Gehinderd door onwetendheid

Avijjahivarana Sutta

Gehinderd door onwetendheid zwerven wezens van geboorte naar geboorte.

Dit is gezegd door de Gezegende, gezegd door de arahat. Dit is zoals ik het heb gehoord. "Monniken, ik zie geen andere hindernis dan de hindernis van onwetendheid (avijja) waardoor alle wezens zo belemmerd worden en doorrennen en ronddolen in de eeuwig durende rondzwerving van wedergeboorten (samsara), voor een lange, lange tijd. Gehinderd door de hindernis van onwetendheid, rennen en dwalen wezens in de eeuwig durende rondzwerving van wedergeboorten, voor een lange, lange tijd."

Dit is de betekenis van wat de Gezegende zei. Dus met betrekking tot dit werd gezegd:

Geen enkel ander ding bestaat dan de hindernis van begoocheling (moha)[1],
dat alle wezens belemmert.
Als gevolg hiervan reizen zij van het ene leven naar het andere.

Zij die begoocheling hebben verlaten,
deze massa van duisternis hebben verbrijzeld,
dwalen niet langer verder.
Hun oorzaak die tot dwalen leidt, wordt niet meer gevonden.

Ook dit was de betekenis van wat er door de Gezegende werd gezegd. Dit is exact wat ik heb gehoord.

Eindnoten

[1] Hier in het vers van Khujjuttara wordt verwezen naar begoocheling (moha), maar strikt gesproken zou dit onwetendheid (avijja) moeten zijn. Het zijn synoniemen van elkaar, maar daarom juist kan er een klein verschil zijn. De Boeddha zelf heeft het uitdrukkelijk over onwetendheid. In de volgende toespraak (It015) wordt begeerte aangehaald met als bedoeling een aanvulling van It014 (om dit met onwetendheid te vervoegen). In de sutta's en verklaringen in de Abhidhamma wordt voornamelijk gesproken over onwetendheid en begeerte die samen de hoofdoorzaken vormen. Echter, er worden vaker synoniemen gebruikt, zeker hier in de Itivuttaka.

Document info
RegID It014
Bijgewerkt 7 april 2021 15:52:56
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen