Een zelfverzekerde geest

Pasannacitta Sutta

Vanwege een zelfverzekerde geest kan iemand in een hemelse wereld worden wedergeboren.

Dit is gezegd door de Gezegende, gezegd door de Arahat. Dit is zoals ik het heb gehoord. "In deze wereld, monniken, las ik met mijn gedachten[1] de blije geest (pasanna citta) van een bepaald persoon en concludeerde ik als volgt: als deze persoon op dit moment zou sterven, zou hij vast en zeker onmiddellijk in een hemelse sfeer worden geboren, zoals iemand de zware last op zijn hoofd onmiddellijk zou laten vallen[2]. Wat is de oorzaak daarvan? Het is omdat zijn geest blij is. Het is vanwege de zelfverzekerdheid van de geest dat sommige wezens in deze wereld, bij het uiteenvallen van het lichaam na de dood, worden wedergeboren op een goede bestemming[3], in een hemelse sfeer."

Dit is de betekenis van wat de Gezegende zei. Dus met betrekking tot dit werd gezegd:

Omdat hij de blije geest begreep van bepaalde mensen die in deze wereld leefden, verklaarde de Boeddha de betekenis ervan in de aanwezigheid van de monniken. Als zulk een persoon op dit moment zou sterven, zou hij vanwege zijn blije geest onmiddellijk in een hemelse sfeer worden herboren. Alsof er een zware last op iemands hoofd zou zijn neergelaten, zo zouden wezens onmiddellijk worden wedergeboren in een hemelse sfeer vanwege de zelfverzekerdheid van de geest.

Ook dit was de betekenis van wat er door de Gezegende werd gezegd. Dit is exact wat ik heb gehoord.

Eindnoten

[1] Parassa ceto pariya ñana is één van de zes hogere krachten (abhiñña) waarvan er slechts één noodzakelijk is voor de verwerving van arahatschap. Raadpleeg de verwijzing onder abhiñña.

[2] De zinsnede '(...) zoals iemand de zware last op zijn hoofd onmiddellijk zou laten vallen', duidt wellicht op de snelheid waarop die geboorte plaatsvindt.

[3] De Boeddha onderwijst dat er drie goede bestemmingen zijn: de mensen wereld (manussa loka); de wereld van hemelse wezens (deva loka); de wereld van Brahma (brahma loka). Zie ook avacara.

Document info
RegID It021
Bijgewerkt 18 april 2021 18:20:02
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen