Liefdevolle vriendelijkheid — 1

Metta Sutta

Uit liefde en welwillendheid voor alle wezens.

143. Hij die bedreven in het goede is, die de kalme staat wenst te bereiken (Nibbana), zou aldus moeten handelen: hij moet bekwaam zijn, eerlijk, volkomen rechtvaardig, edel spreken, vriendelijk en bescheiden.

144. Tevreden zijn, makkelijk te onderwijzen, met weinig verplichtingen en van licht levensonderhoud, met de zintuigen gekalmeerd, discreet, niet schaamteloos, niet sterk gebonden aan zijn relaties.

145. Hij zou niet het minste of geringste moeten najagen waardoor anderen hem tot de orde moeten roepen. Mogen alle wezens gelukkig en veilig zijn, mogen hun harten heilzaam zijn!

146 — 147. Wat voor levende wezens er ook zijn: of zij nu zwak of sterk zijn, groot, stevig of middelmatig zijn, klein of groot, zichtbaar of onzichtbaar, zij die ver weg of dichtbij zijn, die geboren zijn of ongeboren zijn, zonder uitzondering (dient men hen met deze wens te doordringen): mogen alle wezens gelukkig zijn!

148. Laat niemand een ander bedriegen, niemand een persoon verachten waar dan ook. Laat hem geen enkel kwaad voor een ander wensen uit boosheid of kwaadwilligheid.

149. Zoals een moeder haar enige kind zou beschermen met zelfs het risico voor haar eigen leven, laat hem net zo, een grenzeloos hart ontwikkelen naar alle wezens toe.

150. Laat zijn gedachten van onbegrensde liefde (metta) de hele wereld doordringen: boven, beneden, en doorkruist zonder enige weerstand, zonder enige haat, zonder enige vijandigheid.

151. Waar hij ook staat, loopt, zit of ligt; zo lang hij wakker is, zou hij deze indachtigheid moeten ontwikkelen. Dit is hier het edelste leven.

152. Niet vallen in verkeerde inzichten, deugdzaam en begiftigd zijn met wijsheid. Met verwerping van zintuiglijke begeerten, wordt hij nooit meer (in de zintuiglijke sfeer (kama loka)) wedergeboren.

Noot[1]

Eindnoten

[1] In A11-016 — Metta Sutta — 2 — Liefdevolle vriendelijkheid — 2 zijn de 11 zegeningen opgesomd die uit de beoefening van metta voortvloeien.

Document info
RegID Snp1-08
Bijgewerkt 30 maart 2021 22:09:33
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen