Dhammapada hoofdstuk 4 — Bloemen

Pubbha vagga

Dhammapada 44-59

De bloemenkransmaker

044. Wie zal deze aarde begrijpen, de wereld van Yama en die van de goden? Wie zal deze goed onderwezen Dhamma begrijpen zoals de bloemenkransmaker zijn bloemen selecteert?

ko imam pathavim vijessati yamalokañca imam sadevakam ko dhammapadam sudesitam kusalo puppham' iva pacessati

Wie zal deze goed onderwezen Dhamma begrijpen zoals de bloemenkransmaker zijn bloemen selecteert?

Een expert in het maken van bloemkransen, selecteert, plukt en rangschikt bloemen om er kransen van te maken. Wie zal op dezelfde wijze de ware natuur van het leven doordringend onderzoeken? Wie zal de ware aard van het leven in deze wereld begrijpen, tezamen met de sferen van de lagere werelden en die van de hemelse wezens? Wie zal de goed verkondigde Leer met diep doordringend begrip begrijpen op de manier zoals iemand, die een expert is in het maken van bloemkransen, op een bedreven manier bloemen plukt en rangschikt?

De zoeker begrijpt het

045. Iemand die getraind is, begrijpt deze aarde, de wereld van Yama, en die van de goden. Iemand die getraind is begrijpt de goed verkondigde Dhamma zoals de bloemenkransmaker die vakkundig is in het selecteren van bloemen.

sekho pathavim vijessati Yamalokañca imam sadevakam sekho dhammapadam sudesitam kusalo puppham'iva pacessati

Zoals een bloemenkransmaker, zo zal een leerling van het Pad de goed onderwezen Dhamma begrijpen

In het vorige vers werd de vraag gesteld wie de goed verkondigde Leer zal begrijpen. Het huidige vers levert het antwoord: de student, de leerling, de zoeker, de aspirant, de persoon die gedisciplineerd is. Hij zal de Leer begrijpen zoals de bloemenkransmaker die bloemen herkent en rangschikt. Het is de leerling, de zoeker, de student die de wereld van Yama, de wereld van hemelse wezens, en de aarde begrijpt.

Wie overwint de dood?

046. Nadat je dit lichaam als schuim hebt beschouwd, wanneer je ontwaakt bent tot zijn illusionaire aard en Mara's bloemenpijlen vernietigd hebt, ga je voorbij de visie van de koning van de dood.

phenupamam kayam'imam viditva maricidhammam abhisambudhano chetvana marassa papupphakani adassanam maccurajassa gacche

Door dit lichaam te beschouwen als schuim en een luchtspiegeling, vermijdt iemand de pijlen van de dood en gaat voorbij de dood.

Dit lichaam van ons is als schuim, als een luchtbel. Het valt snel uiteen. De natuur van het leven is als een luchtspiegeling, een illusie. Daarom dient iemand deze onwerkelijkheden op te geven. Om dat te bereiken moet iemand de bloemenpijlen van Mara, waarmee hij mannen en vrouwen verleidt, vernietigen. Het is noodzakelijk dat de waarheidzoeker voorbij Mara's gebied gaat, naar regionen die niet door hem zijn gezien. Mara kent alleen het gebied van de dood. De ware zoeker gaat voorbij dat gebied, naar het onsterfelijke (Nibbana) — een domein dat Mara nooit heeft gezien.

De plezierzoeker wordt weggevaagd

047. Iemand met een gehechte geest, die alleen maar de bloemen der geneugten verzamelt, wordt door de dood gegrepen en meegenomen, zoals een grote vloedgolf een slapend dorp wegvaagt.

pupphani h'eva pacinantam byasatta manasam naram suttam gamam mahogho'va maccu adaya gacchati

Zoals een grote vloedgolf een slapend dorp wegvaagt, zo neemt de dood de onachtzame, zintuiglijke mens mee.

Die mannen en vrouwen die gefascineerd zijn door wereldse dingen, kiezen voor zintuiglijke plezieren, zoals een bloemenkransmaker in een bloementuin de bloemen naar zijn keus plukt. Maar, gestaag en in stilte, overweldigd de dood hen zoals een vloedgolf in de nacht een slapend dorp wegvaagt.

Verlangens zijn onverzadigbaar

048. Iemand met onverzadigbare verlangens, die alleen maar de bloemen der geneugten verzamelt, iemand met een gehechte geest, wordt door de dood onder zijn betovering gebracht.

pupphani h'eva pacinantam byasattamanasam naram atittam yeva kamesu antako kurute vasam

De najager van zintuiglijke plezieren wordt door de dood gegrepen voordat hij verzadigd is.

Zij die wereldse plezieren najagen zijn als bloemenkransmakers die her en der bloemen plukken overeenkomstig hun voorkeuren. Zij die toegeeflijk zijn aan zintuiglijke plezieren zullen nooit tevreden zijn. Zij zoeken steeds naar meer. Als gevolg van hun eindeloze jacht op zintuiglijke plezieren, komen zij onder de betovering van Antaka oftewel 'de beëindiger van alles', d.w.z. de dood.

De zwijgende monnik in het dorp

049. Zoals de bij in een bloem honing verzamelt zonder de kleur of de geur te beschadigen, zo moet een wijze door het dorp gaan.

yatha pi bhamaro pubbham vannagandham ahethayam paleti rasamadaya evam game muni care

De wijze moet voor zijn behoeften in het dorp vertoeven; hij moet dat beleeft doen, zoals een bij, zonder iets te beschadigen.

De bij haalt honing van bloemen zonder de kleur of de geur te beschadigen, en help daarbij de boom om veel vruchten te dragen. Op dezelfde manier gaat de zwijgende heilige door het dorp om aalmoezenvoedsel te verzamelen zonder iemand schade toe te brengen door van elk huis een beetje aan te nemen. Zo helpt hij mensen om veel verdiensten en geluk te verwerven.

Zoek in jezelf en niet in anderen

050. Zoek niet in een ander naar fouten, naar wat gedaan is en wat niet gedaan is, maar onderzoek wat jezelf gedaan hebt en niet gedaan hebt.

na paresam vilomani na paresam katakatam attano va avekkheyya katani akatani ca

Beschouw alleen je eigen taken en nalatigheden en niet die van anderen.

Zoek niet naar fouten bij anderen. Maak je niet druk om wat anderen wel of niet gedaan hebben. Het is beter om te onderzoeken wat je zelf gedaan hebt of nagelaten hebt. Stop met het verkeerde doen, doe het goede.

Goed gesproken woorden trekken alleen hen aan die oefenen

051. Zoals een verleidelijke bloem die schitterend is, maar zonder geur, zo vruchteloos zijn goed gesproken woorden van iemand die er niet naar handelt.

yathapi ruciram puppham vannavantam agandhakam evam subhasita vaca aphala hoti akubbato

Louter mooie en wijze woorden die niet in praktijk gebracht worden, zijn als mooie bloemen zonder geur.

Een bloem kan heel aantrekkelijk zijn en heel mooi. Hij kan een heel mooie kleur hebben. Maar als de bloem niet geurt, is de bloem waardeloos. Zo kan iemand wijze woorden spreken, maar als hij ze niet in praktijk brengt, zijn zulke woorden vruchteloos.

Goed gesproken woorden zijn alleen nuttig voor hen die oefenen

052. Zoals een verleidelijke bloem die schitterend is, en heerlijk ruikt, zo vruchtbaar zijn goed gesproken woorden van iemand die er naar handelt.

yathapi ruciram puppham vannavantam sagandhakam evam subhasita vaca saphala hoti sakubbato

Wijze en mooie woorden die in praktijk gebracht worden, zijn als bloemen: mooi, kleurrijk en heerlijk ruikend.

Een bloem kan heel aantrekkelijk zijn, betoverend mooi en hij kan bovendien een heerlijke geur verspreiden. Zo is ook de persoon die goed gesproken woorden spreekt en datgene in praktijk brengt wat hij predikt. Zijn woorden zijn doeltreffend en het zijn zulke woorden die geprezen worden.

Zij die in deze wereld geboren zijn moeten veel goede verdiensten verwerven

053. Zoals van veel bloemen, veel bloemkransen kunnen worden gemaakt, zo moet door een sterveling veel goede daden worden verricht.

yathapi puppharasimha kayira malagune bahu evam jatena maccena kattabbam kusalam bahum

Alle stervelingen moeten overvloedig veel goede daden verrichten, zoals men ook veel bloemenkransen maakt uit veel bloemen.

De handige bloemenkransmaker gebruikt een grote variëteit aan bloemen. Hieruit creëert hij verscheidene bloemenkransen in gevarieerde rangschikking. Op dezelfde manier moeten zij die geboren zijn in deze wereld, uit hun levens, goede, heilzame, verdienstelijke daden van grote variëteit creëren.

De geur van deugdzaamheid doordringt alles

054. De geur van bloemen gaat alleen met de wind mee, zoals de geur van sandelhout, jasmijn of lavendel. Maar de geur van deugdzaamheid gaat zelfs tegen de wind in. De geur van een deugdzaam mens doordringt alle richtingen.

na pupphagandho pativatameti na candanam tagaramallika va satanca gandho pativatameti sabba disa sappuriso pavati

De geur van bloemen of de geur van sandelhout, gaat niet tegen de wind. Maar de geur van de deugdzamen doordringt alle richtingen.

De wereld kent veel heerlijk geurende bloemen en andere objecten. Maar de geur van deze dingen gaat alleen met de wind mee. Geen van deze, hoe sterk hun geur ook is, verspreiden hun geur tegen de wind in. Maar in tegenoverstelling daarvan, verspreid de heerlijke geur van een in spiritueel opzicht goed ontwikkelde persoon, zich in alle richtingen. Dit wordt op een universele manier ervaren, d.w.z. dat ware deugdzaamheid voor elk mens hetzelfde is.

De geur van deugdzaamheid is de aller heerlijkste geur

055. De geur van sandelhout, lavendel, lotus en jasmijn; van al deze heerlijke geuren is de heerlijke geur van deugdzaamheid de meest verheven geur.

candanam tagaram va'pi uppalam atha vassiki etesam gandhajatanam silagandho anuttaro

Van alle geuren zoals die van sandelhout, lavendel, lotus en de jasmijn, is de geur van deugdzaamheid de allerbeste.

Sandelhout, lavendel, lotus en de jasmijn scheiden geuren af. Van al deze variëteiten van geuren is de heerlijke geur van deugdzaamheid de meest verheven geur. Dit is omdat de geur van deugdzaamheid altijd voordelig is.

De geur van deugdzaamheid stijgt op tot in de hoogste hemels

056. Slechts een klein beetje is de geur van lavendel en sandelhout, maar de geur van de deugdzamen stijgt hoog op onder de deva's.

appamatto ayam gandho yayam tagaracandani yo ca silavatam gandho vati devesu uttamo

De geur van de deugdzamen stijgt zelfs op tot tussen de deva's. Geen enkele andere geur kan daar aan tippen.

De geur van lavendel en sandelhout is vrij gering. Waarom? Dat is omdat die beperkt is tot deze wereld. Zulk een geur kan zich alleen over de aarde verspreiden. In dit opzicht is het een vrij geringe geur. Maar de heerlijke geur van deugdzaamheid daarentegen, is verheven, omdat die geur zich niet alleen over de aarde verspreidt; het stijgt zelfs op tot tussen de deva's in de hoogste hemels.

De dood kan het spoor van arahats niet traceren

057. Degenen met perfecte deugdzaamheid, zij die een leven leiden in oplettendheid en bevrijd zijn door volmaakte kennis; hun pad kan Mara niet kennen.

tesam sampannasilanam appamadaviharinam sammadañña vimuttanam Maro maggam na vindati

Van de ijverigen en deugdzamen, zij die volledig zijn bevrijd door wijsheid, kan de dood het spoor nooit vinden.

Van de edelen, die perfect zijn in gedrag, zij die constant alert zijn, die innerlijk volledig gewaar zijn van ervaring, hun pad kan Mara niet kennen. Mara kent alleen het spoor van de luie dood. Maar van hen die het onsterfelijke hebben bereikt, kan hij het spoor niet vinden.

Ondanks dat een lotus op een hoop afval kan groeien is hij aantrekkelijk

058. Langs de weg, waar afval op een hoop geworpen is, daar kan een lotus groeien, en geurig en aangenaam voor de geest zijn.

yatha sankharadhanasmim ujjhitasmim mahapathe padumam tattha jayetha sucigandham manoramam

Ook een geurige en mooie lotus kan zelfs ontspruiten uit een hoop afval.

Hoewel men een hoop afval langs de weg kan aantreffen, kan op dezelfde hoop afval een heerlijk geurende lotus groeien.

arahats stralen, waar zij ook heengaan

059. Op dezelfde wijze, schittert de leerling van de Samma Sambuddha met stralende wijsheid boven de blinde wereldlingen, die als afval zijn geworden, uit.

evam sankharabhutesu andhabhute puthujjane atirocati paññaya Samma Sambuddha savako

Op dezelfde wijze overstraalt de leerling van de Boeddha door zijn wijsheid deze wereldse knoeiboel.

Op dezelfde manier schittert de leerling van de Boeddha door zijn wijsheid boven de hoop afval uit; de hoop afval die uit verscheidene soorten dwaze mensen is samengesteld.

Document info
RegID Dhphfd04
Bijgewerkt 3 augustus 2020 00:00:01
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen