Sleutel tot Inzicht — Wat de Boeddha werkelijk onderwees

Op Sleutel tot Inzicht vind je honderden toespraken (sutta's) en artikelen waarin met grote nauwkeurigheid beschreven is wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen. Alle content is gebaseerd op het oorspronkelijke boeddhisme (het Theravada oftewel 'de school van de ouderlingen'). Lees ook eens Waarom Sleutel tot Inzicht?

Inhoudsopgave

Tips van de week

De gevolgen van slecht en van goed gezelschap

De gruwelijkheden die de Bodhisatta doorstond

De grote toespraak over de zesvoudige basis

Alleen een Boeddha onderwijst de drie kenmerken

Beginnen met meditatie

Sitemap

Tweevoudige bespiegeling

De wisselvalligheden van het leven

Bezoedelingen die de geest vertroebelen

De Vier Edele Waarheden

Een bron van inspiratie

Een lief en wijs mens zijn

 

Als je een vraag hebt zal ik er natuurlijk altijd voor je zijn. Als een ruimere mate van begeleiding nodig is, of je vindt een extra steuntje in de rug gewoon belangrijk om aan je mentaal welzijn te werken, dan is dat ook mogelijk. Ik kan je op vele vlakken begeleiden. Ook als je niet lekker in je vel zit, laat het me gerust weten.

Ik ondersteun zelfs mensen met klachten waar de westerse wetenschap geen antwoord op weet. Maar deze mensen leiden nu — dankzij de juiste begeleiding en training — een volstrekt ander leven. Dat is omdat de Leer van de Boeddha in combinatie met een goed leraar onvergelijkbaar in de wereld is.

Ik kan je ook begeleiden op het boeddhistisch pad en/of je ondersteunen bij de boeddhistische meditatie. Tot het hoogste doel, Nibbana.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier, of bel me op +31 (0) 6 218 532 20 of mail naar info@sleuteltotinzicht.nl.

Meer over mij lees je hier.

monniken-01.jpg

Veel mensen hebben hun eigen persoonlijke ideeën aan de Leer van de Boeddha toegevoegd. Hierdoor wordt het goede stukgemaakt... Lees meer in Waarom Sleutel tot Inzicht?

Tips van de week

De gevolgen van slecht en van goed gezelschap

De Boeddha toont het neerwaartse pad en het opwaartse pad aan de hand van de vrienden die we uitkiezen.

A10-062 — Samseva Sutta — Gezelschap

De gruwelijkheden die de Bodhisatta doorstond

Toen de Boeddha nog een Bodhisatta was in één van zijn vorige levens, kruiste zijn pad al met zijn huidige neef en tevens zwager Devadatta. Lees de gruwelijkheden die hij doorstond in J313 — Khantivadi Jataka — De Leer van geduld.

De grote toespraak over de zesvoudige basis

In deze toespraak legt de Boeddha uit dat een mentale ontwikkeling op gang gebracht wordt, wanneer men begrijpt hoe de zintuigen en het corresponderende bewustzijn werkt.

M149 — Maha Salayatanika Sutta — De grote toespraak over de zesvoudige basis

Alleen een Boeddha onderwijst de drie kenmerken

Welke religieuze leraren onderwijzen de ware aard van dingen die zo essentieel zijn voor bevrijding van lijden? Luister naar de woorden van de Meester zelf in A03-134 — Dhamma-Niyama Sutta — De vaststaande feiten van de wet.

Beginnen met meditatie

Enkele essentiële tips voor de boeddhistische meditatie volgens de Theravada traditie.

Sitemap

Belangrijk Hét startpunt om alle pagina's te benaderen is de Sitemap. Gebruik de Sitemap (zie ook menu boven).

Tweevoudige bespiegeling

In de Dvayatanupassana Sutta komt een essentieel aspect van de Dhamma naar voren, namelijk dat er geen allereerste begin van fenomenen is. Hoewel hij begeerte (tanha) als hoofdoorzaak van lijden aanwijst, laat de Boeddha ook hier weer overduidelijk zien dat fenomenen onderling van elkaar afhankelijk zijn. Alles heeft een 'voorwaardelijke conditie' om te kunnen 'bestaan'. En als wij dingen een naam geven (zoals contact, gevoelens, begeerte etc.), is dat slechts een conventionele aanduiding om communiceren met elkaar mogelijk te maken. Wat we goed dienen te begrijpen is, dat in diepe werkelijkheid dat ding dat we een naam hebben gegeven, daarom nog geen dingen zijn die op zichzelf kunnen bestaan.

Snp3-12 — Dvayatanupassana Sutta — Tweevoudige bespiegeling

De wisselvalligheden van het leven

Iemand die de Leer bestudeert en beoefent is een dhammanuvatti. In A08-006 — Lokavipatti Sutta — De wisselvalligheden van het leven, maakt de Boeddha klip en klaar duidelijk wat het verschil is tussen de niet-geïnstrueerde wereldling en de geïnstrueerde edele discipel. Hij geeft aan hoe zij omgaan met de wisselvalligheden van het leven wanneer die hun pad kruisen; toestanden als winst en verlies, succes en verslagenheid, hulde en blaam, plezier en pijn.

Bezoedelingen die de geest vertroebelen

De dingen zien zoals ze werkelijk zijn, is essentieel in het boeddhisme om volledige bevrijding van lijden te realiseren. Maar er zijn bezoedelingen die onze geest vertroebelen waardoor een realistische kijk op dingen niet mogelijk is. In M002 onderwijst de Boeddha de methode waarmee alle bezoedelingen teniet worden gedaan en bevrijding van lijden binnen handbereik komt.

M002 — Sabbasava Sutta — Alle bezoedelingen.

De Vier Edele Waarheden

De Boeddha heeft geleerd dat: 1. er lijden is; 2. er een oorzaak van dat lijden is; 3. er een opheffing van dat lijden is; 4. er een Pad is dat leidt naar de opheffing van dat lijden. De eerste 3 kunnen worden gezien als een dogma, maar de Boeddha was een praktisch mens en begreep dat een dogma alleen niet genoeg is om je te bevrijden van lijden. Daarom is er ook een Pad (4) dat beoefend moet worden hetgeen het Edel Achtvoudige Pad is.

Op de volgende pagina kan je de Vier Edele Waarheden in detail bestuderen: Cattari Ariya Sacca — Boeddhisme — De Vier Edele Waarheden.

Verken alle aspecten van het Edel Achtvoudige Pad met alle essentiële details: Ariya Atthangika Magga — Boeddhisme — Het Edel Achtvoudige Pad.

Een bron van inspiratie

Op Sleutel tot Inzicht kan je op een leuke en motiverende wijze op jouw niveau kennis maken met het boeddhisme. Leer wie de Boeddha was, hoe hij als persoon in het leven stond, hoe het boeddhisme is ontstaan etc. Je kan snel een globale indruk opdoen van het boeddhisme, maar het is ook mogelijk de Leer tot in de kleinste details te bestuderen. Zelfs tot in de Abhidhamma, de Hogere Leer.

Zo kan je de Vier Edele Waarheden (de basis van het boeddhisme) globaal bestuderen of de diepte in gaan en het Edel Achtvoudige Pad verkennen. Op Sleutel tot Inzicht is het allemaal mogelijk.

Je beschikt ook over een zeer groot Boeddhistisch Woordenboek met meer dan 1500 termen en leerstellingen. Vanuit de teksten wordt hier vaak naar gelinkt zodat je meteen de juiste betekenis bij de hand hebt.

Daarnaast zijn er veel extra aanvullende pagina's beschikbaar voor bijvoorbeeld een extra toelichting op leerstellingen en inzicht meditatie. Je kan overal gratis gebruik van maken.

Een lief en wijs mens zijn

De pijlers van het boeddhisme zijn liefdevolle vriendelijkheid (metta) en mededogen (karuna). Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van wijsheid (pañña) en inzicht (vipassana).

Liefde in je hart en wijsheid in je geest, is de essentie van geluk en de voorwaarde voor een betere wereld.

De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.
De Boeddha zoals hij er heeft uitgezien.