De Bodhi boom — 1

Pathamabodhi Sutta

Afhankelijk ontstaan in voorwaartse richting.

Aldus heb ik gehoord. Eens verbleef de heer in Uruvela, nabij de rivier de Nerañjara aan de voet van de Bodhi boom, toen hij juist de volledige verlichting gerealiseerd had. In die tijd zat de heer gedurende zeven dagen met zijn benen gekruist, en hij ervoer de zegen der bevrijding. Toen, aan het einde van de zevende dag, rees de heer uit die concentratie op en schonk gedurende de eerste wake van de nacht als volgt weldoordachte aandacht aan het afhankelijk ontstaan (paticcasamuppada) in voorwaartse richting.

Doordat het een er is, is er ook het ander; uit het ontstaan van het een, ontstaat ook het ander. Dat wil zeggen: met onwetendheid als voorwaarde (paccaya), ontstaan wilshandelingen; met wilshandelingen als voorwaarde, ontstaat bewustzijn; met bewustzijn als voorwaarde ontstaan geest en lichaam; met geest en lichaam als voorwaarde ontstaat de zesvoudige zintuigbasis; met de zesvoudige zintuigbasis als voorwaarde ontstaat contact; met contact als voorwaarde ontstaat gevoel; met gevoel als voorwaarde ontstaat begeerte; met begeerte als voorwaarde ontstaat hechten; met hechten als voorwaarde ontstaat worden; met worden als voorwaarde ontstaat geboorte; met geboorte als voorwaarde ontstaan ouderdom en dood, verdriet, weeklagen, pijn, smart en wanhoop. Dit is de bron van deze hele massa van lijden.

Toen, zich de betekenis ervan realiserend, uitte de heer bij die gelegenheid deze inspirerende uitspraak:

Wanneer de waarheden[1] duidelijk worden
voor de volijverige mediterende brahmaan[2],
dan verdwijnen alle twijfels, omdat hij begrijpt
hoe elk opgekomen ding haar oorzaak heeft.

Eindnoten

[1] Hier worden de vier Edele Waarheden bedoeld.

[2] De Boeddha verwijst naar zichzelf met de term brahmaan hetgeen gebruikt wordt in de betekenis van een volmaakt mens.

Document info
RegID Ud1-01
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:26:27
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen