Satagira en Hemavata

Hemavata Sutta

Een dialoog tussen twee demonen over de kwaliteiten van de Boeddha.

153. De yakkha Satagira zei: "Vandaag is het volle maan. De goddelijke nacht is gekomen. Laat ons naar Meester Gotama gaan, de Leraar die onder een goede naam bekend staat."

154. De yakkha Hemavata zei: "Is de geest van deze standvastige gunstig gericht naar alle wezens? Heeft hij zijn geest onder controle wanneer die plezierige en onplezierige dingen aanschouwt?"

155. Satagira: "De geest van de standvastige is goedgunstig gestemd ten opzichte van alle levende wezens. Bovendien, hij heeft zijn geest onder controle als die plezierige en onplezierige dingen aanschouwt."

156. Hemavata: "Steelt hij niet? Is hij zelfbeheerst ten opzichte van alle levende wezens? Is hij verre van lui? Geeft hij de meditatie niet op?"

157. Satagira: "Hij steelt niet. Zijn houding is vol zelfbeheersing jegens alle levende wezens. Hij is verre van lui. De verlichte geeft de meditatie niet op."

158. Hemavata: "Liegt hij niet? Gebruikt hij geen harde woorden? Zegt hij geen dingen die droefheid veroorzaken? Geeft hij niet toe aan onzinnig gepraat?"

159. Satagira: "Hij liegt niet. Hij gebruikt geen harde woorden en hij zegt geen dingen die droefheid veroorzaken. Hij spreekt alleen wijze en zinvolle woorden."

160. Hemavata: "Is hij niet gehecht aan wereldse geneugten? Is zijn geest onverstoord? Heeft hij begoocheling overwonnen? Heeft hij inzicht verworven in alle dingen?"

161. Satagira: "Hij is niet gehecht aan wereldse geneugten. Zijn geest is onverstoord. Zijn begoocheling is totaal verdwenen. De verlichte bezit inzicht in alle dingen."

162. Hemavata: "Is hij begiftigd met kennis? Is zijn gedrag zuiver? Heeft hij alle hartstochten vernietigd? Heeft hij de cyclus van wedergeboorte en dood tot een einde gebracht?"

163. Satagira: "Hij is begiftigd met kennis. Zijn gedrag is puur. Hij heeft alle hartstochten vernietigd. Hij is niet meer onderhevig aan wedergeboorte."

164. Hemavata: "De wijze z'n geest is vol van goed spreken en goede daden. Hij bezit juiste kennis en juist gedrag. Laat ons gaan om Gotama te zien!"

165. "De wijze Gotama, die zo buigzaam is als de antilope, slank, onwrikbaar, die weinig voedsel neemt, niet hebzuchtig, die in het woud mediteert. Laat ons gaan om hem te zien!"

166. Als wij hem benaderd hebben, hij die als een leeuw is, hij die alleen leeft, hij die gelijkmoedig is ten opzichte van wereldse geneugten; laat ons een ontsnapping vragen omtrent de valstrikken van de dood."

167. (Beiden spreken): "Wij vragen Gotama, de verlichte, die de Dhamma verklaart, die de Dhamma uiteenzet, die de waarheid gerealiseerd heeft, die haat en angst overwonnen heeft."

168. Hemavata: "Waaruit wordt de wereld gemaakt? Waarmee is de wereld intiem? Na aan wat vastgeklampt te hebben, komt de wereld door wat in de problemen?"

169. De Boeddha: "Hemavata, door de zes (zintuigen) is de wereld gemaakt, met deze zes is de wereld intiem, na aan deze zes vastgeklampt te hebben, komt de wereld door deze zes in de problemen."

170. Hemavata: "Wat is die gehechtheid waardoor de wereld in de problemen komt? Alstublieft, vertel ons over de bevrijding; hoe ontkomt de wereld aan ellende?"

171. De Boeddha: "Door de begeerte van de vijf zintuiglijke geneugten in de wereld te hebben vernietigd, en die van de geest, het zesde zintuig, ontkomt iemand aan ellende."

172. "Dit is de bevrijding van de wereld. Ik heb het u verteld zoals het is. Dit zeg ik u: alleen zo ontkomt de wereld aan ellende."

173. Hemavata: "Wie is degene die de stroom oversteekt? Wie is degene die de zee oversteekt? Wie zal niet in de diepte van de oceaan en de zee zinken wanneer hij geen vaste grond onder de voeten heeft en wanneer hij zonder begeleiding is?"

174. De Boeddha: "Iemand die altijd deugdzaam is, wijs, goed geconcentreerd, die goed naar binnen kijkt[1] en indachtig is; hij is degene die de stroom oversteekt, de stroom die zo moeilijk over te steken is."

175. "Onthouding van zintuiglijke gedachten (kama vitakka) en na alle banden (saññojana) te hebben verbroken, iemand zijn in wie de begeerte naar bestaan is uitgeblust; hij zal niet naar de diepte zinken."

176. Hemavata: "Kijk naar die grote wijze, die diepe wijsheid bezit, die subtiel is in de realisatie van de waarheid, vrij van hartstochten, niet gebonden aan wereldse geneugten, vrij van alle banden en die spreekt over het bovenmenselijke pad!"

177. "Kijk naar die grote wijze van perfecte naam, die subtiel is in de realisatie van de waarheid, die wijsheid schenkt, die niet aan wereldse geneugten gehecht is, wie het allemaal bekend is, wiens wijsheid perfect is, die over het edele pad loopt!"

178. "Inderdaad, een goed inzicht is vandaag verrezen, een goed begin van de dag, een prachtige verschijning, omdat wij de Perfect Verlichte hebben gezien, die de stroom is overgestoken, die vrij is van hartstocht!"

179. "Deze duizenden geesten die hier vergaderd zijn die bovennatuurlijke kracht bezitten en roem, nemen allen hun toevlucht in u! U bent onze edele leraar!"

180. "Zo zullen wij van dorp tot dorp gaan, en van berg tot berg, en ons respect betuigen aan de verlichte en aan zijn Leer welke goed is verkondigd!"

Eindnoten

[1] Iemand die zichzelf goed bespiegeld.

Document info
RegID Snp1-09
Bijgewerkt 11 september 2020 23:40:38
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen