verzen zijn zelfs tot in detail uitgewerkt a.d.h.v. het commentaar (DhpA). Dit zijn de detailpagina's die prachtige verhalen vormen die de omstandigheden beschrijven waarom de Boeddha tot de uitspraak van het vers of de verzen kwam. In deze uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada zijn ook belangrijke Pali termen opgenomen die naar meer uitleg verwijzen in het woordenboek.

Figuur bij Dhammapada 278.
Figuur bij Dhammapada 278.

Beginnen met meditatie

Enkele essentiële tips voor de boeddhistische meditatie volgens de Theravada traditie.

Belangrijke toespraken m.b.t. inzicht meditatie

De Anapanasati Sutta vormt de essentiële basis voor meditatie. De Maha Satipatthana Sutta vertegenwoordigt de zevende factor van het Edel achtvoudige Pad. Deze twee toespraken bevatten essentiële formules met de Pali termen die elk detail verduidelijken. De Dvedhavitakka Sutta vormt de kern van de tweede factor van het Edel Achtvoudige Pad, juiste gedachten.

De tien banden

Er zijn tien banden die wezens aan het bestaan binden. Het doorkappen van deze banden verloopt — bij beoefening van het boeddhistisch pad — in fasen. Wanneer alle tien de banden zijn doorgekapt is volledige bevrijding een feit.

Saññojana — Boeddhisme — De tien banden.

Bezoedelingen die de geest vertroebelen

De dingen zien zoals ze werkelijk zijn, is essentieel in het boeddhisme om volledige bevrijding van lijden te realiseren. Maar er zijn bezoedelingen die onze geest vertroebelen waardoor een realistische kijk op dingen niet mogelijk is. In M002 onderwijst de Boeddha de methode waarmee alle bezoedelingen teniet worden gedaan en bevrijding van lijden binnen handbereik komt.

M002 — Sabbasava Sutta — Alle bezoedelingen.

De laatste dagen van de Boeddha

De Maha Parinibbana Sutta wordt vaak aangeduid als 'De laatste dagen van de Boeddha', omdat de toespraak ongeveer de laatste drie maanden van zijn leven beschrijft. Vele bijzonder mooie en glasheldere citaten van de Boeddha voeren de lezer terug in de tijd en geven hem een gevoel alsof de Meester zelf heel dichtbij is. Hij zei dan ook weleens: "Wie de Dhamma ziet, ziet mij."

Lees hoe openhartig deze prachtige mens was en hoe mededogend hij was om de Dhamma aan de lijdende massa te verkondigen. Deze zeer indrukwekkende en langste toespraak van de boeddhistische Canon, kan terecht de parel van Sleutel tot Inzicht worden genoemd.

D16 — Maha Parinibbana Sutta — Het grote heengaan.

Gezelschap met slechte of met goede mensen

Met wie we omgaan is erg bepalend voor het pad dat we zullen gaan. De Boeddha waarschuwt voor gezelschap met slechte mensen omdat dit op alle fronten problemen en lijden tot gevolg heeft. En hij moedigt de omgang met goede mensen aan omdat dit de basis vormt om aan lijden een einde te maken. Voor welk soort mensen kies jij?

Lees A10-062 — Samseva Sutta — Gezelschap en maak een verstandige keuze.

Sitemap

Belangrijk Hét startpunt om alle pagina's te benaderen is de Sitemap. Gebruik de Sitemap (zie ook menu boven).

Het leven van de Boeddha in beeld

Het leven van de Boeddha in beeld is een serie van korte en verhelderende stukjes tekst ondersteund door leuke tekeningen. Dit werkje is zeer geschikt voor mensen die kennis willen maken met het boeddhisme of voor een spreekbeurt op school. Het is ook leuk ter afwisseling van de vele technische aspecten van de Leer.

De wisselvalligheden van het leven

Iemand die de Leer bestudeert en beoefent is een dhammanuvatti. In A08-006 — Lokavipatti Sutta — De wisselvalligheden van het leven, maakt de Boeddha klip en klaar duidelijk wat het verschil is tussen de niet-geïnstrueerde wereldling en de geïnstrueerde edele discipel. Hij geeft aan hoe zij omgaan met de wisselvalligheden van het leven wanneer die hun pad kruisen; toestanden als winst en verlies, succes en verslagenheid, hulde en blaam, plezier en pijn.

Kritisch onderzoek doen naar de Leer

De Boeddha hield nooit iets terug, en hij wilde nooit van zijn leerlingen een blindelings en onderdanig geloof in hem of zijn Leer afdwingen. Hij stond erop dat z'n leerlingen een scherpzinnig onderzoek instelden en intelligente navraag deden. Hij was een heel open leraar. In een duidelijke bewoording moedigde hij tot kritisch onderzoek aan toen hij de vragende Kalama's aansprak in de beroemde Kalama Sutta. Aan deze toespraak wordt dan ook wel de titel 'De Boeddha verleent het voorrecht tot vrij onderzoek' toebedeeld.

A03-065 — Kalama Sutta — De toespraak tot de Kalama's.

De Vier Edele Waarheden

De Boeddha heeft geleerd dat: 1. er lijden is; 2. dat er een oorzaak van dat lijden is; 3. dat er een opheffing van dat lijden is; 4 dat er een Pad is dat naar de opheffing van dat lijden is. De eerste 3 kunnen worden gezien als een dogma, maar de Boeddha was een praktisch mens en begreep dat een dogma alleen niet genoeg is om je te bevrijden van lijden. Daarom is er ook een Pad (4) dat beoefend moet worden hetgeen het Edel Achtvoudige Pad is.

Op de volgende pagina kan je de Vier Edele Waarheden in detail bestuderen: Cattari Ariya Sacca — Boeddhisme — De Vier Edele Waarheden.

Verken alle aspecten van het Edel Achtvoudige Pad met alle essentiële details: Ariya Atthangika Magga — Boeddhisme — Het Edel Achtvoudige Pad.

Een bron van inspiratie

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met plusminus 1500 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Een lief en wijs mens zijn

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in je hart en wijsheid in je geest, is de essentie van geluk en de voorwaarde voor een betere wereld.

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.