De Boeddha — Een dokter met een medicijn

De Boeddha is verlicht, hij onderwijst de Dhamma voor verlichting, voor beteugeling, voor kalmering, voor het oversteken, voor de verwerkelijking van Nibbana.

Een dokter met een medicijn

Het enige streven van de Boeddha om zijn Leer te verkondigen, wordt weergegeven in deze woorden:

"De Boeddha is verlicht, hij onderwijst de Dhamma voor verlichting;
de Boeddha is beteugeld, hij onderwijst de Dhamma voor beteugeling;
de Boeddha is gekalmeerd, hij onderwijst de Dhamma voor kalmering;
de Boeddha is overgestoken, hij onderwijst de Dhamma om over te steken;
de Boeddha heeft het Nibbana verwerkelijkt, hij onderwijst de Dhamma voor de verwerkelijking van Nibbana."

Omdat dit het doel is waarvoor de Boeddha de Dhamma onderwijst, ligt het voor de hand dat het streven van de luisteraar of volger van het pad, hetzelfde moet zijn, en niet naar iets anders. Het enige ware streven van een genadig en begrijpende dokter bijvoorbeeld, moet het genezen van zijn patiënten zijn die naar hem toe komen voor een behandeling; en zoals wij weten, is het enige ware streven van de patiënt, om zo snel mogelijk te genezen. Want dat is het streven van iemand die ziek is.

Wij moeten eveneens goed begrijpen — ofschoon er begeleiding, waarschuwing en instructie is — dat de feitelijke beoefening van de Dhamma, het bewandelen van het pad, aan ons overgelaten wordt. Wij moeten voortgaan met onverminderde kracht om alle obstakels te boven te komen. Wij moeten onze stappen op het rechte Pad goed gade slaan — het enige Pad dat betreden en uiteengezet is door de Boeddha's van alle tijden.

Om het idee van 'oversteken' uit te leggen, gebruikte de Boeddha de gelijkenis van een vlot:

"Door gebruik te maken van de gelijkenis van een vlot, monniken, onderwijs ik de Dhamma die ontworpen is om de oversteek te maken en niet om te behouden."

De Boeddha, de Leraar vol mededogen, is er niet meer, maar hij heeft ons een erfenis achtergelaten: de verheven Dhamma. De Dhamma is geen uitvinding, maar een ontdekking. Zij is een eeuwige wet; zij is overal, bij iedere man en vrouw, boeddhist of geen boeddhist, oosterling of westerling. De Dhamma heeft geen labels, zij kent geen beperkingen van tijd, ruimte of ras. Zij is er voor altijd. Elk persoon die de Dhamma in praktijk brengt ziet haar licht, hij ziet en ervaart dat zelf. Zij kan niet enkel door te communiceren aan een ander worden overgebracht, omdat zij door iemand zelf gerealiseerd moet worden.

Document info
RegID l2T46WuYqlFlWfI
Bijgewerkt 18 november 2020 17:26:14
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen