Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de school van de ouderlingen'). Lees ook eens Waarom Sleutel tot Inzicht?

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met meer dan 1600 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Raadpleeg waardevolle Studie tips om het bestuderen van het boeddhisme makkelijker en beter te maken.

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in het hart en wijsheid in de geest, is de essentie van je eigen geluk en het geluk van anderen.

Veel mensen hebben hun eigen persoonlijke ideeën aan de Leer van de Boeddha toegevoegd. Hierdoor wordt het goede stukgemaakt... Lees meer in Waarom Sleutel tot Inzicht?

Het wordt erg gewaardeerd als je grammaticale fouten doorgeeft. Hoe je dat het beste kunt doen lees je op Help mee de website te verbeteren.

In het boeddhisme is het belangrijk dat je geduldig en onderzoekend van geest bent. Die onderzoekende geest schiet helaas bij veel mensen vaak tekort waardoor veel goeds wordt gemist. Daarom het volgende advies:

Om het overzichtelijk te houden is de Sitemap opgedeeld in categorieën. Het advies is om alle categorieën van de Sitemap globaal te verkennen. Stel jezelf hierbij als doel, om slechts te weten welke soort inhoud een categorie te bieden heeft. Zoals je de indeling van een huis bekijkt voordat je het koopt.

Op deze manier leg je een belangrijke basis waardoor je het voor jezelf makkelijk maakt. Want door de structuur van de website te kennen, weet je straks snel wat en waar je iets kan terugvinden.

Inhoudsopgave

Tips van de week

Waarom zijn we zo moe?

Vergaren

Persoonlijkheid

Het doel loslaten

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.

Tips van de week

Waarom zijn we zo moe?

Train je geest zodat hij intelligent en efficiënt kan zijn. Dan zal hij geen energie verkwanselen en kan hij daarentegen juist efficiënt zijn.

Lees meer op Waarom zijn we zo moe?

Vergaren

Mensen zijn heel goed in het vergaren hetgeen een grote ballast vormt. Het blokkeert op een ernstige manier de weg naar innerlijke vrijheid. Het is dan ook belangrijk hierop geattendeerd te worden.

Leer meer.... Vergaren.

Persoonlijkheid

Het overwinnen van 'ik' leidt tot een allesomvattend en doordringend inzicht, samen met een mentale stabiliteit en een ongekend geluk van innerlijke vrede.

Meer lezen... Persoonlijkheid.

Het doel loslaten

Een bergbeklimmer moet zich niet blindstaren op de top van de berg, maar met grote zorgvuldigheid op zijn stappen letten die hij zet.

Meer lezen... Het doel loslaten

Dhammapada — Het Pad van Waarheid

De Dhammapada, Het Pad van Waarheid, bestaat uit 423 verzen (gatha's) verdeeld over 26 hoofdstukken (vagga's) die op onderwerp gerangschikt zijn. Deze verzen zijn woorden van levende spiritualiteit, waarmee elk vers op zijn eigen manier de Leer van de Meester weergeeft. De Dhammapada kan gezien worden als het spirituele testament van de Boeddha.

De Dhammapada van Sleutel tot Inzicht is een heel bijzonder werk. Zo zijn de verzen zowel in het Nederlands als in het Pali. Elk vers gaat vergezeld van een mooie afbeelding die de betekenis nog levendiger maakt. En elk vers is van meerdere kanten toegelicht zodat ze allemaal goed te begrijpen zijn.

Een aantal verzen zijn zelfs tot in detail uitgewerkt a.d.h.v. het commentaar (DhpA). Dit zijn de detailpagina's die prachtige verhalen vormen die de omstandigheden beschrijven waarom de Boeddha tot de uitspraak van het vers of de verzen kwam. In deze uitgewerkte detailpagina's van de Dhammapada zijn ook belangrijke Pali termen opgenomen die naar meer uitleg verwijzen in het woordenboek.