Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de school van de ouderlingen'). Lees ook eens Waarom Sleutel tot Inzicht?

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met plusminus 2000 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Misschien is een goed opgebouwde Cursus boeddhisme voor jouw ook wel inspirerend.

Je kan overal gratis gebruik van maken.

Ben je nieuw in het boeddhisme of nieuw op Sleutel tot Inzicht? Bepaal makkelijk je route naar gelang je interesse via De boeddhistische wegwijzer.

Raadpleeg waardevolle Studie tips om het bestuderen van het boeddhisme makkelijker en beter te maken.

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) oftewel inzicht (vipassana).

Veel mensen hebben hun eigen persoonlijke ideeën aan de Leer van de Boeddha toegevoegd. Hierdoor wordt het goede stukgemaakt... Lees meer in Waarom Sleutel tot Inzicht?

Het wordt erg gewaardeerd als je grammaticale fouten doorgeeft. Hoe je dat het beste kunt doen lees je op Help mee de website te verbeteren.

Het verbreiden van de ware Dhamma (en eraan meehelpen) is door de Boeddha aangetoond als het allerhoogste in de wereld. Steun a.u.b. dit werk door zo nu en dan een donatie over te maken. Jouw vrijgevigheid heeft een zeer gunstig effect op je. Vrijgevigheid (dana) is niet voor niets de basis oefening van het boeddhisme.

Inhoudsopgave

Tips van de week

Autoriteit

Beginnen met meditatie

Tweevoudige bespiegeling

De uiteindelijke kennis

Leraar en leerling

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.

Tips van de week

Autoriteit

Autoriteit houdt overheersing en onderwerping in waardoor je niet jezelf kunt zijn.

Leer meer in het hoofdstuk Autoriteit van de sectie Inzicht meditatie.

Beginnen met meditatie

Leer goed en op verantwoorde wijze mediteren volgens het Theravada boeddhisme. Dit kan zomaar een radicale verandering in je leven teweegbrengen...

Tweevoudige bespiegeling

In de Dvayatanupassana Sutta komt een essentieel aspect van de Dhamma naar voren, namelijk dat er geen allereerste begin van fenomenen is. Hoewel hij begeerte (tanha) als hoofdoorzaak van lijden aanwijst, laat de Boeddha ook hier weer overduidelijk zien dat fenomenen onderling van elkaar afhankelijk zijn. Alles heeft een 'voorwaardelijke conditie' om te kunnen 'bestaan'. En als wij dingen een naam geven (zoals contact, gevoelens, begeerte etc.), is dat slechts een conventionele aanduiding om communiceren met elkaar mogelijk te maken. Wat we goed dienen te begrijpen is, dat in diepe werkelijkheid dat ding dat we een naam hebben gegeven, daarom nog geen dingen zijn die op zichzelf kunnen bestaan.

Snp3-12 — Dvayatanupassana Sutta — Tweevoudige bespiegeling

De uiteindelijke kennis

In een persoon die verlichting verworven heeft, is een uiteindelijke kennis aanwezig die voor verlichting bepalend is. Dit is wat je weet (niet wat je jezelf wijsmaakt) wanneer de verlichting een feit is.

Leer de details die hierbij betrokken zijn in De uiteindelijke kennis.

Leraar en leerling

Het onderwijzen van de ware Dhamma is het meest waardevolle wat iemand hier kan doen.

Leer meer in het hoofdstuk Leraar en leerling van de sectie Inzicht meditatie.

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Dhammapada kan je ook vinden via Sitemap > Sutta Pitaka > Khuddaka Nikaya > Dhammapada.

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

De Dhammapada van Sleutel tot Inzicht is een heel bijzonder werk. Zo zijn de verzen zowel in het Nederlands als in het Pali. Elk vers gaat vergezeld van een mooie afbeelding die de betekenis nog levendiger maakt. En elk vers is van meerdere kanten toegelicht zodat ze allemaal goed te begrijpen zijn.

Een aantal verzen zijn zelfs tot in detail uitgewerkt a.d.h.v. het commentaar (DhpA). Dit zijn de detailpagina's die prachtige verhalen vormen die de omstandigheden beschrijven waarom de Boeddha tot de uitspraak van het vers of de verzen kwam. In deze uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada zijn ook belangrijke Pali termen opgenomen die naar meer uitleg verwijzen in het woordenboek.