De Eerwaarde Upananda Sakyaputta

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Onderwijs anderen maar train eerst jezelf

158. Eerst moet men zichzelf vestigen in wat goed is. Pas dan kan men anderen onderwijzen. Op die manier valt de wijze niets te verwijten.

attanam eva pathamam patirupe nivesaye athaññam'anusaseyya na kilisseyya pandito

Doe eerst zelf het goede en onderricht dan pas anderen. Een wijs man bewaard zijn eigen zuiverheid.

Als je gedreven bent om anderen te adviseren, vestig dan in eerste instantie jezélf in de goede deugden. Alleen dan ben je geschikt om anderen te onderwijzen.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp158
Bijgewerkt 22 juni 2020 08:57:18
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen