Verdeeldheid in de Sangha

Sanghabheda Sutta

De Boeddha waarschuwt voor het brengen van verdeeldheid in de gemeenschap van monniken.

Noot[1]

Dit is gezegd door de Gezegende, gezegd door de arahat. Dit is zoals ik het heb gehoord. "Een ding, monniken, wanneer het in de wereld verschijnt, verschijnt het in de wereld voor de ondergang van veel mensen, voor het nadeel van veel mensen, voor de ondergang en het nadeel van veel mensen, voor het verlies, de ondergang en het lijden van goden (deva's) en mensen. Wat is dat ene ding?"

"Het is de verdeeldheid in de gemeenschap van monniken. Wanneer de gemeenschap van monniken verdeeld is, is er geredetwist met elkaar, is er misbruik van elkaar, is er onenigheid onder elkaar en het verlaten van elkaar. In deze situatie, worden zij die niet tevreden zijn met het pad nog meer ontevreden, terwijl sommigen die tevreden zijn van gedachten veranderen."

Dit is de betekenis van wat de Gezegende zei. Dus met betrekking tot dit werd gezegd:

Iemand die verdeeldheid in de gemeenschap van monniken teweegbrengt,
begaat een daad waardoor hij in de hel zal vallen
en daar voor een eeuwigheid (kappa) zal lijden.

Hij verheugt zich in het opsplitsen van de Sangha,
hij is gehuld in het kwaad,
hij verkleint de allerhoogste veiligheid van slavernij, Nibbana.

Nadat hij een harmonieuze gemeenschap van monniken heeft verdeeld,
lijdt hij een eeuwigheid in de hel.

Ook dit was de betekenis van wat er door de Gezegende werd gezegd. Dit is exact wat ik heb gehoord.

Eindnoten

[1] Deze toespraak verwijst naar de daden van Devadatta, maar het is tevens een waarschuwing van de Boeddha voor latere generaties. Vandaag de dag zijn er reeds veel stromingen en sekten door mensen gecreëerd die blijkbaar niet tevreden waren en zijn met het Pad dat de Boeddha heeft onderwezen. Zie ook anantarika kamma.

Document info
RegID It018
Bijgewerkt 23 december 2023 11:04:03
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen