Zuiverheid

Suddhatthaka Sutta

Deze sutta verwijst weer eens naar de blokkades wanneer je aan meningen/dogma's hecht.

788. 'Ik zie een zuivere persoon, verheven en geheel vrij van ziekten. Het is met betrekking tot wat is gezien, dat iemand zuiverheid verwerft.' Aldus, door aan deze mening (ditthi) te hechten en deze als beste te beschouwen, denkt hij dat kennis komt door het zien van een zuiver wezen[1].

789. Maar als hij van mening is dat iemands zuiverheid komt met betrekking tot wat is gezien of dat hij door deze kennis het lijden (dukkha) achter zich kan laten, dan kan degene die nog steeds gehechtheden heeft, gezuiverd worden door een andere methode[2]. Hoe dan ook, het is slechts een mening van hen die daar aan hechten.

790. Geen enkele brahmaan[3] beweert dat zuiverheid komt door een externe bron zoals: wat is gezien, wat is gehoord, wat is gekend of door regels of rituelen. Onbezoedeld door verdiensten en fouten heeft hij het ego verworpen; hij begaat hier geen enkele daad die een karmisch gevolg kan produceren[4].

791. Zij die het ene opgeven om het andere vast te grijpen[5] en vooralsnog gehecht blijven, zullen nooit vrij van begeerte zijn. Zij zijn zoals apen die de ene tak loslaten om een andere tak vast te kunnen grijpen en deze vervolgens ook weer los zullen laten.

792. De mens die, nadat hij zich aan dergelijke religieuze oefeningen heeft onderworpen, die gehecht is aan ideeën, gaat van hogere naar lagere staten. Maar de wijze die de Dhamma heeft begrepen, iemand van diepzinnige wijsheid, gaat niet van hogere naar lagere staten.

793. Hij is vrij van vijandigheden ten aanzien van wat is gezien, gehoord of gekend[6]. Hoe kan iemand twijfelen aan zulk een inzichtvol persoon die zo open is[7]?

794. Zij speculeren niet, zij hechten niet aan meningen en zeggen niet: 'Dit is de hoogste zuiverheid'[8]. Zij maken de knoop van dogmatisch hechten los en er is niets in de wereld wat zij begeren.

795. De brahmaan die voorbij de gebieden is gegaan[9]; voor hem is er geen hechten na het zien of kennen. Hij wordt niet verstoord door hartstocht en hij wordt niet verontrust door afkeer. Voor hem is er hier (idha) niets waaraan hij zich vastgrijpt als zijnde het hoogste.

Eindnoten

[1] Een oud Indiaas geloof, dat teruggaat in de tijd van de Veda's, was, dat het zien van bepaalde dingen of wezens reinigend was. Aldus, 'met betrekking tot wat is gezien' betekent hier dat zuivering teweeggebracht wordt vanwege het zien van zulk een aanblik en dat iemands zuiverheid in termen gemeten wordt door het zien van zulk een aanblik. Dit geloof wordt vandaag de dag nog steeds gehandhaafd in de beoefening van 'darshan'.

[2] Met andere worden, als zuiverheid slechts een zaak was van iets zien of kennen, dan zou een persoon in deze zin puur zijn en toch nog gehechtheden hebben (het hechten aan die mening), en dat is geen ware zuivering. Volgens het Com. betekent 'een andere methode' het Edel Achtvoudige Pad (Ariya Atthangika Magga), maar het kan ook betekenen: 'door het zien van een andere persoon'.

[3] Brahmaan in de boeddhistische zin, d.w.z. een persoon die een Arahat is geworden, ongeacht in welke kaste die is geboren.

[4] Zie het artikel De daden van een Arahat (Dhp038-039) voor meer informatie.

[5] De ene leraar verlaten en naar de andere gaan; het ene leerstelsel verlaten en naar het andere gaan.

[6] Met de vijanden wordt hier verwezen naar de legers van Mara (Mara, legers van).

[7] 'Open' duidt hier op een geest die niet bedekt of verborgen is door begeerte, bezoedelingen of onwetendheid.

[8] Niet in de zin zoals deze sutta begon.

[9] 'Gebieden' oftewel boven de begrenzingen van het gewone bestaan. Hier wordt verwezen naar de 10 banden (saññojana) en de 7 neigingen (anusaya).

Document info
RegID Snp4-04
Bijgewerkt 22 juni 2020 09:23:37
Auteur Peter van Loosbroek — Ananda
Locatie www.sleuteltotinzicht.nl
Copyright Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm
Overig Geen