Sunita de uitgestotene

Nadat Sunita (de uitgestotene) het advies van de Boeddha had opgevolgd, verwierf hij arahatschap. Nu wordt hij zelfs door de goden (deva's) geprezen.

In een lage kaste (zie kastenstelsel) werd ik geboren,
arm, met bijna niets te eten.
Mijn werk was vernederend:
Ik raapte het vuil bij elkaar dat door anderen was weggegooid
— de verwelkte bloemen van de tempels —
en ruimde ze op.

Mensen vonden me walgelijk,
minachtten mij, kleineerden mij.
En ik verlaagde mezelf,
door voor hen te buigen.

Toen zag ik de Ontwaakte,
omringd door een groep monniken.
De Grote Held ging de hoofdstad van Magadha binnen.

Ik gooide mijn juk neer,
ging naar hem toe om hem eerbied te betuigen.

Hij — de Verheven Man — stond stil,
uit sympathie,
helemaal voor mij alleen.

Na, aan de voeten van de Meester,
hulde te hebben betuigd,
stond ik aan zijn zijde,
en verzocht hem
— die verheven is onder alle wezens —
mij in te wijden.

De Leraar van mededogen
— die voor alles in de wereld sympathie kent — , zei:
"Kom, monnik."
Dat was zijn formele acceptatie.

Ik verbleef alleen in het woud,
onvermoeibaar,
Ik volgde de woorden van de Meester op,
precies zoals hij, de Overwinnaar,
mij geleerd had.

In het eerste deel van de nacht,
herinnerde ik me mijn vorige levens,
in het middelste deel van de nacht
werd het bovenwereldse oog gezuiverd,
in het laatste deel van de nacht
barste de duisternis open.

Toen de nacht ten einde was,
en de zon terugkeerde,
kwamen Indra en Brahma naar mij toe
om mij hulde te betuigen,
met hun handen samengevouwen voor hun hart:
"Hulde aan u, o edele onder de mensen,
hulde aan u, o verheven man,
wiens onrust is beëindigd.
U, beste man, bent offergaven waardig!"

Toen hij mij zag,
omringd door een groep deva's,
glimlachte de Meester, en zei:
"Door ijver, door alleen te leven,
door beheersing en zelfcontrole,
dat is hoe iemand een waar brahmaan is.
Hij is inderdaad een waar brahmaan."

Zie ook Sunita.

Document info
RegID Thag12-002
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:25:38
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen