Neerzitten en dagelijkse activiteiten

Meditatie en het dagelijkse leven.

Meditatie behelst het aandachtig zijn zowel gedurende de 'zittende meditatie' als 'tijdens welke gelegenheid dan ook' (oftewel gedurende de gewoonlijke activiteiten in het dagelijks leven). Je zou het de 'basistraining' en de 'praktijktraining' kunnen noemen. De basistraining kan je zien als iemand die naar school gaat om zich te bekwamen in bepaalde vakken. De praktijktraining kan gezien worden als het dagelijkse leven, het speelveld waar het geleerde in praktijk wordt gebracht en verder wordt uitgediept. In de toespraken geeft de Boeddha dan ook een onderscheid aan.

Onderstaande citaten tref je allebei aan in bijvoorbeeld M118. Het eerste in D22.

Basistraining

In het volgende voorbeeld duidt de Boeddha expliciet op de zittende meditatie ('zit een monnik neer') hetgeen de basistraining is voor het optimaliseren van gewaarzijn (vijañana) in het algemeen. Het object van meditatie kan verschillend zijn.

"Hierin (idha), monniken, zit een monnik neer die naar het woud is gegaan, naar de voet van een boom, of naar een lege ruimte, buigt zijn benen kruiselings in zijn schoot, houdt zijn lichaam rechtop en wekt indachtigheid op omtrent het object van meditatie (...)."

Praktijktraining

In het volgende voorbeeld verwijst de Boeddha expliciet naar de dagelijkse activiteiten ('tijdens welke gelegenheid dan ook'). (Dit is een voorbeeld, de tekst in de sutta's kan ook verschillen.)

"Monniken, tijdens welke gelegenheid dan ook een monnik leeft (...)."

Hier ondersteunt de basistraining het gewaarzijn (vijañana) tijdens de dagelijkse activiteiten (de praktijktraining). Tijdens de 'praktijktraining' kunnen dankzij de 'basistraining' waarnemingen, gevoelens, de staat van de geest, mentale objecten etc. beter en duidelijker beschouwd worden. Op deze manier ondersteunt de basistraining de praktijktraining en omvat meditatie het hele leven waarin gestreefd wordt om aandacht een manier van leven te laten zijn met als doel bevrijding van lijden.

Document info
RegID rVniCiTcFIsRz9C
Bijgewerkt 14 oktober 2022 13:26:52
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen