Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de school van de ouderlingen'). Lees ook eens Waarom Sleutel tot Inzicht?

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met plusminus 2000 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Raadpleeg waardevolle Studie tips om het bestuderen van het boeddhisme makkelijker en beter te maken.

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in het hart en wijsheid in de geest, is de essentie van je eigen geluk en het geluk van anderen.

Veel mensen hebben hun eigen persoonlijke ideeën aan de Leer van de Boeddha toegevoegd. Hierdoor wordt het goede stukgemaakt... Lees meer in Waarom Sleutel tot Inzicht?

Het wordt erg gewaardeerd als je grammaticale fouten doorgeeft. Hoe je dat het beste kunt doen lees je op Help mee de website te verbeteren.

Ben je nieuw in het boeddhisme of nieuw op Sleutel tot Inzicht? Bepaal makkelijk je route naar gelang je interesse via De boeddhistische wegwijzer.

Inhoudsopgave

Tips van de week

In de stroom treden

Koersen van handeling

Wat is de oorspronkelijke mindfulness?

Louter aandacht

De drie algemene stadia

Kalmte en inzicht

Juist begrip is de voorloper

Een allesomvattend en doordringend inzicht

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.

Het verbreiden van de ware Dhamma (en eraan meehelpen) is door de Boeddha aangetoond als het allerhoogste in de wereld. Steun a.u.b. dit werk door zo nu en dan een donatie over te maken. Jouw vrijgevigheid heeft een zeer gunstig effect op je. Vrijgevigheid (dana) is niet voor niets de basis oefening van het boeddhisme.

Tips van de week

In de stroom treden

In het hoofdstuk In de stroom treden van de sectie Inzicht meditatie enkele onderwerpen die een logische relatie hebben binnen het verloop van de ontwikkeling van inzicht. Dit werpt een helder licht op het proces binnen het boeddhistisch trainingssysteem, het Edel Achtvoudige Pad (ariya atthangika magga).

Koersen van handeling

Onze handelingen via het lichaam, de spraak en de geest, bepalen onze koers, onze bestemming.

Leer meer op de pagina Kamma patha — Koersen van handeling

Wat is de oorspronkelijke mindfulness?

Tegenwoordig wordt mindfulness meer en meer onderwezen, maar helaas lang niet altijd in de oorspronkelijke vorm. Er zijn altijd wel 'leermeesters' die er een eigen draai aan hebben geven. Als je dat combineert met het feit dat mensen tegenwoordig allerlei ideeën hebben over meditatie, dan is het niet vreemd dat de authentieke roots verloren raken.

Degene die mindfulness echt ontwikkeld heeft, is de Boeddha. De Pali naam voor mindfulness is Satipatthana. Op Sleutel tot Inzicht vind je alle details die tevens ondersteund worden door de woorden van de Boeddha zelf.

Leer meer in het hoofdstuk Satipatthana — De meditatie van indachtigheid van de sectie Inzicht meditatie.

Louter aandacht

Elke actie hoort puur te zijn, vooral het aandacht schenken.

Leer meer in het hoofdstuk Louter aandacht van de sectie Inzicht meditatie.

De drie algemene stadia

In inzicht meditatie zijn er altijd drie belangrijke stadia die elkaar stapsgewijs opvolgen.

Leer meer in het hoofdstuk De drie algemene stadia van de sectie Inzicht meditatie.

Kalmte en inzicht

Kalmte is nodig voor een goede concentratie, maar het is inzicht waardoor het doel bereikt wordt.

Leer meer in het hoofdstuk Kalmte en inzicht van de sectie Inzicht meditatie.

Juist begrip is de voorloper

In M117 — Maha Cattarisaka Sutta — De grote veertig, wijst de Boeddha juist begrip aan (de eerste factor van het Edel Achtvoudig Pad) als 'de voorloper' van alle overige factoren van het Pad.

Een methodische omschrijving van het Achtvoudige Pad waarin het hoogste begrip wordt behandeld als torenhoge architectonische constructies die op veilige fundamenten rusten. Juist begrip is het begrijpen van alle factoren van het verkeerde achtvoudige pad als zijnde verkeerd, naast het begrijpen van de inhoud van het Edel Achtvoudige Pad als zijnde juist.

Een allesomvattend en doordringend inzicht

Oorzaken en gevolgen zien en tenslotte met een alles doordringend inzicht alles op één moment begrijpen.

Leer meer in het hoofdstuk Een allesomvattend en doordringend inzicht van de sectie Inzicht meditatie.

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Dhammapada kan je ook vinden via Sitemap > Sutta Pitaka > Khuddaka Nikaya > Dhammapada.

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

De Dhammapada van Sleutel tot Inzicht is een heel bijzonder werk. Zo zijn de verzen zowel in het Nederlands als in het Pali. Elk vers gaat vergezeld van een mooie afbeelding die de betekenis nog levendiger maakt. En elk vers is van meerdere kanten toegelicht zodat ze allemaal goed te begrijpen zijn.

Een aantal verzen zijn zelfs tot in detail uitgewerkt a.d.h.v. het commentaar (DhpA). Dit zijn de detailpagina's die prachtige verhalen vormen die de omstandigheden beschrijven waarom de Boeddha tot de uitspraak van het vers of de verzen kwam. In deze uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada zijn ook belangrijke Pali termen opgenomen die naar meer uitleg verwijzen in het woordenboek.