Santati de minister

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Kleding heeft geen toegevoegde waarde aan deugdzaamheid

142. Een persoon kan aantrekkelijk gekleed zijn, maar pas als hij vreedzaam leeft, kalm is, beteugeld is, overtuigd is van het heilige leven, voor alle wezens elke soort van geweld opzij gelegd heeft, is zo iemand een waar priester, een waar asceet, een waar monnik.

alankato ce'pi samam careyya santo danto niyato brahmacari sabbesu bhutesu nidhaya dandam so brahmano so samano sa bhikkhu

De celibatair levende, die beteugeld is en vol liefde is voor de hele wereld, dat is inderdaad een echte monnik.

Alhoewel een persoon aantrekkelijk gekleed kan zijn, moet hij zich toch harmonieus gedragen. Hij is kalm, beteugeld, overtuigd van zijn bevrijding. Hij leidt een religieus leven. Hij is niet gewelddadig jegens wezens. Zulk een persoon is een echte priester (brahmana), een echte asceet (samana), een echte bedelmonnik (bhikkhu).

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp142
Bijgewerkt 18 november 2020 14:25:39
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen