Verhoging van de vrouwelijke waardigheid

De Boeddha verleende aan vrouwen evenveel recht dan aan mannen. Hij was een onpartijdige Leraar voor iedereen.

Verhoging van de vrouwelijke waardigheid.
Verhoging van de vrouwelijke waardigheid.

Ook verhoogde de Boeddha het aanzien van de vrouw in India. Over het algemeen gesproken, werd (en wordt) aan vrouwen ten tijde van de Boeddha — vanwege de brahmaanse invloed — niet veel erkenning gegeven. Soms werden zij geminacht, ofschoon er uitzonderingsgevallen waren die blijk gaven van hun geleerdheid in wetenschappen zoals filosofie, etc. In zijn grootmoedigheid behandelde de Boeddha vrouwen welwillend en met beleefdheid, en wees ook hen het pad naar vrede, zuiverheid en heiligheid.

De Boeddha stichtte de gemeenschap van nonnen (Bhikkhuni Sasana) voor de allereerste keer in de geschiedenis, want nog nooit tevoren was er een gemeenschap van vrouwen geweest die ongehuwd een leven van verzaking konden leiden. Vrouwen van alle achtergronden voegden zich bij de gemeenschap. De levens van een groot aantal van deze edele nonnen, hun energieke pogingen om het doel van vrijheid te bereiken en hun dankliederen van vreugde door de bevrijding van de geest, zijn opgetekend in de Verzen van nonnen — Therigatha. Een beroemde uitspraak van de Boeddha is: 'Itthi pi hi ekacciya seyya' (Sommige vrouwen zijn beter dan mannen.)

Document info
RegID MywlIg7oA4hVj8C
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:09:40
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen