Todeyya's vragen

Todeyya manavapuccha

Voorbij begeerte, voorbij twijfel.

De brahmaan Todeyya was de volgende spreker:

1088. "Wat, eerwaarde heer, is de aard van vrijheid" vroeg hij de Meester, "als iemand geen zintuiglijke begeerte meer heeft, als iemand voorbij twijfel is en zonder begeerte leeft?"

1089. "Een persoon die geen zintuiglijke begeerte heeft," zei de Boeddha, "die voorbij twijfel is en die zonder begeerte leeft, die heeft daadwerkelijk de uiteindelijke vrijheid (vimutti) gevonden. Voor hem is er niets meer om van bevrijd te worden."

1090. "Alwetende Sakya," zei Todeyya, "verklaart u nog een ander ding aan mij. Ik wil graag weten waaraan ik een wijs man kan herkennen als ik hem zie. Heeft de wijze man nog steeds begeerte (tanha) of is hij volkomen vrij van begeerte? Moet hij nog steeds leren of is zijn wijsheid volkomen?"

1091. "Een wijs man, Todeyya," zei de Boeddha, "heeft geen begeerte, noch hoeft hij te leren. Hij is vrij van begeerte, hij is wijs en je kunt hem herkennen omdat hij een man van 'niets' is[1]; hij kleeft niet aan de genoegens of aan het bestaan."

Eindnoten

[1] Dit betekent dat hij op mentaal gebied niets vergaart, zie upadhi.

Document info
RegID Snp5-09
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:24:44
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen