De nederlaag van koning Pasenadi

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Boven winnen en verliezen uitgestegen

201. Overwinning geeft aanleiding tot haat, want zij die verslagen zijn verblijven in ellende. De kalme persoon verblijft in geluk omdat hij boven overwinning en verslagen zijn uitgestegen is.

jayam veram pasavati dukkham seti parajito upasanto sukham seti hitva jayaparajayam

Overwinning werkt vijandigheid in de hand. De overwonnene blijft in ellende achter. Voorbij overwinning en verslagen zijn, ligt de zegen van gelijkmoedigheid.

Overwinning brengt haat in het bestaan. De verslagen persoon verblijft in ellende. Maar de persoon wiens geest kalm en vredig is, verblijft in geluk. Hij hoeft het van niemand te winnen en daarom is ook een eventuele nederlaag niet relevant voor hem. Winnen en verliezen zijn zaken waar wereldse mensen zich mee bezigen, het is voedsel voor het ego. Maar de ware leerling heeft zijn ego overwonnen.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp201
Bijgewerkt 22 juni 2020 08:59:05
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen