Abortus, wat houdt dat in en hoe ga je ermee om?

Is conceptie slechts een samensmelting van een zaadcel en een eicel? Of is er meer nodig? En hoe ga je ermee om als je abortus hebt laten plegen?

Inhoudsopgave

Conceptie: de zaadcel, de eicel én bewustzijn

Anticonceptiemiddelen

Hoe ga je ermee om?

Conceptie: de zaadcel, de eicel én bewustzijn

De westerse wetenschap is ervan overtuigd dat de conceptie plaatsvindt middels de zaadcel en de eicel. Maar volgens het boeddhisme is er nóg iets nodig, namelijk bewustzijn. Om dit te begrijpen, is het belangrijk dat je weet dat dingen niet zomaar ontstaan; dat daar een bepaalde voorwaarde voor nodig is.

Voor wat betreft het leven, heeft de Boeddha verklaard dat een allereerste begin niet waarneembaar is. Dat is omdat in essentie een fenomeen meerdere oorzaken heeft. Zo zeggen we wel dat onwetendheid wezens aan de cyclus van geboorte en dood bindt, maar onwetendheid gaat altijd gepaard met begeerte. Begeerte is de hoofdoorzaak van lijden oftewel dat wezens gebonden zijn aan de oneindige cyclus van geboorte en dood totdat die begeerte is uitgeblust, is opgegeven. Wanneer je dit begrijpt (daar is ware wijsheid voor nodig) begrijp je ook dat het leven van een wezen niet dit huidige leven is; er zijn ontelbare levens aan vooraf gegaan. Wat nu zo belangrijk is, is te weten dat conceptie niet zonder bewustzijn mogelijk is.

Wanneer iets ontstaat, gaat daar altijd iets aan vooraf. Zo is dat ook met een wezen. Wanneer een embryo in een baarmoeder ontstaat, moet dat vergezeld gaan met bewustzijn. Dat is wat wij conceptie noemen (okkanti). Zonder dat bewustzijn is dat onmogelijk. Maar waarom is dat onmogelijk? Dat is omdat bewustzijn ook een voorwaarde heeft om te kunnen ontstaan. De voorwaarde voor het ontstaan van bewustzijn is mentale formaties oftewel mentale factoren. Deze mentale factoren gaan altijd gepaard met een bepaald soort bewustzijn. Wanneer dit soort bewustzijn van een type is dat gepaard gaat met onwetendheid en begeerte, is dat een 'kamma resulterend' type bewustzijn dat de voorwaarde in zich heeft voor wedergeboorte.

De conceptie is dus de gelijktijdige samenkomst van de zaadcel, de eicel én het bewustzijn. Dat is het embryo. Het is zelfs zo, dat het bewustzijn er al was vóórdat het embryo in de baarmoeder ontstond. Als dat bewustzijn er daarvóór er niet was, was het ontstaan van het embryo niet mogelijk. De zaadcel en de eicel kunnen samenkomen, maar dan is er dus nog geen sprake van een embryo. Maar zodra het bewustzijn samenkomt met de zaadcel en de eicel (van een vruchtbare moeder), is er sprake van een wezen.

Anticonceptiemiddelen

Nu is het nog van belang te weten wanneer er spraken is van een embryo. We hebben gezien dat hiervoor drie dingen nodig zijn: de zaadcel, de eicel én het bewustzijn. We komen dus bij de vraag: op welk moment komt bewustzijn samen met de zaadcel en de eicel.

Belangrijk is inzicht hebben in de ware aard van dingen. Het is niet zo, dat er een vaste entiteit in de vorm van 'ziel' of een 'zelf' is dat van het ene leven op het andere overgaat. Het hele bestaan is een proces, en wel een proces van mentale en fysieke verschijnselen. Dus ook bewustzijn is niet iets dat op zichzelf staat. Net zoals alle verschijnselen zijn er voorwaarden nodig waardoor iets kan ontstaan. Bewustzijn kan niet in een vorig leven alleen maar daar aanwezig zijn zonder oorzaak, en het kan ook niet alleen maar in het huidige leven aanwezig zijn zonder oorzaak. Het vorige en het huidige leven wordt overlapt. Op welk moment het embryo in de baarmoeder verschijnt, is afhankelijk van omstandigheden. Zie hiervoor okkanti.

Nu bovenstaande verklaard is, kan je ook nagaan wat het gebruik van anticonceptiemiddelen voor een effect kan hebben. Ik zeg 'kan hebben' want niet elk anticonceptiemiddel werkt op dezelfde wijze. Met bovenstaande kennis wordt het vrij eenvoudig. Ik ben geen wetenschapper, dus heb ik helemaal geen verstand van de werking van sommige anticonceptiemiddelen, maar ik weet wel hoe geboorte plaatsvindt. Aan de andere kant weten wetenschappers heel goed hoe anticonceptiemiddelen werken, maar dienen wetenschappers zich ook te realiseren dat zij niet allemaal inzicht hebben in hoe geboorte plaatsvindt.

Hoe een anticonceptiemiddel ook werkt, het gaat erom dat je weet wat 'conceptie' precies inhoud en hoe het anticonceptiemiddel precies werkt. Wanneer de conceptie wordt afgebroken, is dat het doden van een wezen.

Zie ook

Hoe ga je ermee om?

Wanneer je de boeddhistische visie echt begrijpt, begrijp ik dat je hiervan schrikt. Want nu zal het je dagen dat abortus het doden van een levend wezen is, ongeacht hoe oud het is. Wees gerust. Wellicht begreep je voorheen niet dat dit het doden van een wezen is. Het is en blijft een verkeerde daad, maar in dat geval weegt dit minder zwaar voor je dan wanneer je het wel wist en toch abortus liet plegen. Hoe dan ook, aan schuldgevoelens heb je niks. Daarmee maak je het voor jezelf alleen maar moeilijker. Ik zou graag willen dat je alle wezens liefhebt, zonder enige uitzondering, dus inclusief jezelf. Hou van jezelf en beloof jezelf het nooit (meer) te doen. Het beseffen dat het fout is, is op zich een heel goede les. Daar moet je het bij houden en jezelf niet kwellen met schuldgevoelens. De lessen van het leven zijn vaak erg hard. Zorg ervoor dat je er op de juiste manier doorheen komt.

Dit kun je o.a. doen door te mediteren op liefdevolle vriendelijkheid. Zie de pagina Boeddhisme — De meditatie van liefdevolle vriendelijkheid. Zie ook karuna. En als je het heel goed wilt doen, dan praktiseer je het Edel Achtvoudige Pad (ga naar Boeddhisme — Het Edel Achtvoudige Pad). Op deze manier heeft een tragedie je veel goeds gebracht!

Bovenstaande is geen verzinsel; het is de verklaring van de Boeddha en dat wil toch wat zeggen, nietwaar? Om echt te begrijpen dat er meerdere levens zijn, is inzicht nodig in de wet van het afhankelijk ontstaan. Ook dat is wat de Boeddha leert. Je kan dit in detail bekijken op de pagina Boeddhisme — De leer van het afhankelijk ontstaan.

En denk erom: veel van jezelf houden en geen schuldgevoelens hè?!

Document info
RegID praktijk-003-01
Bijgewerkt 22 november 2020 17:47:50
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen