Enkele dames en de naleving van de morele voorschriften

De context voor deze pagina volgt t.z.t.

Ouderdom en dood beëindigen het leven

135. Zoals de koeherders hun vee met geweld vooruitdrijven om het vee te laten grazen, zo drijven ouderdom en dood het leven uit alle wezens.

yatha dandena gopalo gavo paceti gocaram evam jara ca maccu ca ayum pacenti paninam

Een koeherder drijft het vee naar de weilanden. Ouderdom en dood drijven alle wezens naar hun einde.

De koeherders drijven hun vee met een stok langs de weilanden. Op soortgelijke wijze drijven ouderdom en dood het leven uit alle wezens.

Deze detailpagina wordt z.s.m. uitgewerkt.

Document info
RegID Dhp135
Bijgewerkt 22 juni 2020 08:56:23
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie voor gebruik van deze tekst www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen